First updated 06/25/2003(ver.1-4)
Last updated 01/20/2020(ver.2-4)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

YUHUGAHO

Tale of Hikaru-Genji's Konoe-Chujo era from the summer to the first day in the winter at the age of 17

1 Tale of Yugao in the summer

 1. Genji calls on his foster-mother who lives in Go-jo---Rokudeu watari no ohom-sinobiariki no koro
 2. After several days---Koremitu, higoro ari te mawire ri
2 Tale of Utsusemi
 Utsusemi's husband comes up to Kyoto from Iyo---Sate, kano Utusemi no asamasiku turenaki wo

3 Tale of the Lady who lives in Roku-jo in the early fall
 Return from Roku-jo in the thick morning fog---Aki ni mo nari nu. Hitoyari-nara-zu, kokoro-dukusi ni

4 Tale of Yugao Yugao's death in the mid-fall

 1. Genji goes to Yugao's house---Makoto ya, kano Koremitu ga adukari no kaima-mi ha
 2. The night of August 15, they have harmonious life---Kimi mo, "Kaku uranaku tayume te hahi-kakure na ba
 3. They remove to Nanigasi-no-in---Isayohu tuki ni, yukurinaku akugare m koto wo
 4. A female ghost appears at midnight---Yohi suguru hodo, sukosi ne-iri tamahe ru ni
 5. Genji comes back to his home---Karausite, Koremitu-no-Asom mawire ri
 6. Yugao's funeral on the night of 17---Hi kure te, Koremitu mawire ri. Kakaru kegarahi ari to notamahi te
 7. Genji gets well and remembers Yugao---Ku-gwati hatuka no hodo ni zo, okotari hate tamahi te
5 Tale of Utsusemi
 Genji composes and exchanges waka with Ki-no-Kami's stepmother and sister---Kano, Iyo no ihe no Ko-gimi, mawiru wori are do

6 Tale of Yugao
 Genji holds a Buddhist service for Yugao---Kano hito no si-zihu-ku-niti, sinobi te Hie no Hoke-dau nite

7 Tale of Utsusemi Parting from Utsusemi on the first day in the winter
 Utsusemi goes away for Iyo with her husband---Iyo-no-suke, Kamnaduki no tuitati goro ni kudaru

 

1 Tale of Yugao in the summer

 [1-1 Genji calls on his foster-mother who lives in Go-jo]

 Rokudeu watari no ohom-sinobiariki no koro, Uti yori makade tamahu nakayadori ni, Daini-no-menoto no itaku wadurahi te ama ni nari ni keru, toburaha m tote, Godeu naru ihe tadune te ohasi tari.

 Mikuruma iru beki kado ha sasi tari kere ba, hito site Koremitu mesa se te, mata se tamahi keru hodo, mutukasige naru ohodi no sama wo miwatasi tamahe ru ni, kono ihe no katahara ni, higaki to ihu mono atarasiu si te, kami ha hazitomi si, go kem bakari agewatasi te, sudare nado mo ito sirou suzusige naru ni, wokasiki hitahituki no sukikage, amata miye te nozoku. Tatisamayohu ram simotukata omoiyaru ni, anagati ni take takaki kokoti zo suru. Ikanaru mono no tudohe ru nara m to, yau kahari te obosa ru.

 Mikuruma mo itaku yatusi tamahe ri, saki mo oha se tamaha zu, tare to ka sira m to utitoke tamahi te, sukosi sasinozoki tamahe re ba, kado ha sitomi no yau naru, osiage taru, miire no hodo naku, monohakanaki sumahi wo, ahare ni, "Iduko ka sasi te?" to omohosi nase ba, tamanoutena mo onazi koto nari.

 Kirikake datu mono ni, ito awoyaka naru kadura no kokotiyoge ni hahi kakare ru ni, siroki hana zo, onore hitori wemi no mayu hirake taru.

 "Wotikatabito ni mono mausu."

 to hitorigoti tamahu wo, mizuizin tuiwi te,

 "Kano siroku sake ru wo nam, yuhugaho to mausi haberu. Hana no na ha hitomeki te, kau ayasiki kakine ni nam saki haberi keru."

 to mausu. Geni ito koihe-gati ni, mutukasige naru watari no, konomo-kanomo, ayasiku uti-yorobohi te, munemunesikara nu noki no tuma nado ni hahi matuhare taru wo,

 "Kutiwosi no hana no tigiri ya! Hito-husa wori te mawire."

 to notamahe ba, kono osiage taru kado ni iri te woru.
 Sasuga ni, sare taru yaridoguti ni, ki naru suzusi no hitohe-bakama, nagaku ki nasi taru waraha no, wokasige naru ideki te, uti-maneku. Siroki ahugi no itau kogasi taru wo,

 "Kore ni oki te mawirase yo. Eda mo nasakenage na' meru hana wo."

 tote torase tare ba, kado ake te Koremitu-no-asom ideki taru site, tatematura su.

 "Kagi wo oki madohasi haberi te, ito hubin naru waza nari ya! Mono no ayame mi tamahe waku beki hito mo habera nu watari nare do, raugahasiki ohodi ni tati ohasimasi te." to kasikomari mausu.

 Hikiire te, ori tamahu. Koremitu ga ani no Azari, muko no Mikaha-no-kami, musume nado, watari tudohi taru hodo ni, kaku ohasimasi taru yorokobi wo, mata naki koto ni kasikomaru.

 Amagimi mo okiagari te,

 "Wosige naki mi nare do, sute gataku omou tamahe turu koto ha, tada, kaku omahe ni saburahi, goranze raruru koto no kahari haberi na m koto wo kutiwosiku omohi tamahe, tayutahi sika do, imu koto no sirusi ni yomigaheri te nam, kaku watari ohasimasu wo, mi tamahe haberi nure ba, ima nam Amidabutu no ohom-hikari mo kokorokiyoku mata re haberu beki."

 nado kikoye te, yowage ni naku.

 "Higoro, okotari gataku monose raruru wo, yasukara zu nageki watari turu ni, kaku, yo wo hanaruru sama ni monosi tamahe ba, ito ahare ni kutiwosiu nam. Inoti nagaku te, naho kurawi takaku nado minasi tamahe. Sate koso, kokonosina no kami ni mo, sahari naku mumare tamaha me. Konoyo ni sukosi urami nokoru ha, waroki waza to nam kiku."nado, namidagumi te notamahu.

 Kataho naru wo dani, menoto yau no omohu beki hito ha, asamasiu maho ni minasu mono wo, masite, ito omodatasiu, nadusahi tukaumaturi kem mi mo, itahasiu katazikenaku omohoyu beka' mere ba, suzuro ni namidagati nari.

 Kodomo ha, ito migurusi to omohi te, "Somuki nuru yo no sari gataki yau ni, midukara hisomi goranze rare tamahu." to, tukisirohi mekuhasu.

 Kimi ha, ito ahare to omohosi te,

 "Ihakenakari keru hodo ni, omohu beki hitobito no uti-sute te monosi tamahi ni keru nagori, hagukumu hito amata aru yau nari sika do, sitasiku omohi mutuburu sudi ha, mata naku nam omohoye si. Hito to nari te noti ha, kagiri are ba, asayuhu ni simo e mi tatematura zu, kokoro no mama ni toburahi mauduru koto ha nakere do, naho hisasiu taimen se nu toki ha, kokorobosoku oboyuru wo, 'Sara nu wakare ha naku mo gana.'"

 to nam, komayaka ni katarahi tamahi te, osinogohi tamahe ru sode no nihohi mo, ito tokoroseki made kawori miti taru ni, geni, yoni omohe ba, osinabe tara nu hito no misukuse zo kasi to, Amagimi wo modokasi to mi turu kodomo, mina uti-sihotare keri.

 Suhohu nado, mata mata hazimu beki koto nado okite notamahase te, ide tamahu tote, Koremitu ni sisoku mesi te, arituru ahugi goranzure ba, mote-narasi taru uturiga, ito simi hukau natukasiku te, wokasiu susami kaki tari.

 "Kokoroate ni sore ka to zo miru siratuyu no
 hikari sohe taru yuhugaho no hana
"

 Sokohakatonaku kaki magirahasi taru mo, atehaka ni yuweduki tare ba, ito omohi no hoka ni, wokasiu oboye tamahu. Koremitu ni,

 "Kono nisi naru ihe ha nanibito no sumu zo? Tohi kiki tari ya?"

 to notamahe ba, rei no urusaki mikokoro to ha omohe domo, e saha mausa de,

 "Kono go, roku niti koko ni habere do, bauza no koto wo omou tamahe atukahi haberu hodo ni, tonari no koto ha e kiki habera zu."

 nado, hasitanayaka ni kikoyure ba,

 "Nikusi to koso omohi tare na. Saredo, kono ahugi no, tadunu beki yuwe ari te miyuru wo. Naho, kono watari no kokoro sire ra m mono wo mesi te tohe."

 to notamahe ba, iri te, kono yadomori naru wonoko wo yobi te, tohi kiku.

 "Yaumeinosuke naru hito no ihe ni nam haberi keru. Wotoko ha winaka ni makari te, me nam wakaku koto konomi te, harakara nado miyadukahebito nite ki kayohu, to mausu. Kuhasiki koto ha, simobito no e siri habera nu ni ya ara m." to kikoyu.

 "Saraba, sono miyadukahebito na' nari. Sitarigaho ni mono-nare te ihe ru kana!" to, "Mezamasikaru beki kiha ni ya ara m" to obose do, sasite kikoye kakare ru kokoro no, nikukara zu sugusi gataki zo, rei no, kono kata ni ha omokara nu mikokoro na' meru kasi. Ohom-tataugami ni itau ara nu sama ni kakikahe tamahi te,

 "Yori te koso sore ka to mo mi me tasokare ni
 honobono mi turu hana no yuhugaho
"

 Arituru mizuizin site tukahasu.

 Mada mi nu ohom-sama nari kere do, ito siruku omohi ate rare tamahe ru ohom-sobame wo misugusa de, sasi-odorokasi keru wo, irahe tamaha de hodo he kere ba, nama-hasitanaki ni, kaku wazato mekasi kere ba, amaye te, "Ikani kikoye m?" nado ihisirohu beka' mere do, mezamasi to omohi te, zuizin ha mawiri nu.

