First updated 08/21/2002(ver.1-3)
Last updated 05/06/2015(ver.2-3)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

  

SEKIYA


Tale of Utsusemi Ara of Hikaru-Genji in Suma and Akashi, and returned to Kyoto later

1 Tale of Utsusemi Meeting again at Ohosaka-no-seki

  1. Utsusemi goes to Hitachi with her husband---Iyo-no-Suke to ihi si ha, ko-Win kakure sase tamahi te
  2. Genji visits to Ishiyama-temple---Seki iru hi simo, kono Tono, Isiyama ni go-gwan-hatasi ni
  3. Meeting again at Ohosaka-no-seki---Nagatuki tugomori nare ba, momidi no iro-iro koki-maze, simogare no kusa
2 Tale of Utsusemi Exchange greetings
  1. Ko-Gimi and Kii-no-Kami---Isiyama yori ide tamahu ohom-mukahe ni Uwemon-no-Suke mawiri te zo
  2. Exchange greetings---Suke mesi-yose te, ohom-seusoko ari. "Ima ha
3 Tale of Utsusemi Into religion after her husband's death
  1. Her husband's death---Kakaru hodo ni, kono Hitati-no-Kami, oyi no tumori ni ya
  2. Into religion---Sibasi koso, "Sa notamahi si mono wo." nado

 

1 Tale of Utsusemi Meeting again at Ohosaka-no-seki

 [1-1 Utsusemi goes to Hitachi with her husband]

 Iyo-no-Suke to ihi si ha, ko-Win kakure sase tamahi te, matanotosi, Hitati ni nari te kudari sika ba, kano Hahakigi mo izanaha re ni keri. Suma no ohom-tabiwi mo harukani kiki te, hitosirezu omohiyari kikoye nu ni simo ara zari sika do, tutahe kikoyu beki yosuga dani naku te, Tukubane no yama wo huki kosu kaze mo, uki taru kokoti si te, isasaka no tutahe dani naku te, tosituki kasanari ni keri. Kagire ru koto mo nakari si ohom-tabiwi nare do, Kyau ni kaheri sumi tamahi te, matanotosi no aki zo, Hitati ha nobori keru.

 [1-2 Genji visits to Ishiyama-temple]

 Seki iru hi simo, kono Tono, Isiyama ni ohom-gwanhatasi ni maude tamahi keri. Kyau yori, kano Kii-no-Kami nado ihi si kodomo, mukahe ni ki taru hitobito, "Kono Tono kaku maude tamahu besi." to tuge kere ba, "Miti no hodo sawagasi kari na m mono zo." tote, mada akatuki yori isogi keru wo, womnaguruma ohoku, tokoroseu yurugi kuru ni, hi take nu.

 Utiidenohama kuru hodo ni, "Tono ha, Ahatayama koye tamahi nu." tote, gozen no hitobito, miti mo sari ahe zu ki komi nure ba, Sekiyama ni mina ori wi te, kokokasiko no sugi no sita ni kuruma-domo kaki-orosi, kogakure ni wi kasikomari te sugusi tatematuru. Kuruma nado, katahe ha okurakasi, saki ni tate nado si tare do, naho, rui hiroku miyu.

 Kuruma towo bakari zo, sodeguti, mono no iroahi nado mo, moriide te miye taru, winakabi zu, yosi ari te, Saiguu no ohom-kudari nanizo yau no wori no monomiguruma obosiide raru. Tono mo, kaku yo ni sakaye ide tamahu medurasisa ni, kazu mo naki gozen-domo, mina me todome tari.

 [1-3 Meeting again at Ohosaka-no-seki]

 Nagatuki tugomori nare ba, momidi no iroiro kokimaze, simogare no kusa muramura wokasiu miyewataru ni, Sekiya yori, sato kudureide taru tabisugata-domo no, iro-iro no awo no tukidukisiki nuhimono, kukurizome no sama mo, saru kata ni wokasiu miyu. Ohom-kuruma ha sudare orosi tamahi te, kano mukasi no Kogimi, ima, Uwemon-no-Suke naru wo mesiyose te,

 "Kehu no ohom-sekimukahe ha, e omohisute tamaha zi."
 nado notamahu mikokoro no uti, ito ahare ni obosiiduru koto ohokare do, ohozou nite kahinasi. Womna mo, hitosirezu mukasi no koto wasure ne ba, torikahesi te, mono-ahare nari.

 "Yuku to ku to seki tome gataki namida wo ya
 taye nu simidu to hito ha miru ram

 E siri tamaha zi kasi." to omohu ni, ito kahinasi.

