First updated 06/25/2003(ver.1-5)
Last updated 09/24/2019(ver.2-3)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya (C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

KIRITUBO


Tale of Hikaru-Genji's birth and his childhood

1 Opening of the tale of Hikaru-Genji

 1. Father and mother's tragic love---Idure no ohom-toki ni ka
 2. Genji's birth(age 1)---Saki-no-yo ni mo ohom-tigiri ya hukakari kem
 3. Hakama-gi(age 3)---Kono Miko mi-tu ni nari tamahu tosi
 4. Mother's death---Sono tosi no natu, Miyasumdokoro, hakanaki kokoti ni wadurahi tamahi te
 5. The funeral---Kagiri are ba, rei no sahohu ni wosame tatematuru wo
2 Mikado's grief
 1. Mikado's grievous days---Hakanaku higoro sugi te
 2. The visit in Fall---Nowaki-dati te, nihaka ni hada samuki yuhu-gure no hodo
 3. Messenger reports to Mikado---Myaubu ha, mada ohotonogomora se tamaha zari keru to
3 Tale of Hikaru-Genji
 1. Genji's return to the Court(age 4)---Tukihi he te, Waka-miya mawiri tamahi nu
 2. A child prodigy(age 7)---Ima ha Uti ni nomi saburahi tamahu
 3. A prophecy by Koma-udo---Sono-koro, Komaudo no mawire ru naka ni
 4. Fujitsubo enters the Court---Tosituki ni sohe te, Miyasumdokoro no ohom-koto wo
 5. Genji falls in love with Fujitsubo---Genzi-no-kimi ha, ohom-atari sari tamaha nu wo
 6. Genji grows up(age 12)---Kono Kimi no ohom-waraha-sugata, ito kahe-ma-uku obose do
 7. Genji gets married to Sadaijin's daughter---Sono yo, Otodo no ohom-sato ni Genzi-no-kimi makade sase tamahu
 8. Genji's life---Otona ni nari tamahi te noti ha

 

1 Opening of the tale of Hikaru-Genji

 [1-1 Father and mother's tragic love]

 Idure no ohom-toki ni ka, Nyougo, Kaui amata saburahi tamahi keru naka ni, ito yamgotonaki kiha ni ha ara nu ga, sugurete tokimeki tamahu ari keri.

 Hazime yori ware ha to omohiagari tamahe ru ohom-Katagata, mezamasiki mono ni otosime sonemi tamahu. Onazi hodo, sore yori gerahu no Kaui-tati ha, masite yasukara zu. Asayuhu no miyadukahe ni tuke te mo, hito no kokoro wo nomi ugokasi, urami wo ohu tumori ni ya ari kem, ito adusiku nari yuki, mono-kokorobosoge ni satogati naru wo, iyoiyo akazu ahare naru mono ni omohosi te, hito no sosiri wo mo e habakara se tamaha zu, yo no tamesi ni mo nari nu beki ohom-motenasi nari.

 Kamdatime, uhebito nado mo, ainaku me wo sobame tutu, "Ito mabayuki hito no ohom-oboye nari. Morokosi ni mo, kakaru koto no okori ni koso, yo mo midare, asikari kere" to, yauyau amenosita ni mo adikinau, hito no motenayamigusa ni nari te, Yaukihi no tamesi mo hikiide tu beku nari yuku ni, ito hasitanaki koto ohokare do, katazikenaki mi-kokorobahe no taguhinaki wo tanomi nite mazirahi tamahu.

 Titi no Dainagon ha nakunari te, haha Kitanokata nam inisihe no yosi aru nite, oya uti-gusi, sasiatari te yo no oboye hanayaka naru ohom-Katagata ni mo itau otora zu, nanigoto no gisiki wo mo motenasi tamahi kere do, toritate te hakabakasiki usiromi si nakere ba, koto aru toki ha, naho yoridokoro naku kokorobosoge nari.

 [1-2 Genji's birth(age 1)]

 Sakinoyo ni mo ohom-tigiri ya hukakari kem, yo ni naku kiyora naru tama no wonoko-miko sahe mumare tamahi nu. Itusika to kokoro-motonagara se tamahi te, isogi mawirase te goranzuru ni, meduraka naru tigo no ohom-katati nari.