 Ohom-saki no matu honoka nite, ito sinobi te ide tamahu. Hazitomi ha orosi te keri. Himahima yori miyuru hi no hikari, hotaru yori keni honoka ni ahare nari.

 Mikokorozasi no tokoro ni ha, kodati sensai nado, nabete no tokoro ni ni zu, ito nodoka ni kokoronikuku sumi nasi tamahe ri. Utitoke nu ohom-arisama nado no, kesiki koto naru ni, arituru kakine omohosi ide raru beku mo ara zu kasi.

 Tutomete, sukosi ne sugusi tamahi te, hi sasi-iduru hodo ni ide tamahu. Asake no sugata ha, geni hito no mede kikoye m mo kotowari naru ohom-sama nari keri.

 Kehu mo kono sitomi no mahewatari si tamahu. Kisikata mo sugi tamahi kem watari nare do, tada hakanaki hitohusi ni mikokoro tomari te, "Ikanaru hito no sumika nara m?" to ha, yukiki ni ohom-me tomari tamahi keri.

 [1-2 After several days]

 Koremitu, higoro ari te mawire ri.

 "Wadurahi haberu hito, naho yowage ni habere ba, tokaku mi tamahe atukahi te nam."

 nado, kikoye te, tikaku mawiri yori te kikoyu.

 "Ohose rare si noti nam, tonari no koto siri te haberu mono yobi te, toha se haberi sika do, hakabakasiku mo mausi habera zu. 'Ito sinobi te satuki no korohohi yori monosi tamahu hito nam aru bekere do, sono hito to ha, sarani ihe no uti no hito ni dani sira se zu' to nam mausu.
 Tokidoki nakagaki no kaimami si haberu ni, geni wakaki womna-domo no sukikage miye haberi. Sibira datu mono, kakoto bakari hiki-kake te, kasiduku hito haberu na' meri.
 Kinohu, yuhuhi no nagori naku sasi-iri te haberi si ni, humi kaku tote wi te haberi si hito no, kaho koso ito yoku haberi sika. Mono omohe ru kehahi si te, aru hitobito mo sinobi te uti-naku sama nado nam, siruku miye haberu."

 to kikoyu. Kimi uti-wemi tamahi te, "Sira baya" to omohosi tari.

 Oboye koso omokaru beki ohom-mi no hodo nare do, ohom-yohahi no hodo, hito no nabiki mede kikoye taru sama nado omohu ni ha, suki tamaha zara m mo, nasakenaku sauzausikaru besi kasi, hito no ukehika nu hodo ni te dani, naho, sarinubeki atari no koto ha, konomasiu oboyuru mono wo, to omohi wori.

 "Mosi, mi tamahe uru koto mo ya haberu to, hakanaki tuide tukuri ide te, seusoko nado tukahasi tari ki. Kaki nare taru te site, kutitoku kaherigoto nado si haberi ki. Ito kutiwosiu ha ara nu wakaudo-domo nam haberu meru."

 to kikoyure ba,

 "Naho, ihiyore. Tadune yora de ha, sauzausikari na m." to notamahu.

 Kano, simo-ga-simo to, hito no omohi sute si sumahi nare do, sono naka ni mo, omohi no hoka ni kutiwosikara nu wo mituke tara ba to, medurasiku omohosu nari keri.

 

2 Tale of Utsusemi

 [2-1 Utsusemi's husband comes up to Kyoto from Iyo]

 Sate, kano Utusemi no asamasiku turenaki wo, kono yonohito ni ha tagahi te obosu ni, oyiraka nara masika ba, kokorogurusiki ayamati ni te mo yami nu beki wo, ito netaku, make te yami na m wo, kokoro ni kakara nu wori nasi. Kayau no naminami made ha omohosi kakara zari turu wo, arisi "Amayo no sinasadame" no noti, ibukasiku omohosi naru sinazina aru ni, itodo kumanaku nari nuru mikokoro na' meri kasi.

 Ura mo naku mati kikoye gaho naru katatukata-bito wo, ahare to obosa nu ni simo ara ne do, turenaku te kiki wi tara m koto no hadukasikere ba, "Madu, konata no kokoro mi hate te" to obosu hodo ni, Iyo-no-suke nobori nu.

 Madu isogi mawire ri. Hunamiti no siwaza tote, sukosi kuromi yature taru tabisugata, ito hututuka ni kokorodukinasi. Saredo, hito mo iyasikara nu sudi ni, katati nado nebitare do, kiyoge ni te, tadanarazu, kesiki yosiduki te nado zo ari keru.

 Kuni no monogatari nado mausu ni, "Yugeta ha ikutu?" to, toha mahosiku obose do, ainaku mabayuku te, mikokoro no uti ni obosi iduru koto mo samazama nari.

 "Mono-mameyaka naru otona wo, kaku omohu mo, geni wokogamasiku, usirometaki waza nari ya! Geni, kore zo, nanome nara nu kata ha na' bekari keru." to, Muma-no-kami no isame obosi ide te, itohosiki ni, "Turenaki kokoro ha netakere do, hito no tame ha, ahare." to obosi nasa ru.

 "Musume wo ba sarubeki hito ni aduke te, Kitanokata wo ba wi te kudari nu besi." to, kiki tamahu ni, hitokatanarazu kokoro awatatasiku te, "Ima hitotabi ha e aru maziki koto ni ya?" to, Kogimi wo katarahi tamahe do, hito no kokoro wo ahase tara m koto nite dani, karoraka ni e simo magire tamahu maziki wo, masite, nigenaki koto ni omohi te, imasara ni migurusikaru besi, to omohi hanare tari.

 Sasugani, taye te omohosi wasure na m koto mo, ito ihukahinaku, ukaru beki koto ni omohi te, sarubeki woriwori no ohom-irahe nado, natukasiku kikoye tutu, nage no hudedukahi ni tuke taru kotonoha, ayasiku rautage ni, me tomaru beki husi kuhahe nado si te, ahare to obosi nu beki hito no kehahi nare ba, turenaku netaki mono no, wasure gataki ni obosu.

 Ima hitokata ha, nusi tuyoku naru tomo, kahara zu utitoke nu beku miye si sama naru wo tanomi te, tokaku kiki tamahe do, mikokoro mo ugoka zu zo ari keru.

 

3 Tale of the Lady who lives in Roku-jo in the early fall

 [3-1 Return from Roku-jo in the thick morning fog]

 Aki ni mo nari nu. Hitoyari nara zu, kokorodukusi ni obosi midaruru koto-domo ari te, Ohotono ni ha, tayema oki tutu, uramesiku nomi omohi kikoye tamahe ri.

 Rokudeu watari ni mo, toke gatakari si mikesiki wo omomuke kikoye tamahi te noti, hikikahesi, nanome nara m ha itohosi kasi. Saredo, yoso nari si mikokoromadohi no yau ni, anagati naru koto ha naki mo, ikanaru koto ni ka to miye tari.

 Womna ha, ito mono wo amari naru made, obosi sime taru mikokorozama ni te, yohahi no hodo mo nigenaku, hito no mori kika m ni, itodo kaku turaki ohom-yogare no nezame nezame, obosi siworuru koto, ito samazama nari.

 Kiri no ito hukaki asita, itaku sosonokasa re tamahi te, nebutage naru kesiki ni, uti-nageki tutu ide tamahu wo, Tiuzyau-no-omoto, mikausi hitoma age te, mi tatematuri okuri tamahe, to obosiku, mikityau hikiyari tare ba, migusi motage te miidasi tamahe ri.

 Sensai no iroiro midare taru wo, sugi gateni yasurahi tamahe ru sama, geni taguhi nasi. Rau no kata he ohasuru ni, Tiuzyau-no-kimi, ohom-tomo ni mawiru. Siwon-iro no wori ni ahi taru, usumono no mo, azayaka ni hiki-yuhi taru kosituki, tawoyaka ni, namameki tari.

 Mikaheri tamahi te, sumi no ma no kauran ni, sibasi, hiki-suwe tamahe ri. Utitoke tara nu motenasi, kami no sagariba, mezamasiku mo, to mi tamahu.

 "Saku hana ni uturu tehu na ha tutume domo
 wora de sugi uki kesa no asagaho

 Ikaga su beki?"

 tote, te wo torahe tamahe re ba, ito nare te toku,

 "Asagiri no harema mo mata nu kesiki ni te
 hana ni kokoro wo tome nu to zo miru
"

 to, ohoyakegoto ni zo kikoye nasu.

 Wokasige naru saburahiwaraha no, sugata konomasiu, kotosara meki taru, sasinuki, suso, tuyukege ni, hana no naka ni maziri te, asagaho wori te mawiru hodo nado, we ni kaka mahosige nari.

 Ohokata ni, uti-mi tatematuru hito dani, kokoro tome tatematura nu ha nasi. Mono no nasake sira nu yamagatu mo, hana no kage ni ha, naho yasuraha mahosiki ni ya, kono ohom-hikari wo mi tatematuru atari ha, hodohodo ni tuke te, waga kanasi to omohu musume wo, tukaumatura se baya to negahi, mosiha, kutiwosikara zu to omohu imouto nado mo' taru hito ha, iyasiki ni te mo, naho, kono ohom-atari ni saburahase m to, omohi yora nu ha nakari keri.

 Masite, sarinubeki tuide no ohom-kotonoha mo, natukasiki mikesiki wo mi tatematuru hito no, sukosi mono no kokoro omohi siru ha, ikaga ha oroka ni omohi kikoye m. Akekure utitoke te simo ohase nu wo, kokoromotonaki koto ni omohu beka' meri.

 

4 Tale of Yugao Yugao's death in the mid-fall

 [4-1 Genji goes to Yugao's house]

 Makoto ya, kano Koremitu ga adukari no kaimami ha, ito yoku a'nai mitori te mausu.