 

2 Tale of Utsusemi Exchange greetings

 [2-1 Ko-Gimi and Kii-no-Kami]

 Isiyama yori ide tamahu ohom-mukahe ni Uwemon-no-Suke mawiri te zo, makari sugi si kasikomari nado mausu. Mukasi, waraha nite, ito mutumasiu rautaki mono ni si tamahi sika ba, kauburi nado e si made, kono ohom-toku ni kakure tari si wo, oboye nu yo no sawagi ari si koro, mono no kikoye ni habakari te, Hitati ni kudari si wo zo, sukosi kokorooki te tosigoro ha obosi kere do, iro ni mo idasi tamaha zu, mukasi no yau ni koso ara ne do, naho sitasiki ihebito no uti ni ha kazohe tamahi keri.

 Kii-no-Kami to ihi si mo, ima ha Kauti-no-Kami ni zo nari ni keru. Sono otouto no Ukon-no-Zou toke te ohom-tomo ni kudari si wo zo, toriwaki te nasi ide tamahi kere ba, sore ni zo tare mo omohisiri te, "Nadote sukosi mo, yo ni sitagahu kokoro wo tukahi kem." nado, omohiide keru.

 [2-2 Exchange greetings]

 Suke mesiyose te, ohom-seusoko ari. "Ima ha obosi wasure nu beki koto wo, kokoronagaku mo ohasuru kana!" to omohi wi tari.

 "Hitohi ha, tigiri sira re si wo, saha obosi siri kem ya?
 Wakurabani yukiahu miti wo tanomi si mo
 naho kahinasi ya siho nara nu umi

 Sekimori no, samo urayamasiku, mezamasikari si kana!"

 to ari.

 "Tosigoro no todaye mo, uhiuhisiku nari ni kere do, kokoro ni ha itu to naku, tada ima no kokoti suru narahi ni nam. Sukizukisiu, itodo nikuma re m ya?"

 tote, tamahe re ba, katazikenaku te mote-iki te,

 "Naho, kikoye tamahe. Mukasi ni ha sukosi obosi noku koto ara m to omohi tamahuru ni, onazi yau naru mikokoro no natukasisa nam, itodo arigataki. Susabigoto zo yaunaki koto to omohe do, e koso sukuyoka ni kikoye kahesa ne. Womna nite ha, make kikoye tamahe ra m ni, tumi yurusa re nu besi."

 nado ihu. Ima ha, masite ito hadukasiu, yorodu no koto, uhiuhisiki kokoti sure do, medurasiki ni ya, e sinoba re zari kem,

 "Ahusaka no seki ya ika naru seki nare ba
 sigeki nageki no naka wo waku ram

 Yume no yau ni nam."

 to kikoye tari. Ahare mo turasa mo, wasure nu husi to obosioka re taru hito nare ba, woriwori ha, naho, notamahi ugokasi keri.

 

3 Tale of Utsusemi Into religion after her husband's death

 [3-1 Her husband's death]

 Kakaru hodo ni, kono Hitati-no-Kami, oyi no tumori ni ya, nayamasiku nomi si te, mono-kokorobosokari kere ba, kodomo ni, tada kono Kimi no ohom-koto wo nomi ihioki te,

 "Yorodu no koto, tada kono mikokoro ni nomi makase te, ari turu yo ni kahara de tukaumature."

 to nomi, akekure ihi keri.
 Womnagimi, "Kokorouki sukuse ari te, kono hito ni sahe okure te, ika naru sama ni hahure madohu beki ni ka ara m?" to omohi nageki tamahu wo miru ni,

 "Inoti no kagiri aru mono nare ba, wosimi todomu beki kata mo nasi. Ikadeka, kono hito no ohom-tame ni nokosi oku tamasihi mo gana. Waga kodomo no kokoro mo sira nu wo."

 to, usirometau kanasiki koto ni, ihi omohe do, kokoro ni e todome nu mono nite, use nu.

 [3-2 Into religion]

 Sibasi koso, "Sa notamahi si mono wo." nado, nasakedukure do, uhabe koso are, turaki koto ohokari. Toaru mo kakaru mo yo no kotowari nare ba, mi hitotu no uki koto nite, nageki akasi kurasu. Tada, kono Kahati-no-Kami nomi zo, mukasi yori sukigokoro ari te, sukosi nasakegari keru.

 "Ahare ni notamahi oki si, kazu nara zu tomo, obosi utoma de notamahase yo."

 nado tuisyou si yori te, ito asamasiki kokoro no miye kere ba,
 "Uki sukuse aru mi nite, kaku iki tomari te, hatehate ha, medurasiki koto-domo wo kiki sohuru kana!" to, hitosirezu omohi siri te, hito ni sa nam to mo sirase de, ama ni nari ni keri.

 Aru hitobito, ihukahinasi to, omohi nageku. Kami mo, ito turau,
 "Onore wo itohi tamahu hodo ni. Nokori no ohom-yohahi ha ohoku monosi tamahu ram. Ikadeka sugusi tamahu beki?"
 nado zo, aina' no sakasira ya nado zo, haberu meru.

to Home Page
Classic Text
Modern Version
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note