 Iti-no-Miko ha, Udaizin-no-Nyougo no ohom-hara nite, yose omoku, utagahi naki mauke-no-kimi to, yo ni mote-kasiduki kikoyure do, kono ohom-nihohi ni ha narabi tamahu beku mo ara zari kere ba, ohokata no yamgotonaki ohom-omohi nite, kono Kimi woba, watakusimono ni omohosi kasiduki tamahu koto kagiri nasi.

 Hazime yori osinabete no uhemiyadukahe si tamahu beki kiha ni ha ara zari ki. Oboye ito yamgotonaku, zyauzu-mekasi kere do, warinaku matuhasa se tamahu amari ni, sarubeki ohom-asobi no woriwori, nanigoto ni mo yuwe aru koto no husibusi ni ha, madu maunobora se tamahu. Arutoki ni ha ohotonogomori sugusi te, yagate saburaha se tamahi nado, anagati ni o-mahe sara zu motenasa se tamahi si hodo ni, onodukara karoki kata ni mo miye si wo, kono Miko umare tamahi te noti ha, ito kokoro koto ni omohosi-oki te tare ba, "Bau ni mo, yousezuha, kono Miko no wi tamahu beki nameri." to, Iti-no-Miko no Nyougo ha obosi-utagahe ri. Hito yori saki ni mawiri tamahi te, yamgotonaki ohom-omohi nabete nara zu, Miko-tati nado mo ohasimase ba, kono ohom-Kata no ohom-isame wo nomi zo, naho wadurahasiu kokoro-gurusiu omohi kikoye sase tamahi keru.

 Kasikoki mi-kage wo-ba tanomi kikoye nagara, otosime kizu wo motome tamahu hito ha ohoku, wagami ha kayowaku mono-hakanaki arisama nite, nakanaka naru mono-omohi wo zo si tamahu. Mi-tubone ha Kiritubo nari. Amata no ohom-Katagata wo sugi sase tamahi te, himanaki o-mahewatari ni, hito no mi-kokoro wo tukusi tamahu mo, geni kotowari to miye tari. Mau-nobori tamahu ni mo, amari utisikiru woriwori ha, utihasi, watadono no koko-kasiko no miti ni, ayasiki waza wo si tutu, ohom-okuri-mukahe no hito no kinu no suso, tahe gataku, masanaki koto mo ari. Mata aru toki ni ha, e saranu medau no to wo sasi-kome, konata-kanata kokoro wo ahase te, hasitaname wadurahase tamahu toki mo ohokari. Koto ni hure te kazu sira zu kurusiki koto nomi masare ba, ito itau omohi-wabi taru wo, itodo ahare to goranzi te, Kourauden ni motoyori saburahi tamahu Kaui no zausi wo hoka ni utusa se tamahi te, uhetubone ni tamaha su. Sono urami masite yaramkata-nasi.

 [1-3 Hakama-gi(age 3)]

 Kono Miko mi-tu ni nari tamahu tosi, ohom-hakamagi no koto Iti-no-Miya no tatematuri si ni otora zu, Kuradukasa, Wosamedono no mono wo tukusi te, imiziu se sase tamahu. Sore ni tuke te mo, yo no sosiri nomi ohokare do, kono Miko no oyosuge mote-ohasuru ohom-katati kokorobahe arigataku medurasiki made miye tamahu wo, e sonemiahe tamaha zu. Mono no kokoro siri tamahu hito ha, "Kakaru hito mo yo ni ide ohasuru mono nari keri!" to, asamasiki made me wo odorokasi tamahu.

 [1-4 Mother's death]

 Sono tosi no natu, Miyasumdokoro, hakanaki kokoti ni wadurahi tamahi te, makade na m to si tamahu wo, itoma sarani yurusa se tamaha zu. Tosigoro, tune no adusisa ni nari tamahe re ba, ohom-me nare te, "Naho sibasi kokoromi yo." to nomi notamahasuru ni, hibi ni omori tamahi te, tada itu-ka muyu-ka no hodo ni ito yowau nare ba, Hahagimi nakunaku sousi te, makade sase tatematuri tamahu. Kakaru wori ni mo, arumaziki hadi mo koso to kokorodukahi si te, Miko wo ba todome tatematuri te, sinobi te zo ide tamahu.