 "Sono hito to ha, sarani e omohi e habera zu. Hito ni imiziku kakure sinoburu kesiki ni nam miye haberu wo, turedure naru mama ni, minami no hazitomi aru nagaya ni watari ki tutu, kuruma no oto sure ba, wakaki mono-domo no nozoki nado su beka' meru ni, kono syuu to obosiki mo, hahi wataru toki habe'ka' meru. Katati nam, honoka nare do, ito rautage ni haberu.

 Hitohi, saki ohi te wataru kuruma no haberi si wo, nozoki te, warahabe no isogi te, 'Ukon-no-kimi koso, madu mono mi tamahe. Tiuzyau-dono koso, kore yori watari tamahi nure.' to ihe ba, mata, yorosiki otona ideki te, 'Anakama!' to, te kaku monokara, 'Ikade sa ha siru zo? Ide, mi m.' tote, hahi wataru. Utihasi-datu mono wo miti nite nam kayohi haberu. Isogi kuru mono ha, kinu no suso wo mono ni hiki-kake te, yorobohi tahure te, hasi yori mo oti nu bekere ba, 'Ide, kono Kaduraki-no-kami koso, sagasiu si oki tare.' to, mutukari te, mono nozoki no kokoro mo same nu meri ki. 'Kimi ha, ohom-nahosi sugata nite, mizuizin-domo mo ari si. Nanigasi, kuregasi.' to kazuhe si ha, Tou-no-tiuzyau no zuizin, sono kodoneri-waraha wo nam, sirusi ni ihi haberi si." nado kikoyure ba,

 "Tasika ni sono kuruma wo zo mi masi."

 to notamahi te, "Mosi, kano ahare ni wasure zari si hito ni ya?" to, omohosi yoru mo, ito sira mahosige naru mikesiki wo mi te,

 "Watakusi no kesau mo ito yoku si oki te, a'nai mo nokoru tokoro naku mi tamahe oki nagara, tada, ware-doti to sirase te, mono nado ihu wakaki omoto no haberu wo, soraobore si te nam, kakure makari ariku. Ito yoku kakusi tari to omohi te, tihisaki kodomo nado no haberu ga kotoayamari si tu beki mo, ihimagirahasi te, mata hito naki sama wo, sihite tukuri haberu." nado, katari te warahu.

 "Amagimi no toburahi ni monose m tuide ni, kaimami se sase yo." to notamahi keri.

 Kari nite mo, yadore ru sumahi no hodo wo omohu ni, "Kore koso, kano hito no sadame, anaduri si simo-no-sina nara me. Sono naka ni, omohi no hoka ni wokasiki koto mo ara ba." nado, obosu nari keri.

 Koremitu, isasaka no koto mo mikokoro ni tagaha zi to omohu ni, onore mo kumanaki sukigokoro nite, imiziku tabakari madohi ariki tutu, sihite ohasimasa se some te keri. Kono hodo no koto, kudakudasikere ba, rei no morasi tu.

 Womna, sasite sono hito to taduneide tamaha ne ba, ware mo nanori wo si tamaha de, ito warinaku yature tamahi tutu, rei nara zu oritati ariki tamahu ha, oroka ni obosa re nu naru besi, to mire ba, waga muma wo ba tatematuri te, ohom-tomo ni hasiri ariku.

 "Kesaubito no ito monogenaki asimoto wo, mituke rare te habera m toki, karaku mo aru beki kana!" to wabure do, hito ni sirase tamaha nu mama ni, kano Yuhugaho no sirube se si zuizin bakari, sateha, kaho muge ni siru maziki waraha, hitori bakari zo, wi te ohasi keru. "Mosi omohi yoru kesiki mo ya?" tote, tonari ni nakayadori wo dani si tamaha zu.

 Womna mo, ito ayasiku kokoroe nu kokoti nomi si te, ohom-tukahi ni hito wo sohe, akatuki no miti wo ukagaha se, ohom-arika mise m to tadunure do, sokohakatonaku madohasi tutu, sasugani, ahare ni mi de ha e aru maziku, kono hito no mikokoro ni kakari tare ba, binnaku karogarosiki koto to, omohosi kahesi wabi tutu, ito sibasiba ohasimasu.

 Kakaru sudi ha, mamebito no midaruru wori mo aru wo, ito meyasuku sidume tamahi te, hito no togame kikoyu beki hurumahi ha si tamaha zari turu wo, ayasiki made, kesa no hodo, hiruma no hedate mo, obotukanaku nado, omohi waduraha re tamahe ba, katuha, ito mono-guruhosiku, sa made kokoro todomu beki koto no sama ni mo ara zu to, imiziku omohi samasi tamahu ni, hito no kehahi, ito asamasiku yaharaka ni ohodoki te, mono-hukaku omoki kata ha okure te, hitaburuni wakabi taru monokara, yo wo mada sira nu ni mo ara zu. Ito yamgotonaki ni ha aru mazi, iduku ni ito kau simo tomaru kokoro zo, to kahesugahesu obosu.

 Ito kotosarameki te, ohom-sauzoku wo mo yature taru kari no ohom-zo wo tatematuri, sama wo kahe, kaho wo mo hono-mise tamaha zu, yobukaki hodo ni, hito wo sidume te ideiri nado si tamahe ba, mukasi ari kem mono no henge meki te, utate omohi-nageka rure do, hito no ohom-kehahi, hata, tesaguri mo siru beki waza nari kere ba, "Tare bakari ni ka ha ara m? Naho kono sukimono no si ide turu waza na' meri." to, Taihu wo utagahi nagara, semete turenaku sirazugaho nite, kakete omohiyora nu sama ni, tayuma zu azare arike ba, ikanaru koto ni ka to kokoroe gataku, womnagata mo ayasiu tagahi taru mono-omohi wo nam si keru.

 [4-2 The night of August 15, they have harmonious life]

 Kimi mo, "Kaku uranaku tayume te hahi kakure na ba, iduko wo hakari to ka, ware mo tadune m. Karisome no kakurega to, hata miyu mere ba, idukata ni mo idukata ni mo, uturohi yuka m hi wo, itu to mo sira zi." to obosu ni, "ohi madohasi te, nanome ni omohi nasi tu beku ha, tada kabakari no susabi nite mo sugi nu beki koto wo, sarani sate sugusi te m." to obosa re zu, to, hitome wo obosi te, hedate oki tamahu yonayona nado ha, ito sinobi gataku, kurusiki made oboye tamahe ba, "Naho tare to naku te Nideu-no-win ni mukahe te m. Mosi kikoye ari te binnakaru beki koto nari tomo, sarubeki ni koso ha. Waga kokoro nagara, ito kaku hito ni simu koto ha naki wo, ikanaru tigiri ni ka ha ari kem." nado omohosi yoru.

 "Iza, ito kokoroyasuki tokoro nite, nodoka ni kikoye m."

 nado, katarahi tamahe ba,

 "Naho, ayasiu. Kaku notamahe do, yoduka nu ohom-motenasi nare ba, mono-osorosiku koso are."

 to, ito wakabi te ihe ba, "Geni" to, hohowema re tamahi te,

 "Geni, idure ka kitune naru ram na. Tada hakara re tamahe kasi."

 to, natukasige ni notamahe ba, womna mo imiziku nabiki te, samo ari nu beku omohi tari. "Yoni naku, kataha naru koto nari tomo, hitaburu ni sitagahu kokoro ha, ito aharege naru hito" to mi tamahu ni, naho kano Tou-no-tiuzyau no Tokonatu utagahasiku, katari si kokorozama, madu omohi ide rare tamahe do, "Sinoburu yau koso ha" to, anagati ni mo tohi ide tamaha zu.

 Kesikibami te huto somuki kakuru beki kokorozama nado ha nakere ba, "Karegare ni todaye oka m wori koso ha, sayau ni omohi kaharu koto mo ara me, kokoro nagara mo, sukosi uturohu koto ara m koso ahare naru bekere." to sahe, obosi keri.

 Hatigwati zihugoya, kumanaki tukikage, hima ohokaru itaya, nokori naku mori ki te, minarahi tamaha nu sumahi no sama mo medurasiki ni, akatuki tikaku nari ni keru naru besi, tonari no iheihe, ayasiki sidunowo no kowegowe, me samasi te,

 "Ahare, ito samusi ya!"

 "Kotosi koso, narihahi ni mo tanomu tokoro sukunaku, winaka no kayohi mo omohikake ne ba, ito kokorobosokere. Kitadono koso, kiki tamahu ya?"

 nado, ihikahasu mo kikoyu.

 Ito ahare naru onogazisi no itonami ni oki ide te, sosomeki sawagu mo hodo naki wo, Womna ito hadukasiku omohi tari.

 Endati kesikibama m hito ha, kiye mo iri nu beki sumahi no sama na' meri kasi. Saredo, nodoka ni, turaki mo uki mo kataharaitaki koto mo, omohi ire taru sama nara de, waga motenasi arisama ha, ito atehaka ni komekasiku te, matanaku raugahasiki tonari no youi nasa wo, ika naru koto to mo kiki siri taru sama nara ne ba, nakanaka, hadi kakayaka m yori ha, tumi yurusa re te zo miye keru.

 Gohogoho to Narukami yori mo odoroodorosiku, humi todorokasu karausu no oto mo, makuragami to oboyuru. "Ana, mimi kasikamasi!" to, kore ni zo, obosa ruru. Nani no hibiki to mo kiki ire tamaha zu, ito ayasiu mezamasiki otonahi to nomi kiki tamahu. Kudakudasiki koto nomi ohokari.

 Sirotahe no koromo utu kinuta no oto mo, kasukani konata kanata kiki watasa re, sora tobu kari no kowe, tori atume te, sinobi gataki koto ohokari. Hasi tikaki omasi dokoro nari kere ba, yarido wo hikiake te, morotomoni miidasi tamahu. Hodo naki niha ni, sare taru kuretake, sensai no tuyu ha, naho kakaru tokoro mo onazi goto kirameki tari. Musi no kowegowe midarigahasiku, kabe no naka no kirigirisu dani madoho ni kiki narahi tamahe ru ohom-mimi ni, sasiate taru yau ni naki midaruru wo, nakanaka sama kahe te obosa ruru mo, mikokorozasi hitotu no asakara nu ni, yorodu no tumi yurusa ruru na' meri kasi.

 Siroki ahase, usuiro no nayoyoka naru wo kasane te, hanayaka nara nu sugata, ito rautage ni ayeka naru kokoti si te, soko to toritate te sugure taru koto mo nakere do, hosoyaka ni tawotawo to si te, mono uti-ihi taru kehahi, "Ana, kokorogurusi!" to, tada ito rautaku miyu. Kokorobami taru kata wo sukosi sohe tara ba, to mi tamahi nagara, naho utitoke te mi mahosiku obosa rure ba,

 "Iza, tada kono watari tikaki tokoro ni, kokoroyasuku te akasa m. Kakute nomi ha, ito kurusikari keri." to notamahe ba,

 "Ikade? Nihaka nara m."

 to, ito oyiraka ni ihi te wi tari. Konoyo nomi nara nu tigiri nado made tanome tamahu ni, utitokuru kokorobahe nado, ayasiku yau kahari te, yonare taru hito to mo oboye ne ba, hito no omoha m tokoro mo, e habakari tamaha de, Ukon wo mesi ide te, zuizin wo mesa se tamahi te, mikuruma hikiire sase tamahu. Kono aru hitobito mo, kakaru mikokorozasi no oroka nara nu wo mi sire ba, obomekasi nagara, tanomi kake kikoye tari.

 Akegata mo tikau nari ni keri. Tori no kowe nado ha kikoye de, mitakesauzi ni ya ara m, tada okinabi taru kowe ni nukaduku zo kikoyuru. Tatiwi no kehahi, tahegatage ni okonahu. Ito ahare ni, "Asita no tuyu ni kotonara nu yo wo, nani wo musaboru mi no inori ni ka?" to, kiki tamahu. "Nam taurai dausi" to zo ogamu naru.

 "Kare, kiki tamahe. Konoyo to nomi ha omoha zari keri." to, aharegari tamahi te,

 "Ubasoku ga okonahu miti wo sirube nite
 ko m yo mo hukaki tigiri tagahu na
"

 Tyauseiden no huruki tamesi ha yuyusiku te, hane wo kahasa m to ha hikikahe te, Miroku no yo wo kane tamahu. Yukusaki no ohom-tanome, ito kotitasi.

 "Saki no yo no tigiri sira ruru mi no usa ni
 yukusuwe kane te tanomi gatasa yo
"

 Kayau no sudi nado mo, saruha, kokoromotonaka' meri.

 [4-3 They remove to Nanigasi-no-in]

 Isayohu tuki ni, yukurinaku akugare m koto wo, Womna ha omohi yasurahi, tokaku notamahu hodo, nihaka ni kumogakure te, akeyuku sora ito wokasi. Hasitanaki hodo ni nara nu saki ni to, rei no isogi ide tamahi te, karoraka ni uti-nose tamahe re ba, Ukon zo nori nuru.

 Sono watari tikaki Nanigasi-no-win ni ohasimasi tuki te, adukari mesi iduru hodo, are taru kado no sinobugusa sigeri te miage rare taru, tatosihenaku kogurasi. Kiri mo hukaku, tuyukeki ni, sudare wo sahe age tamahe re ba, ohom-sode mo itaku nure ni keri.

 "Mada kayau naru koto wo naraha zari turu wo, kokorodukusi naru koto ni mo ari keru kana!

 Inisihe mo kaku ya ha hito no madohi kem
 waga mada sira nu sinonome no miti

 Narahi tamahe ri ya?"

 to notamahu. Womna, hadirahi te,

 "Yamanoha no kokoro mo sira de yuku tuki ha
 uhanosora nite kage ya taye na m

 Kokorobosoku."

 tote, mono-osorosiu sugoge ni omohi tare ba, "Kano sasi-tudohi taru sumahi no narahi nara m" to, wokasiku obosu.

 Mikuruma ire sase te, nisi-no-tai ni omasi nado yosohu hodo, kauran ni mikuruma hiki-kake te tati tamahe ri. Ukon, en naru kokoti si te, kisikata no koto nado mo, hito sire zu omohi ide keri. Adukari imiziku keimei si ariku kesiki ni, kono ohom-arisama siri hate nu.

 Honobono to mono miyuru hodo ni, ori tamahi nu meri. Karisome nare do, kiyoge ni siturahi tari.

 "Ohom-tomo ni hito mo saburaha zari keri. Hubin naru waza kana!" tote, mutumasiki simo-geisi nite, Tono ni mo tukaumaturu mono nari kere ba, mawiri yori te, "Sarubeki hito mesu beki ni ya?" nado, mausa sure do,

 "Kotosara ni hito ku maziki kakurega motome taru nari. Sarani kokoro yori hoka ni morasu na." to kutigatame sase tamahu.

 Ohom-kayu nado isogi mawira se tare do, toritugu ohom-makanahi uti-aha zu. Mada sira nu koto naru ohom-tabine ni, "Okinagakaha" to tigiri tamahu koto yori hoka no koto nasi.

 Hi takuru hodo ni oki tamahi te, kausi tedukara age tamahu. Ito itaku are te, hitome mo naku harubaru to miwatasa re te, kodati ito utomasiku mono-huri tari. Kedikaki kusaki nado ha, koto ni midokoro naku, mina aki no nora nite, ike mo mikusa ni udumore tare ba, ito keutoge ni nari ni keru tokoro kana! Betinahu no kata ni zo, zausi nado si te, hito sumu beka' mere do, konata ha hanare tari.

 "Keutoku mo nari ni keru tokoro kana! Saritomo, oni nado mo ware wo ba miyurusi te m." to notamahu.

 Kaho ha naho kakusi tamahe re do, Womna no ito turasi to omohe re ba, "Geni, kabakari ni te hedate ara m mo, koto no sama ni tagahi tari" to obosi te,

 "Yuhutuyu ni himo toku hana ha tamaboko no
 tayori ni miye si e' ni koso ari kere

 Tuyu no hikari ya ikani?"

 to notamahe ba, sirime ni miokose te,

 "Hikari ari to mi si yuhugaho no uhatuyu ha
 tasokare doki no sorame nari keri
"

 to honoka ni ihu. Wokasi to obosi nasu. Geni, utitoke tamahe ru sama, yo ni naku, tokorokara, maite yuyusiki made miye tamahu.

 "Tukise zu hedate tamahe ru turasa ni, arahasa zi to omohi turu mono wo. Ima dani nanori si tamahe. Ito mukutukesi."

 to notamahe do, "Ama no ko nare ba." tote, sasuga ni utitoke nu sama, ito aidare tari.

 "Yosi, kore mo warekara na' meri." to, urami katu ha katarahi, kurasi tamahu.

 Koremitu, tadune kikoye te, ohom-kudamono nado mawira su. Ukon ga iha m koto, sasuga ni itohosikere ba, tikaku mo e saburahi yora zu. "Kaku made tadori ariki tamahu, wokasiu, samo ari nu beki arisama ni koso ha." to osihakaru ni mo, "Waga ito yoku omohiyori nu bekari si koto wo, yuduri kikoye te, kokoro hirosa yo!" nado, mezamasiu omohi woru.

 Tatosienaku siduka naru yuhube no sora wo nagame tamahi te, oku no kata ha, kurau mono-mutukasi to, Womna ha omohi tare ba, hasi no sudare wo age te, sohi husi tamahe ri. Yuhubaye wo mikahasi te, Womna mo, kakaru arisama wo, omohi no hoka ni ayasiki kokoti ha si nagara, yorodu no nageki wasure te, sukosi utitoke yuku kesiki, ito rautasi. Tuto ohom-katahara ni sohi kurasi te, mono wo ito osorosi to omohi taru sama, wakau kokorogurusi. Kausi toku orosi tamahi te, ohotonabura mawira se te, "Nagori naku nari ni taru ohom-arisama nite, naho kokoro no uti no hedate nokosi tamahe ru nam turaki." to, urami tamahu.

 "Uti ni, ika ni motome sase tamahu ram wo, iduko ni tadunu ram." to, obosi yari te, katuha, "Ayasi no kokoro ya! Rokudeu watari ni mo, ikani omohimidare tamahu ram? Urami rare m ni, kurusiu, kotowari nari." to, itohosiki sudi ha, madu omohi kikoye tamahu. Nanigokoro mo naki sasimukahi wo, ahare to obosu mama ni, "Amari kokorohukaku, miru hito mo kurusiki ohom-arisama wo, sukosi tori sute baya" to, omohi kurabe rare tamahi keru.

 [4-4 A female ghost appears at midnight]

 Yohi suguru hodo, sukosi neiri tamahe ru ni, ohom-makuragami ni, ito wokasige naru womna wi te,

 "Onoga ito medetasi to mi tatematuru wo ba, tadune omohosa de, kaku, kotonaru koto naki hito wo wi te ohasi te, tokimekasi tamahu koso, ito mezamasiku turakere."

 tote, kono ohom-katahara no hito wo kaki-okosa m to su, to mi tamahu.

 Mono ni osoha ruru kokoti si te, odoroki tamahe re ba, hi mo kiye ni keri. Utate obosa rure ba, tati wo hikinuki te, uti-oki tamahi te, Ukon wo okosi tamahu. Kore mo osorosi to omohi taru sama nite, mawiri yore ri.

 "Watadono naru tonowibito okosi te, 'Sisoku sasi te mawire.' to ihe." to notamahe ba,

 "Ikadeka makara m. Kurau te." to ihe ba,

 "Ana, wakawakasi!" to, uti-warahi tamahi te, te wo tataki tamahe ba, yamabiko no kotahuru kowe, ito utomasi. Hito e kikituke de mawira nu ni, kono Womnagimi, imiziku wananaki madohi te, ikasama ni se m to omohe ri. Ase mo sitodo ni nari te, wareka no kesiki nari.

 "Mono-odi wo nam warinaku se sase tamahu honzyau nite, ikani obosa ruru ni ka?" to, Ukon mo kikoyu. "Ito kayowaku te, hiru mo sora wo nomi mi turu mono wo, itohosi." to obosi te,

 "Ware, hito wo okosa m. Te tatake ba, yamabiko no kotahuru, ito urusasi. Koko ni, sibasi, tikaku."

 tote, Ukon wo hikiyose tamahi te, nisi no tumado ni ide te, to wo osiake tamahe re ba, watadono no hi mo kiye ni keri.