 Kagiri are ba, sa nomi mo e todome sase tamaha zu, goranzi dani okura nu obotukanasa wo, ihukatanaku omohosa ru. Ito nihohiyaka ni utukusige naru hito no, itau omo yase te, ito ahare to mono wo omohisimi nagara, koto ni ide te mo kikoyeyara zu, arukanakika ni kiyeiri tutu monosi tamahu wo goranzuru ni, kisikata yukusuwe obosimesa re zu, yorodu no koto wo nakunaku tigiri notamaha sure do, ohom-irahe mo e kikoye tamaha zu, mami nado mo ito tayuge nite, itodo nayonayo to, wareka no kesiki nite husi tare ba, ikasama ni to obosimesi madoha ru. Teguruma no senzi nado notamahase te mo, mata ira se tamahi te, sarani e yurusa se tamaha zu.

 "Kagiri ara m miti ni mo, okure-sakidata zi to, tigira se tamahi keru wo! Saritomo, uti-sute te ha, e yukiyara zi."

 to notamahasuru wo, Womna mo ito imizi to, mi tatematuri te,

 "Kagiri tote wakaruru miti no kanasiki ni
 ika mahosiki ha inoti nari keri

 Ito kaku omohi tamahe masika ba."

 to, iki mo taye tutu, kikoye mahosige naru koto ha arige nare do, ito kurusige ni tayuge nare ba, kaku nagara, tomokakumo nara m wo goranzi-hate m to obosimesu ni, "Kehu hazimu beki inori-domo, sarubeki hitobito uketamahare ru, koyohi yori." to, kikoye isogase ba, warinaku omohosi nagara makade sase tamahu.

 Ohom-mune tuto hutagari te, tuyu madoroma re zu, akasi-kane sase tamahu. Ohom-Tukahi no yukikahu hodo mo naki ni, naho ibusesa wo kagirinaku notamahase turu wo, "Yonaka uti-suguru hodo ni nam taye hate tamahi nuru." tote naki sawage ba, ohom-Tukahi mo ito ahenaku te kaheri mawiri nu. Kikosimesu mi-kokoromadohi, nanigoto mo obosimesi-waka re zu, komori ohasimasu.

 Miko ha, kakute mo ito goranze mahosikere do, kakaru hodo ni saburahi tamahu, rei naki koto nare ba, makade tamahi na m to su. Nanigoto ka ara m to mo obosi tara zu, saburahu hitobito no naki madohi, Uhe mo ohom-namida no hima naku nagare ohasimasu wo, ayasi to mi tatematuri tamahe ru wo, yorosiki koto ni dani, kakaru wakare no kanasikara nu ha naki waza naru wo, masite ahare ni ihukahinasi.

 [1-5 The funeral]

 Kagiri are ba, rei no sahohu ni wosame tatematuru wo, Haha-Kitanokata, onazi keburi ni nobori na m to, naki kogare tamahi te, ohom-okuri no Nyoubau no kuruma ni sitahi nori tamahi te, Otagi to ihu tokoro ni ito ikamesiu sono sahohu si taru ni, ohasi tuki taru kokoti, ikabakari ka ha ari kem. "Munasiki ohom-kara wo miru-miru, naho ohasuru mono to omohu ga, ito kahinakere ba, hahi ni nari tamaha m wo mi tatematuri te, ima ha naki hito to, hitaburu ni omohi nari na m." to, sakasiu notamahi ture do, kuruma yori mo oti nu beu marobi tamahe ba, saha omohi tu kasi to, hitobito mote-wadurahi kikoyu.