 Kaze sukosi uti-huki taru ni, hito ha sukunaku te, saburahu kagiri mina ne tari. Kono win no adukari no ko, mutumasiku tukahi tamahu wakaki wonoko, mata uhewaraha hitori, rei no zuizin bakari zo ari keru. Mese ba, ohom-kotahe si te oki tare ba,

 "Sisoku sasi te mawire. 'Zuizin mo, turuuti si te, taye zu kowadukure' to ohose yo. Hito hanare taru tokoro ni, kokorotoke te inuru monoka! Koremitu-no-asom no ki tari tu ram ha?" to, toha se tamahe ba,

 "Saburahi ture do, ohosegoto mo nasi. Akatuki ni ohom-mukahe ni mawiru beki yosi mausi te nam, makade haberi nuru." to kikoyu. Kono, kau mausu mono ha, takiguti nari kere ba, yuduru ito tukidukisiku uti-narasi te, "Hi ayahusi" to ihu ihu, adukari ga zausi no kata ni inu nari. Uti wo obosi yari te, "Nadaimen ha sugi nu ram, takiguti no tonowimausi, ima koso." to, osihakari tamahu ha, mada, itau huke nu ni koso ha.

 Kaheri iri te, saguri tamahe ba, Womnagimi ha sanagara husi te, Ukon ha katahara ni utubusi husi tari.

 "Koha nazo? Ana, mono-guruhosi no monoodi ya! Are taru tokoro ha, kitune nado yau no mono no, hito wo obiyakasa m tote, ke-osorosiu omoha suru nara m. Maro are ba, sayau no mono ni ha, odosa re zi." tote, hiki okosi tamahu.

 "Ito utate, midarigokoti no asiu habere ba, utubusi husi te haberu ya! Omahe ni koso warinaku obosa ru rame." to ihe ba,

 "Soyo. Nado kau ha?" tote, kai-saguri tamahu ni, iki mo se zu. Hiki ugokasi tamahe do, nayonayo to si te, ware ni mo ara nu sama nare ba, "Ito itaku wakabi taru hito nite, mono ni kedora re nuru na' meri." to, semkatanaki kokoti si tamahu.

 Sisoku mo'te mawire ri. Ukon mo ugoku beki sama ni mo ara ne ba, tikaki mikityau wo hikiyose te,

 "Naho mo'te mawire."

 to notamahu. Rei nara nu koto nite, omahe tikaku mo e mawira nu, tutumasisa ni, nagesi ni mo e nobora zu.

 "Naho mo'te ko ya! Tokoro ni sitagahi te koso."

 tote, mesi yose te mi tamahe ba, tada kono makuragami ni, yume ni miye turu katati si taru womna, omokage ni miye te, huto kiye use nu.

 "Mukasi no monogatari nado ni koso, kakaru koto ha kike." to, ito meduraka ni mukutukekere do, madu, "Kono hito ikani nari nuru zo?" to omohosu kokorosawagi ni, minouhe mo sira re tamaha zu, sohihusi te, "Ya! Ya!" to, odorokasi tamahe do, tada hiye ni hiye iri te, iki ha toku taye hate ni keri. Ihamkatanasi. Tanomosiku, ikani to ihihure tamahu beki hito mo nasi. Hohusi nado wo koso ha, kakaru kata no tanomosiki mono ni ha obosu bekere do. Sa koso tuyogari tamahe do, wakaki mikokoro nite, ihukahinaku nari nuru wo mi tamahu ni, yarukatanaku te, tuto idaki te,

 "Agakimi, iki ide tamahe! Ito imiziki me, na mise tamahi so."

 to notamahe do, hiye iri ni tare ba, kehahi mono-utoku nari yuku.

 Ukon ha, tada "Ana, mutukasi" to omohi keru kokoti mina same te, naki madohu sama, ito imizi.

 Na'den no oni no, Nanigasi no otodo obiyakasi keru tatohi wo obosi ide te, kokoroduyoku,

 "Saritomo, itadura ni nari hate tamaha zi. Yoru no kowe ha odoroodorosi. Anakama!"

 to isame tamahi te, ito awatatasiki ni, akire taru kokoti si tamahu.

 Kono wotoko wo mesi te,

 "Koko ni, ito ayasiu, mono ni osoha re taru hito no nayamasige naru wo, tadaima, Koremitu-no-asom no yadoru tokoro ni makari te, isogi mawiru beki yosi ihe, to ohose yo. Nanigasiazari, soko ni monosuru hodo nara ba, koko ni ku beki yosi, sinobi te, ihe. Kano Amagimi nado no kika m ni, odoroodorosiku ihu na. Kakaru ariki yurusa nu hito nari."

 nado, mono notamahu yau nare do, mune hutagari te, kono hito wo munasiku si nasi te m koto no, imiziku obosa ruru ni sohe te, ohokata no mukumukusisa, tatohe m kata nasi.

 Yonaka mo sugi ni kem kasi, kaze no yaya araarasiu huki taru ha. Masite, matu no hibiki, kobukaku kikoye te, kesiki aru tori no karagowe ni naki taru mo, "hukurohu" ha kore ni ya to oboyu. Uti-omohimegurasu ni, konata kanata, kedohoku utomasiki ni, hitogowe ha se zu, "Nadote, kaku hakanaki yadori ha tori turu zo." to, kuyasisa mo yara m kata nasi.

 Ukon ha, mono mo oboye zu, Kimi ni tuto sohi tatematuri te, wananaki sinu besi. "Mata, kore mo ika nara m?" to, kokoro sora nite torahe tamahe ri. Ware hitori sakasiki hito nite, obosi yaru kata zo naki ya!.

 Hi ha honoka ni matataki te, moya no kiha ni tate taru byaubu no kami, koko kasiko no kumagumasiku oboye tamahu ni, mono no asioto, hisihisi to humi narasi tutu, usiro yori yori kuru kokoti su. "Koremitu, toku mawira nam." to obosu. Arika sadame nu mono nite, koko kasiko tadune keru hodo ni, yo no akuru hodo no hisasisa ha, tiyo wo sugusa m kokoti si tamahu.

 Karausite, tori no kowe haruka ni kikoyuru ni, "Inoti wo kake te, nani no tigiri ni, kakaru me wo miru ram? Waga kokoro nagara, kakaru sudi ni, ohokenaku arumaziki kokoro no mukuyi ni, kaku, kisikata yukusaki no tamesi to nari nu beki koto ha aru na' meri. Sinobu tomo, yo ni aru koto kakure naku te, Uti ni kikosimesa m wo hazime te, hito no omohi iha m koto, yokara nu warahabe no kutizusabi ni naru beki na' meri. Ariarite, wokogamasiki na wo toru beki kana!" to, obosi megurasu.

 [4-5 Genji comes back to his home]

 Karausite, Koremitu-no-asom mawire ri. Yonaka, akatuki to iha zu, mikokoro ni sitagahe ru mono no, koyohi simo saburaha de, mesi ni sahe okotari turu wo, nikusi to obosu monokara, mesi ire te, notamahi ide m koto no ahenaki ni, huto mo mono iha re tamaha zu. Ukon, Taihu no kehahi kiku ni, hazime yori no koto, uti-omohiide rare te naku wo, Kimi mo e tahe tamaha de, ware hitori sakasigari idaki mo' tamahe ri keru ni, kono hito ni iki wo nobe tamahi te zo, kanasiki koto mo obosa re keru, to bakari, ito itaku, e mo todome zu naki tamahu.

 Yaya tamerahi te, "Koko ni, ito ayasiki koto no aru wo, asamasi to ihu ni mo amari te nam aru. Kakaru tomi no koto ni ha, zukyau nado wo koso ha su nare tote, sono koto-domo mo se sase m. Gwan nado mo tate sase m tote, Azari monose yo, to ihi turu ha?" to notamahu ni,

 "Kinohu, yama he makari nobori ni keri. Madu, ito meduraka naru koto ni mo haberu kana! Kanete, rei nara zu mikokoti monose sase tamahu koto ya haberi tu ram?"

 "Saru koto mo nakari tu." tote, naki tamahu sama, ito wokasige ni rautaku, mi tatematuru hito mo ito kanasiku te, onore mo yoyo to naki nu.

 Sa ihe do, tosi uti-nebi, yononaka no toaru koto to, sihozimi nuru hito koso, mono no worihusi ha tanomosikari kere, iduremo iduremo wakaki-doti nite, ihamkatanakere do,

 "Kono winmori nado ni kikase m koto ha, ito binnakaru besi. Kono hito hitori koso mutumasiku mo ara me, onodukara mono ihi morasi tu beki kwenzoku mo tati-maziri tara m. Madu, kono win wo ide ohasimasi ne." to ihu.

 "Sate, kore yori hitozukuna naru tokoro ha ikadeka ara m?" to notamahu.

 "Geni, sa zo habera m. Kano hurusato ha, nyoubau nado no, kanasibi ni tahe zu, naki madohi habera m ni, tonari sigeku, togamuru satobito ohoku habera m ni, onodukara kikoye habera m wo, yamadera koso, naho kayau no koto, onodukara yuki maziri, mono magiruru koto habera me." to, omohi mahasi te, "Mukasi, mi tamahe si nyoubau no, ama nite haberu himgasiyama no atari ni, utusi tatematura m. Koremitu ga titi no asom no menoto ni haberi si mono no, miduhagumi te sumi haberu nari. Atari ha, hito sigeki yau ni habere do, ito kagoka ni haberi."

 to kikoye te, ake hanaruru hodo no magire ni, mikuruma yosu.

 Kono hito wo e idaki tamahu mazikere ba, uhamusiro ni osi-kukumi te, Koremitu nose tatematuru. Ito sasayaka nite, utomasige mo naku, rautage nari. Sitataka ni simo e se ne ba, kami ha koboreide taru mo, me kuremadohi te, asamasiu kanasi, to obose ba, nari hate m sama wo mi m to obose do,

 "Haya, ohom-muma nite, Nideu-no-win he ohasimasa m. Hito sawagasiku nari habera nu hodo ni."

 tote, Ukon wo sohe te nosure ba, kati yori, Kimi ni muma ha tetematuri te, kukuri hikiage nado si te, katu ha, ito ayasiku, oboye nu okuri nare do, mikesiki no imiziki wo mi tatemature ba, mi wo sute te yuku ni, Kimi ha mono mo oboye tamaha zu, wareka no sama nite, ohasi tuki tari.