 Uti yori ohom-Tukahi ari. Mi-tu-no-kurawi okuri tamahu yosi, Tyokusi ki te sono senmyau yomu nam, kanasiki koto nari keri. Nyougo to dani iha se zu nari nuru ga, akazu kutiwosiu obosa rure ba, ima hito-kizami no kurawi wo dani to, okura se tamahu nari keri. Kore ni tuke te mo nikumi tamahu hitobito ohokari. Mono omohi-siri tamahu ha, sama katati nado no medetakari si koto, kokorobase no nadaraka ni meyasuku, nikumi gatakari si koto nado, ima zo obosi-iduru. Sama asiki ohom-motenasi yuwe koso, sugenau sonemi tamahi sika, hitogara no ahare ni nasake ari si mi-kokoro wo, uhe-no-Nyoubau nado mo kohi sinobiahe ri. Naku te zo to ha, kakaru wori ni ya to miye tari.

 

2 Mikado's grief

 [2-1 Mikado's grievous days]

 Hakanaku higoro sugi te, noti-no-waza nado ni mo komaka ni toburaha se tamahu. Hodo huru mama ni, semkatanau kanasiu obosa ruru ni, ohom-Katagata no ohom-tonowi nado mo tayete si tamaha zu, tada namida ni hiti te akasi-kurasa se tamahe ba, mi tatematuru hito sahe tuyukeki aki nari. "Naki ato made, hito no mune aku mazikari keru hito no ohom-oboye kana!" to zo, Koukiden nado ni ha naho yurusi nau notamahi keru. Iti-no-Miya wo mi tatematura se tamahu ni mo, Wakamiya no ohom-kohisisa nomi omohosi-ide tutu, sitasiki Nyoubau, ohom-Menoto nado wo tukahasi tutu, arisama wo kikosimesu.

 [2-2 The visit in Fall]

 Nowakidati te, nihaka ni hada samuki yuhugure no hodo, tune yori mo obosi-iduru koto ohoku te, Yugehi-no-Myaubu to ihu wo tukahasu. Yuhudukuyo no wokasiki hodo ni idasitate sase tamahi te, yagate nagame ohasimasu. Kauyau no wori ha, ohom-asobi nado se sase tamahi si ni, kokoro-koto naru mono-no-ne wo kaki-narasi, hakanaku kikoyeiduru kotonoha mo, hito yori ha koto nari si kehahi katati no, omokage ni tuto sohi te obosa ruru ni mo, yami-no-ututu ni ha naho otori keri.

 Myaubu, kasiko ni ma'de tuki te, kado hiki-iruru yori, kehahi ahare nari. Yamome-zumi nare do, hito hitori no ohom-kasiduki ni, tokaku tukurohi-tate te, meyasuki hodo nite sugusi tamahi turu, yami ni kure te husi sidumi tamahe ru hodo ni, kusa mo takaku nari, nowaki ni itodo are taru kokoti si te, tukikage bakari zo yahemugura ni mo sahara zu sasi-iri taru. Minami-omote ni orosi te, Hahagimi mo, tomi ni e mono mo notamaha zu.

 "Ima made tomari haberu ga ito uki wo, kakaru ohom-Tukahi no yomogihu no tuyu wake-iri tamahu ni tuke te mo, ito hadukasiu nam."

 tote, geni e tahu maziku nai tamahu.

 "'Mawiri te ha, itodo kokorogurusiu, kokorogimo mo tukuru yau ni nam' to, Naisi-no-Suke no sousi tamahi si wo, mono omou tamahe sira nu kokoti ni mo, geni koso ito sinobi-gatau haberi kere."

 tote, yaya tamerahi te, ohosegoto tutahe kikoyu.

 "'Sibasi ha yume ka to nomi tadora re si wo, yauyau omohi-sidumaru ni simo, samu beki kata naku tahegataki ha, ikani su beki waza ni ka to mo, tohi-ahasu beki hito dani naki wo, sinobi te ha mawiri tamahi na m ya? Wakamiya no ito obotukanaku, tuyukeki naka ni sugusi tamahu mo, kokorogurusiu obosa ruru wo, toku mawiri tamae.!' nado, hakabakasiu mo notamaha se yara zu, musekahera se tamahi tutu, katuha hito mo kokoro-yowaku mi tatematuru ram to, obosi-tutuma nu ni simo ara nu mi-kesiki no kokorogurusisa ni, uketamahari hate nu yau nite nam, makade haberi nuru."

 tote, ohom-humi tatematuru.
 "Me mo miye habera nu ni, kaku kasikoki ohosegoto wo hikari nite nam." tote, mi tamahu.
 "Hodo he ba sukosi uti-magiruru koto mo ya to, mati sugusu tukihi ni sohe te, ito sinobigataki ha warinaki waza ni nam. Ihakenaki hito wo ikani to omohiyari tutu, morotomoni hagukuma nu obotukanasa wo! Ima ha, naho Mukasi no katami ni nazurahe te, monosi tamahe."

 nado, komayaka ni kaka se tamahe ri.

 "Miyagino no tuyu huki musubu kaze no oto ni
 kohagi ga moto wo omohi koso yare
"

 to are do, e mi tamahi hate zu.

 "Inoti nagasa no, ito turau omohi tamahe sira ruru ni, matu no omoha m koto dani, hadukasiu omou tamahe habere ba, momosiki ni yukikahi habera m koto ha, masite ito habakari ohoku nam. Kasikoki ohosegoto wo tabitabi uketamahari nagara, midukara ha e nam omohi tamahe tatu maziki. Wakamiya ha, ikani omohosi siru ni ka, mawiri tamaha m koto wo nomi nam obosi-isogu mere ba, kotowari ni kanasiu mi tatematuri haberu nado, utiuti ni omou tamahuru sama wo sousi tamahe. Yuyusiki mi ni habere ba, kakute ohasimasu mo, imaimasiu katazikenaku nam."

 to notamahu. Miya ha ohotonogomori ni keri.

 "Mi tatematuri te, kuhasiu mi-arisama mo sousi habera mahosiki wo, mati ohasimasu ram ni, yo huke haberi nu besi." tote isogu.

 "Kure-madohu kokoro-no-yami mo tahe gataki katahasi wo dani, haruku bakari ni kikoye mahosiu haberu wo, watakusi ni mo kokoro nodoka ni makade tamahe. Tosigoro, uresiku omodatasiki tuide nite tatiyori tamahi si mono wo, kakaru ohom-seusoko nite mi tatematuru, kahesugahesu turenaki inoti ni mo haberu kana!

 Umare si toki yori, omohu kokoro ari si hito nite, ko-Dainagon, imaha to naru made, 'Tada, kono hito no miyadukahe no ho'i, kanarazu toge sase tatemature. Ware nakunari nu tote, kutiwosiu omohi kuduhoru na.' to, kahesugahesu isame-oka re haberi sika ba, hakabakasiu usiromi omohu hito mo naki mazirahi ha, nakanaka naru beki koto to omohi tamahe nagara, tada kano yuigon wo tagahe zi to bakari ni, idasi-tate haberi si wo, mi ni amaru made no mi-kokorozasi no, yorodu ni katazikenaki ni, hitogenaki hadi wo kakusi tutu, mazirahi tamahu meri turu wo, hito no sonemi hukaku tumori, yasukara nu koto ohoku nari sohi haberi turu ni, yokosama naru yau nite, tuhi ni kaku nari haberi nure ba, kaherite ha turaku nam, kasikoki mi-kokorozasi wo omohi tamahe rare haberu. Kore mo warinaki kokoro-no-yami ni nam."

 to, ihi mo yara zu musekaheri tamahu hodo ni, yo mo huke nu.

 "Uhe mo sika nam. 'Waga mi-kokoro nagara, anagati ni hitome odoroku bakari obosare si mo, nagakaru maziki nari keri to, ima ha turakari keru hito-no-tigiri ni nam. Yoni isasaka mo hito no kokoro wo mage taru koto ha ara zi to omohu wo, tada kono hito no yuwe nite, amata sarumaziki hito no urami wo ohi si hatehate ha, kau uti-sute rare te, kokoro wosame m kata naki ni, itodo hito warou katakuna ni nari haturu mo, saki-no-yo yukasiu nam.' to uti-kahesi tutu, ohom-sihotaregati ni nomi ohasimasu." to katari te tuki se zu. Nakunaku, "Yo itau huke nure ba, koyohi sugusa zu, ohom-kaheri souse m." to isogi mawiru.