 Hitobito, "Iduko yori, ohasimasu ni ka? Nayamasige ni miye sase tamahu." nado ihe do, mityau no uti ni iri tamahi te, mune wo osahe te, omohu ni, ito imizikere ba, "Nadote, nori sohi te ika zari tu ram? Ikikaheri tara m toki, ikanaru kokoti se m. Misute te yukiakare ni keri to, turaku ya omoha m?" to, kokoromadohi no naka ni mo, omohosu ni, ohom-mune seki aguru kokoti si tamahu. Migusi mo itaku, mi mo atuki kokoti si te, ito kurusiku, madoha re tamahe ba, "Kaku hakanaku te, ware mo itadura ni nari nuru na' meri." to obosu.

 Hi takaku nare do, okiagari tamaha ne ba, hitobito ayasigari te, ohom-kayu nado sosonokasi kikoyure do, kurusiku te, ito kokorobosoku obosa ruru ni, Uti yori ohom-tukahi ari. Kinohu, e taduneide tatematura zari si yori, obotukanagara se tamahu. Ohotono no kimdati mawiri tamahe do, Tou-no-tiuzyau bakari wo, "Tati nagara, konata ni iri tamahe." to notamahi te, misu no uti nagara notamahu.

 "Menoto nite haberu mono no, kono gogwati no korohohi yori, omoku wadurahi haberi si ga, kasira sori imu koto uke nado si te, sono sirusi ni ya, yomigaheri tari si wo, konogoro, mata okori te, yowaku nam nari ni taru, 'Ima hitotabi, toburahi mi yo.' to mausi tari sika ba, itokinaki yori nadusahi si mono no, imaha-no-kizami ni, turasi to ya omoha m, to omou tamahe te makare ri si ni, sono ihe nari keru simobito no, yamahi si keru ga, nihaka ni ide ahe de nakunari ni keru wo, odi habakari te, hi wo kurasi te nam tori ide haberi keru wo, kikituke haberi sika ba, kamwaza naru koro, ito hubin naru koto, to omou tamahe kasikomari te, e mawira nu nari. Kono akatuki yori, sihabukiyami ni ya habera m, kasira ito itaku te kurusiku habere ba, ito murai nite kikoyuru koto."

 nado notamahu. Tiuzyau,

 "Saraba, saru yosi wo koso sousi habera me. Yobe mo, ohom-asobi ni, kasikoku motome tatematura se tamahi te, mikesiki asiku haberi ki." to kikoye tamahi te, tatikaheri, "Ikanaru ikibure ni kakara se tamahu zo ya? Nobe yara se tamahu koto koso, makoto to omou tamahe rare ne."

 to ihu ni, mune tubure tamahi te,

 "Kaku, komaka ni ha ara de, tada, oboye nu kegarahi ni hure taru yosi wo, sousi tamahe. Ito koso, taidaisiku habere."

 to, turenaku notamahe do, kokoro no uti ni ha, ihukahinaku kanasiki koto wo obosu ni, mikokoti mo nayamasikere ba, hito ni me mo mi ahase tamaha zu. Kuraudo-no-ben wo mesi yose te, mameyaka ni kakaru yosi wo souse sase tamahu. Ohotono nado ni mo, kakaru koto ari te, e mawira nu ohom-seusoko nado kikoye tamahu.

 [4-6 Yugao's funeral on the night of 17]

 Hi kure te, Koremitu mawire ri. Kakaru kegarahi ari to notamahi te, mawiru hitobito mo, mina tati nagara makadure ba, hito sigekara zu. Mesi yose te,

 "Ikani zo? Imaha to mi hate tu ya?"

 to notamahu mama ni, sode wo ohom-kaho ni osi-ate te naki tamahu. Koremitu mo nakunaku,

 "Ima ha kagiri ni koso ha monosi tamahu mere. Naganaga to komori habera m mo binnaki wo, asu nam, hi yorosiku habere ba, tokaku no koto, ito tahutoki rausou no, ahi siri te haberu ni, ihi katarahi tuke haberi nuru." to kikoyu.

 "Sohi tari turu womna ha ikani?" to notamahe ba,

 "Sore nam, mata, e iku maziku haberu meru. Ware mo okure zi to madohi haberi te, kesa ha tani ni oti iri nu to nam mi tamahe turu. 'Kano hurusatobito ni tuge yara m.' to mause do, 'Sibasi, omohi sidume yo, to. Koto no sama omohimegurasi te.' to nam, kosirahe oki haberi turu."

 to, katari kikoyuru mama ni, ito imizi to obosi te,

 "Ware mo, ito kokoti nayamasiku, ikanaru beki ni ka to nam oboyuru." to notamahu.

 "Nanika, sarani omohosi monose sase tamahu. Sarubeki ni koso, yorodu no koto habera me. Hito ni mo morasa zi to omou tamahure ba, Koremitu oritati te, yorodu ha monosi haberu." nado mausu.

 "Sakasi. Sa mina omohi nase do, ukabi taru kokoro no susabi ni, hito wo itadura ni nasi turu kagoto ohi nu beki ga, ito karaki nari. Seusyau-no-myaubu nado ni mo kikasu na. Amagimi masite kayau no koto nado, isame raruru wo, kokorohadukasiku nam oboyu beki." to, kutikatame tamahu.

 "Saranu hohusibara nado ni mo, mina, ihi nasu sama koto ni haberu."

 to kikoyuru ni zo, kakari tamahe ru.

 Hono-kiku nyoubau nado, "Ayasiku, nanigoto nara m? Kegarahi no yosi notamahi te, Uti ni mo mawiri tamaha zu, mata, kaku sasameki nageki tamahu." to, honobono ayasigaru.

 "Sarani koto naku si nase." to, sono hodo no sahohu notamahe do,

 "Nanika, kotokotosiku su beki ni mo habera zu."

 tote tatu ga, ito kanasiku obosa rure ba,

 "Binnasi to omohu bekere do, ima hitotabi, kano nakigara wo mi zara m ga, ito ibusekaru beki wo, muma nite monose m."

 to notamahu wo, ito taidaisiki koto to ha omohe do,

 "Sa obosa re m ha, ikaga se m? Haya, ohasimasi te, yo huke nu saki ni kahera se ohasimase."

 to mause ba, konogoro no ohom-yature ni mauke tamahe ru, kari no ohom-sauzoku kikahe nado si te ide tamahu.

 Mikokoti kaki-kurasi, imiziku tahe gatakere ba, kaku ayasiki miti ni idetati te mo, ayahukari si monogori ni, ikani se m to obosi wadurahe do, naho kanasisa no yarukatanaku, "Tada ima no kara wo mi de ha, mata itu no yo ni ka arisi katati wo mo mi ?." to, obosi nenzi te, rei no Taihu, Zuizin wo gusi te ide tamahu.

 Miti tohoku oboyu. Zihusiti-niti no tuki sasi-ide te, kahara no hodo, ohom-saki no hi mo honoka naru ni, Toribeno no kata nado miyari taru hodo nado, mono-mutukasiki mo, nani to mo oboye tamaha zu, kaki-midaru kokoti si tamahi te, ohasi tuki nu.

 Atari sahe sugoki ni, itaya no katahara ni dau tate te okonahe ru ama no sumahi, ito ahare nari. Miakasi no kage, honoka ni suki te miyu. Sono ya ni ha, womna hitori naku kowe nomi si te, to no kata ni, hohusibara ni, sam-nin monogatari si tutu, wazato no kowe tate nu nenbutu zo suru. Teradera no soya mo, mina okonahi hate te, ito simeyaka nari. Kiyomidu no kata zo, hikari ohoku miye, hito no kehahi mo sigekari keru. Kono Amagimi no ko naru Daitoko no kowe tahutoku te, kyau uti-yomi taru ni, namida no nokori naku obosa ru.

 Iri tamahe re ba, hi tori somuke te, Ukon ha byaubu hedate te husi tari. Ikani wabisikara m to, mi tamahu. Osorosiki ke mo oboye zu, ito rautage naru sama si te, mada isasaka kahari taru tokoro nasi. Te wo torahe te,

 "Ware ni, ima hitotabi kowe wo dani kika se tamahe. Ikanaru mukasi no tigiri ni ka ari kem, sibasi no hodo ni, kokoro wo tukusi te ahare ni omohoye si wo, uti-sute te, madohasi tamahu ga, imiziki koto!"

 to, kowe mo wosima zu, naki tamahu koto, kagirinasi.

 Daitoko-tati mo, tare to ha sira nu ni, ayasi to omohi te, mina, namida otosi keri.

 Ukon wo, "Iza, Nideu he." to notamahe do,

 "Tosigoro, wosanaku haberi si yori, katatoki tati-hanare tatematura zu, nare kikoye turu hito ni, nihaka ni wakare tatematuri te, iduko ni ka kaheri habera m? Ikani nari tamahi ni ki to ka, hito ni mo ihi habera m? Kanasiki koto wo ba saru mono nite, hito ni ihi sawaga re habera m ga, imiziki koto." to ihi te, naki madohi te, "Keburi ni taguhi te, sitahi mawiri na m." to ihu.

 "Kotowari nare do, sa nam yononaka ha aru. Wakare to ihu mono, kanasikara nu ha nasi. Toaru mo kakaru mo, onazi inoti no kagiri aru mono ni nam aru. Omohi nagusame te, ware wo tanome." to, notamahi kosirahe te, "Kaku ihu wagami koso ha, iki tomaru maziki kokoti sure."

 to notamahu mo, tanomosige nasi ya!

 Koremitu, "Yo ha, akegata ni nari haberi nu ram. Haya kahera se tamahi na m."

 to kikoyure ba, kaherimi nomi se rare te, mune mo tuto hutagari te ide tamahu.

 Miti ito tuyukeki ni, itodosiki asagiri ni, iduko to mo naku madohu kokoti si tamahu. Arisinagara uti-husi tari turu sama, uti-kahasi tamahe ri si ga, waga ohom-kurenawi no ohom-zo no ki rare tari turu nado, ikanari kem tigiri ni ka to mitisugara obosa ru. Ohom-muma ni mo, hakabakasiku nori tamahu maziki ohom-sama nare ba, mata, Koremitu sohi tasuke te ohasimasa suru ni, tutumi no hodo nite, ohom-muma yori suberi ori te, imiziku mikokoti madohi kere ba,

 "Kakaru miti no sora nite, hahure nu beki ni ya ara m? Sarani, e iki tuku maziki kokoti nam suru."

 to notamahu ni, Koremitu kokoti madohi te, "Waga hakabakasiku ha, sa notamahu tomo, kakaru miti ni wi te ide tatematuru beki kaha." to omohu ni, ito kokoro awatatasikere ba, kaha no midu ni te wo arahi te, Kiyomidu-no- Kwan'on wo nenzi tatematuri te mo, subenaku omohi madohu.

 Kimi mo, sihite mikokoro wo okosi te, kokoro no uti ni Hotoke wo nenzi tamahi te, mata, tokaku tasuke rare tamahi te nam, Nideu-no-win he kaheri tamahi keru.

 Ayasiu yobukaki ohom-ariki wo, hitobito, "Migurusiki waza kana! Konogoro, rei yori mo sidugokoro naki ohom-sinobiariki no, sikiru naka ni mo, kinohu no mikesiki no, ito nayamasiu obosi tari si ni. Ikade kaku, tadori ariki tamahu ra?." to, nageki ahe ri.

 Makoto ni, husi tamahi nuru mama ni, ito itaku kurusigari tamahi te, ni, sam-niti ni nari nuru ni, muge ni yowaru yau ni si tamahu. Uti ni mo, kikosimesi, nageku koto kagirinasi. Ohom-inori, katagata ni hima naku nonosiru. Maturi, harahe, suhohu nado, ihi tukusu beku mo ara zu. Yo ni taguhi naku yuyusiki ohom-arisama nare ba, yo ni nagaku ohasimasu maziki ni ya to, amenosita no hito no sawagi nari.

 Kurusiki mikokoti ni mo, kano Ukon wo mesi yose te, tubone nado tikaku tamahi te, saburaha se tamahu. Koremitu, kokoti mo sawagi madohe do, omohi nodome te, kono hito no tadukinasi to omohi taru wo, motenasi tasuke tutu saburaha su.

 Kimi ha, isasaka hima ari te obosa ruru toki ha, mesi ide te tukahi nado sure ba, hodo naku mazirahi tuki tari. Buku ito kuroku si te, katati nado yokara ne do, kataha ni migurusikara nu wakaudo nari.

 "Ayasiu mizikakari keru ohom-tigiri ni hikasare te, ware mo yo ni e aru maziki na' meri. Tosigoro no tanomi usinahi te, kokorobosoku omohu ram nagusame ni mo, mosi nagarahe ba, yorodu ni hagukuma m to koso omohi sika, hodo naku mata tati sohi nu beki ga, kutiwosiku mo aru beki kana!"

 to, sinobiyaka ni notamahi te, yowage ni naki tamahe ba, ihukahinaki koto woba oki te, "Imiziku wosi" to omohi kikoyu.

 Tono no uti no hito, asi wo sora nite omohi madohu. Uti yori, ohom-tukahi, ame no asi yori mo keni sigesi. Obosi nageki ohasimasu wo kiki tamahu ni, ito katazikenaku te, semete tuyoku obosi naru. Ohotono mo keimei si tamahi te, Otodo, hibi ni watari tamahi tutu, samazama no koto wo se sase tamahu, sirusi ni ya, nizihu-yoniti, ito omoku wadurahi tamahi ture do, koto naru nagori nokora zu, okotaru sama ni miye tamahu.

 Kegarahi imi tamahi si mo, hitotu ni miti nuru yo nare ba, obotukanagara se tamahu mikokoro, warinaku te, uti no ohom-tonowidokoro ni mawiri tamahi nado su. Ohotono, waga mikuruma nite mukahe tatematuri tamahi te, ohom-monoimi nani ya to, mutukasiu tutusima se tatematuri tamahu. Ware ni mo ara zu, ara nu yo ni yomigaheri taru yau ni, sibasi ha oboye tamahu.

 [4-7 Genji gets well and remembers Yugao]

 Kugwati hatuka no hodo ni zo, okotari hate tamahi te, ito itaku omoyase tamahe re do, nakanaka, imiziku namamekasiku te, nagamegati ni, ne wo nomi naki tamahu. Mi tatematuri togamuru hito mo ari te, "Ohom-mononoke na' meri" nado ihu mo ari.

 Ukon wo mesi ide te, nodoyaka naru yuhugure ni, monogatari nado si tamahi te,

 "Naho, ito nam ayasiki. Nadote sono hito to sira re zi to ha, kakui tamahe ri si zo? Makoto ni ama no ko nari tomo, sabakari ni omohu wo sira de, hedate tamahi sika ba nam, turakari si." to notamahe ba,

 "Nadoteka, hukaku kakusi kikoye tamahu koto ha habera m? Itu no hodo nite ka ha, nani nara nu ohom-nanori wo kikoye tamaha m? Hazime yori, ayasiu oboye nu sama nari si ohom-koto nare ba, 'Ututu to mo oboye zu nam aru' to notamahi te, 'Ohom-na gakusi mo, sabakari ni koso ha.' to kikoye tamahi nagara, 'Nahozari ni koso magirahasi tamahu rame.' to nam, uki koto ni obosi tari si." to kikoyure ba,

 "Ainakari keru kokorokurabe-domo kana! Ware ha, sika hedaturu kokoro mo nakari ki. Tada, kayau ni hito ni yurusa re nu hurumahi wo nam, mada naraha nu koto naru. Uti ni isame notamahasuru wo hazime, tutumu koto ohokaru mi nite, hakanaku hito ni tahaburegoto wo ihu mo, tokoroseu, torinasi urusaki mi no arisama ni nam aru wo, hakanakari si yuhube yori, ayasiu kokoro ni kakari te, anagati ni mi tatematuri si mo, kakaru beki tigiri koso ha monosi tamahi keme to omohu mo, ahare ni nam. Mata utikahesi, turau oboyuru. Kau nagakaru maziki nite ha, nado, sasimo kokoro ni simi te, ahare to oboye tamahi kem? Naho kuhasiku katare. Ima ha, nanigoto wo kakusu beki zo! Nanuka nanuka ni hotoke kaka se te mo, taga tame to ka, kokoro no uti ni mo omoha ?." to notamahe ba,

 "Nanika, hedate kikoye sase habera ? Midukara, sinobi sugusi tamahi si koto wo, naki ohom-usiro ni, kuti saganaku yaha, to omou tamahu bakari ni nam.

 Oya-tati ha, haya use tamahi ni ki. Samwi-no-tiuzyau to nam kikoye si. Ito rautaki mono ni omohi kikoye tamahe ri sika do, waga mi no hodo no kokoromotonasa wo obosu meri si ni, inoti sahe tahe tamaha zu nari ni si noti, hakanaki mono no tayori nite, Tou-no-tiuzyau nam, mada Seusyau ni monosi tamahi si toki, misome tatematura se tamahi te, mitose bakari ha, kokorozasi aru sama ni kayohi tamahi si wo, kozo no akigoro, kano Migi-no-ohotono yori, ito osorosiki koto no kikoye ma'de ko si ni, monowodi wo warinaku si tamahi si mikokoro ni, semkatanaku obosi wodi te, Nisi-no-kyau ni, ohom-menoto sumi haberu tokoro ni nam, hahi-kakure tamahe ri si. Sore mo ito migurusiki ni, sumi wabi tamahi te, yamazato ni uturohi na m to obosi tari si wo, kotosi yori ha hutagari keru kata ni haberi kere ba, tagahu tote, ayasiki tokoro ni monosi tamahi si wo, mi arahasa re tatematuri nuru koto to, obosi nageku meri si. Yo no hito ni ni zu, monodutumi wo si tamahi te hito ni mono omohu kesiki wo miye m wo, hadukasiki mono ni si tamahi te, turenaku nomi motenasi te, goranze rare tatematuri tamahu meri sika."

 to, katari iduru ni, "Sarebayo" to, obosi ahase te, iyoiyo ahare masari nu.

 "Wosanaki hito madohasi tari to, Tiuzyau no urehe si ha, saru hito ya?" to tohi tamahu.

 "Sika. Wototosi no haru zo, monosi tamahe ri si. Womna nite, ito rautage ni nam." to kataru.

 "Sate, iduko ni zo? Hito ni sa to ha sira se de, ware ni e sase yo. Atohakanaku, imizi to omohu ohom-katami ni, ito uresikaru beku nam." to notamahu. "Kano Tiuzyau ni mo tutahu bekere do, ihukahinaki kakoto ohi na m. Tozama kauzama ni tuke te, hagukuma m ni toga aru maziki wo. Sono ara m menoto nado ni mo, kotozama ni ihi nasi te, monose yo kasi." nado katarahi tamahu.

 "Saraba, ito uresiku nam haberu beki. Kano Nisi-no-kyau nite ohi ide tamaha m ha, kokorogurusiku nam. Hakabakasiku atukahu hito nasi tote, kasiko ni." nado kikoyu.

 Yuhugure no siduka naru ni, sora no kesiki ito ahare ni, omahe no sensai karegare ni, musi no ne mo naki kare te, momidi no yauyau iroduku hodo, we ni kaki taru yau ni omosiroki wo miwatasi te, kokoro yori hoka ni wokasiki mazirahi kana to, kano Yuhugaho no yadori wo omohi iduru mo hadukasi. Take no naka ni ihebato to ihu tori no, hututuka ni naku wo kiki tamahi te, kano arisi win ni kono tori no naki si wo, ito osorosi to omohi tari si sama no, omokage ni rautaku obosi ide rarure ba,

 "Tosi ha ikutu ni ka monosi tamahi si? Ayasiku yo no hito ni ni zu, ayeka ni miye tamahi si mo, kaku nagakaru maziku te nari keri." to notamahu.