 Tuki ha irigata no, sora kiyou sumi-watare ru ni, kaze ito suzusiku nari te, kusamura no musi no kowegowe moyohosi-gaho naru mo, ito tati hanare nikuki kusa no moto nari.

 "Suzumusi no kowe no kagiri wo tukusi te mo
 nagaki yo akazu huru namida kana
"

 E mo nori-yara zu.

 "Itodosiku musi no ne sigeki asadihu ni
 tuyu oki sohuru kumo no uhebito

 Kagoto mo kikoye tu beku nam."

 to iha se tamahu. Wokasiki ohom-okurimono nado aru beki wori ni mo ara ne ba, tada kano ohom-katami ni tote, kakaru you mo ya to nokosi tamahe ri keru ohom-sauzoku hito-kudari, mi-gusiage no teudo-meku mono sohe tamahu.

 Wakaki hitobito, kanasiki koto ha sarani mo iha zu, uti watari wo asayuhu ni narahi te, ito sauzausiku, Uhe no ohom-arisama nado omohi-ide kikoyure ba, toku mawiri tamaha m koto wo sosonokasi kikoyure do, "Kaku imaimasiki mi no sohi tatematura m mo, ito hitogiki ukaru besi, mata, mi tatematura de sibasi mo ara m ha, ito usirometau." omohi kikoye tamahi te, sugasuga to mo e mawira se tatematuri tamaha nu nari keri.

 [2-3 Messenger reports to Mikado]

 Myaubu ha, "Mada ohotonogomora se tamaha zari keru!" to, ahare ni mi tatematuru. O-mahe no tubosenzai no ito omosiroki sakari naru wo goranzuru yau nite, sinobiyaka ni kokoronikuki kagiri no Nyoubau si, go-nin saburaha se tamahi te, ohom-monogatari se sase tamahu nari keri. Konogoro, akekure goranzuru Tyaugonka no ohom-we, Teizi-no-Win no kaka se tamahi te, Ise, Turayuki ni yoma se tamahe ru, yamato-kotonoha wo mo, morokosi no uta wo mo, tada sono sudi wo zo, makuragoto ni se sase tamahu. Ito komayaka ni arisama toha se tamahu. Ahare nari turu koto sinobiyaka ni sousu. Ohom-kaheri goranzure ba,

 "Ito mo kasikoki ha okidokoro mo habera zu. Kakaru ohosegoto ni tuke te mo, kaki-kurasu midarigokoti ni nam.

 Araki kaze husegi si kage no kare si yori
 Kohagi ga uhe zo sidugokoro naki
"

 nado yau ni midarigahasiki wo, kokoro wosame zari keru hodo to goranzi yurusu besi. Ito kau simo miye zi to, obosi sidumure do, sarani e sinobiahe sase tamaha zu, goranzi hazime si tosituki no koto sahe kakiatume, yorodu ni obosi tuduke rare te, "Toki no ma mo obotukanakari si wo, kaku te mo tukihi ha he ni keri." to, asamasiu obosimesa ru.

 "Ko-Dainagon no yuigon ayamata zu, miyadukahe no ho'i hukaku monosi tari si yorokobi ha, kahi aru sama ni to koso omohiwatari ture. Ihukahinasi ya!" to uti-notamahase te, ito ahare ni obosi-yaru. "Kaku te mo, onodukara Wakamiya nado ohi-ide tamaha ba, sarubeki tuide mo ari na m. Inoti nagaku to koso omohi-nenze me."

 nado notamahasu. Kano okurimono goranze sasu. "Naki hito no sumika tadune-ide tari kem sirusi no kamzasi nara masika ba." to omohosu mo ito kahinasi.

 "Tadune yuku maborosi mogana tute nite mo
 tama no arika wo soko to siru beku
"

 We ni kake ru Yaukihi no katati ha, imiziki wesi to ihe do mo, hude kagiri ari kere ba ito nihohi sukunasi. 'Taieki-no-huyou Biyau-no-yanagi' mo, geni kayohi tari si katati wo, karamei taru yosohi ha uruhasiu koso ari keme, natukasiu rautage nari si wo obosi-iduru ni, hana tori no iro ni mo ne ni mo yosohu beki kata zo naki. Asayuhu no koto-gusa ni, "Hane wo narabe, eda wo kahasa m." to tigira se tamahi si ni, kanaha zari keru inoti no hodo zo, tukise zu uramesi ki.