 "Zihuku ni ya nari tamahi kem? Ukon ha, nakunari ni keru ohom-menoto no sute oki te haberi kere ba, Samwi-no-kimi no rautagari tamahi te, kano ohom-atari sara zu, ohositate tamahi si wo omohi tamahe idure ba, iakadeka yo ni habera mzu ram. Ito simo hito ni to, kuyasiku nam. Mono-hakanage ni monosi tamahi si hito no mikokoro wo, tanomosiki hito nite, tosigoro narahi haberi keru koto." to kikoyu.

 "Hakanabi taru koso ha, rautakere. Kasikoku hito ni nabika nu, ito kokorodukinaki waza nari. Midukara hakabakasiku sukuyoka nara nu kokoronarahi ni, womna ha tada yaharaka ni, torihadusi te hito ni azamuka re nu beki ga, sasuga ni monodutumi si, mi m hito no kokoro ni sitagaha m nam, ahare nite, waga kokoro no mama ni torinahosi te mi m ni, natukasiku oboyu beki." nado notamahe ba,

 "Kono kata no ohom-konomi ni ha, mote-hanare tamaha zari keri, to omohi tamahuru ni mo, kutiwosiku haberu waza kana!" tote naku.

 Sora no uti-kumori te, kaze hiyayaka naru ni, ito itaku nagame tamahi te,

 "Misi hito no keburi wo kumo to nagamure ba
 yuhube no sora mo mutumasiki kana
"

 Hitorigoti tamahe do, e sasiirahe mo kikoye zu. Kayau nite, ohase masika ba, to omohu ni mo, mune hutagari te oboyu. Mimi kasikamasikari si kinuta no oto wo, obosi iduru sahe kohisiku te, "Masa ni nagaki yo" to uti-zunzi te, husi tamahe ri.

 

5 Tale of Utsusemi

 [5-1 Genji composes and exchanges waka with Ki-no-Kami's stepmother and sister]

 Kano, Iyo no ihe no Kogimi, mawiru wori are do, koto ni arisi yau naru kotodute mo si tamaha ne ba, usi to obosi hate ni keru wo, itohosi to omohu ni, kaku wadurahi tamahu wo kiki te, sasuga ni uti-nageki keri. Tohoku kudari nado suru wo, sasuga ni kokorobosokere ba, obosi wasure nuru ka to, kokoromi ni,

 "Uketamahari, nayamu wo, koto ni ide te ha, e koso,

 Toha nu wo mo nadoka to toha de hodo huru ni
 ikabakari ka ha omohi midaruru

 'Masuda' ha makoto ni nam."

 to kikoye tari. Medurasiki ni, kore mo ahare wasure tamaha zu.

 "Ike ru kahinaki ya, taga iha masi koto ni ka.

 Utusemi no yo ha uki mono to siri ni si wo
 mata kotonoha ni kakaru inoti yo

 Hakanasi ya!"
 

 to, ohom-te mo uti-wananaka ruru ni, midare kaki tamahe ru, itodo utukusige nari. Naho, kano monuke wo wasure tamaha nu wo, itohosiu mo wokasiu mo omohi keri.

 Kayau ni nikukara zu ha, kikoye kahase do, kedikaku to ha omohiyora zu, sasugani, ihukahinakara zu ha miye tatematuri te yami na m, to omohu nari keri.

 Kano katatukata ha, Kuraudo-no-seusyau wo nam kayohasu, to kiki tamahu. "Ayasi ya! Ikani omohu ram?" to, Seusyau no kokoro no uti mo itohosiku, mata, kano hito no kesiki mo yukasikere ba, Kogimi site, "Sinikaheri omohu kokoro ha, siri tamahe ri ya?" to ihi kahasu.

 "Honoka ni mo nokiba no wogi wo musuba zu ha
 tuyu no kakoto wo nani ni kake masi
"

 Takayaka naru wogi ni tuke te, "Sinobi te" to notamahe re do, "Tori-ayamati te, Seusyau mo mituke te, ware nari keri to omohiahase ba, saritomo, tumi yurusi te m." to omohu, mikokoroogori zo, ainakari keru.

 Seusyau no naki wori ni misure ba, kokorousi to omohe do, kaku obosi ide taru mo, sasuga nite, ohom-kaheri, kutitoki bakari wo kakoto nite tora su.

 "Honomekasu kaze ni tuke te mo sita wogi no
 nakaba ha simo ni musubohore tutu
"

 Te ha asige naru wo, magirahasi sarebami te kai taru sama, sina nasi. Hokage ni mi si kaho, obosi ide raru. "Utitoke de mukahi wi taru hito ha, e utomi hatu maziki sama mo si tari si kana! Nani no kokorobase arige mo naku, saudoki hokori tari si yo!" to obosi iduru ni, nikukara zu. Naho "Korizuma ni, mata mo adana tati nu beki" mikokoro no susabi na' meri.

 

6 Tale of Yugao

 [6-1 Genji holds a Buddhist service for Yugao]

 Kano hito no nanananuka, sinobi te Hie no Ho'kedau nite, kotosoga zu, sauzoku yori hazime te, sarubeki mono-domo, komaka ni, zukyau nado se sase tamahi nu. Kyau, Hotoke no kazari made oroka nara zu, Koremitu ga ani no Azari, ito tahutoki hito nite, ninau si keri.

 Ohom-humi no si nite, mutumasiku obosu Monzyauhakase mesi te, gwanmon tukura se tamahu. Sono hito to naku te, ahare to omohi si hito no hakanaki sama ni nari taru wo, Amidabutu ni yuduri kikoyuru yosi, aharege ni kaki ide tamahe re ba,

 "Tada, kaku nagara, kuhahu beki koto habera za' meri." to mausu.

 Sinobi tamahe do, ohom-namida mo kobore te, imiziku obosi tare ba,

 "Nani bito nara m? Sono hito to kikoye mo naku te, kau obosi nageka su bakari nari kem sukuse no takasa."

 to ihi keri. Sinobi te teuze sase tamahe ri keru sauzoku no hakama wo toriyose sase tamahi te,

 "Naku naku mo kehu ha waga yuhu sitahimo wo
 idure no yo ni ka toke te miru beki
"

 "Kono hodo made ha tadayohu naru wo, idure no miti ni sadamari te omomuku ram?" to omohosiyari tutu, nenzu wo ito ahare ni si tamahu. Tou-no-tiuzyau wo mi tamahu ni mo, ainaku mune sawagi te, kano Nadesiko no ohitatu arisama, kikase mahosikere do, kakoto ni odi te, uti-ide tamaha zu.

 Kare, kano Yuhugaho no yadori ni ha, idukata ni to omohi madohe do, sono mama ni e tadune kikoye zu. Ukon dani otodure ne ba, ayasi to omohi nagekiahe ri. Tasika nara ne do, kehahi wo sabakari ni ya to, sasameki sika ba, Koremitu wo kakoti kere do, ito kakehanare, kesiki naku ihi nasi te, naho onazi goto suki ariki kere ba, itodo yume no kokoti si te, "Mosi, zuryau no kodomo no sukizukisiki ga, Tou-no-kimi ni odi kikoye te, yagate, wi te kudari ni keru ni ya?" to zo, omohiyori keru.

 Kono ihearuzi zo, Nisi-no-kyau no menoto no musume nari keru. Mitari sono ko ha ari te, Ukon ha kotobito nari kere ba, "Omohi hedate te, ohom-arisama wo kika se nu nari keri." to, naki kohi keri. Ukon, hata, kasikamasiku ihi sawaga m wo omohi te, Kimi mo imasara ni morasa zi to sinobi tamahe ba, Wakagimi no uhe wo dani e kika zu, asamasiku yukuhe naku te sugi yuku.

 Kimi ha, "Yume wo dani mi baya.!" to, obosi wataru ni, kono hohuzi si tamahi te, mata no yo, honoka ni, kano arisi win nagara, sohi tari si Womna no sama mo onazi yau nite miye kere ba, "Are tari si tokoro ni sumi kem mono no, ware ni miire kem tayori ni, kaku nari nuru koto." to, obosi iduru ni mo yuyusiku nam.

 

7 Tale of Utsusemi Parting from Utsusemi on the first day in the winter

 [7-1 Utsusemi goes away for Iyo with her husband]

 Iyo-no-suke, kamnaduki no tuitati-goro ni kudaru. Nyoubau no kudara m ni tote, tamuke kokorokoto ni se sase tamahu. Mata, utiuti ni mo wazato si tamahi te, komayaka ni wokasiki sama naru kusi, ahugi ohoku si te, nusa nado wazatogamasiku te, kano koutiki mo tukahasu.

 "Ahu made no katami bakari to mi si hodo ni
 hitasura sode no kuti ni keru kana
"

 Komaka naru koto-domo are do, urusakere ba kaka zu.

 Ohom-tukahi, kaheri ni kere do, Kogimi site, koutiki no ohom-kaheri bakari ha kikoye sase tari.

 "Semi no ha mo tati kahe te keru natugoromo
 kahesu wo mi te mo ne ha naka re keri
"

 "Omohe do, ayasiu hito ni ni nu kokoroduyosa nite mo, huri-hanare nuru kana!" to omohi tuduke tamahu. Kehu zo huyu tatu hi nari keru mo, siruku, uti-sigure te, sora no kesiki ito ahare nari. Nagame kurasi tamahi te,

 "Sugi ni si mo kehu wakaruru mo hutamiti ni
 yuku kata sira nu aki no kure kana
"

 Naho, kaku hito sire nu koto ha kurusikari keri to, obosi siri nu ram kasi. Kayau no kudakudasiki koto ha, anagati ni kakurohe sinobi tamahi si mo itohosiku te, mina morasi todome taru wo, "Nado Mikado no miko nara m kara ni, mi m hito sahe, kataho nara zu mono homegati naru." to, tukurigoto meki te tori nasu hito, monosi tamahi kere ba nam. Amari monoihi saganaki tumi, saridokoro naku.

to HomePage
Classic Text
Modern Version
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note