 Kaze no oto, musi no ne ni tuke te, mono nomi kanasiu obosa ruru ni, Koukiden ni ha, hisasiku uhe-no-mi-tubone ni mo maunobori tamaha zu, tuki no omosiroki ni, yo hukuru made asobi wo zo si tamahu naru. Ito susamaziu, monosi to kikosimesu. Konogoro no mi-kesiki wo mi tatematuru Uhebito, Nyoubau nado ha, kataharaitasi to kiki keri. Ito ositati kadokadosiki tokoro monosi tamahu ohom-Kata nite, koto ni mo ara zu obosi-keti te motenasi tamahu naru besi. Tuki mo iri nu.

 "Kumo no uhe mo namida ni kururu aki no tuki
 ikade sumu ram asadihu no yado
"

 Obosimesi-yari tutu, tomosibi wo kakage-tukusi te oki ohasimasu. Ukon-no-tukasa no tonowimausi no kowe kikoyuru ha, usi ni nari nuru naru besi. Hitome wo obosi te, yorunootodo ni ira se tamahi te mo, madoroma se tamahu koto katasi. Asita ni oki sase tamahu tote mo, "Akuru mo sira de." to obosi-iduru ni mo, naho asamaturigoto ha okotara se tamahi nu beka'meri.

 Mono nado mo kikosimesa zu, asagarehi no kesiki bakari hure sase tamahi te, daisyauzi no o-mono nado ha, ito haruka ni obosimesi tare ba, haizen ni saburahu kagiri ha, kokorogurusiki mi-kesiki wo mi tatematuri nageku. Subete, tikau saburahu kagiri ha, wotoko womna, "Ito warinaki waza kana!" to ihiahase tutu nageku. "Sarubeki tigiri koso ha ohasimasi keme. Sokora no hito no sosiri, urami wo mo habakara se tamaha zu, kono ohom-koto ni hure taru koto wo ba, dauri wo mo usinaha se tamahi, ima hata, kaku yononaka no koto wo mo, omohosi-sute taru yau ni nari-yuku ha, ito taidaisiki waza nari." to, hito-no-mikado no tamesi made hiki-ide, sasameki nageki keri.

 

3 Tale of Hikaru-Genji

 [3-1 Genji's return to the Court(age 4)]

 Tukihi he te, Wakamiya mawiri tamahi nu. Itodo konoyo no mono nara zu kiyora ni oyosuge tamahe re ba, ito yuyusiu obosi tari.

 Akuru-tosi no haru, bau sadamari tamahu ni mo, ito hikikosa mahosiu obose do, ohom-usiromi su beki hito mo naku, mata yo no ukehiku maziki koto nari kere ba, nakanaka ayahuku obosi-habakari te, iro ni mo idasa se tamaha zu nari nuru wo, "Sabakari obosi tare do, kagiri koso ari kere." to, yohito mo kikoye, Nyougo mo mi-kokoro oti-wi tamahi nu.

 Kano ohom-oba Kitanokata, nagusamu kata naku obosi-sidumi te, ohasu ram tokoro ni dani taduneyuka m to negahi tamahi si sirusi ni ya, tuhini use tamahi nure ba, mata kore wo kanasibi-obosu koto kagirinasi. Miko mu-tu ni nari tamahu tosi nare ba, kono tabi ha obosi-siri te kohi-naki tamahu. Tosi-goro nare-mutubi kikoye tamahi turu wo, mi tatematuri oku kanasibi wo nam, kahesugahesu notamahi keru.

 [3-2 A child prodigy(age 7)]

 Ima ha Uti ni nomi saburahi tamahu. Nana-tu ni nari tamahe ba, humihazime nado se sase tamahi te, yo ni sira zu satou kasikoku ohasure ba, amari osorosiki made goranzu.

 "Ima ha tare mo tare mo e nikumi tamaha zi. Hahagimi naku te dani rautau si tamahe." tote, Koukiden nado ni mo watara se tamahu ohom-tomo ni ha, yagate mi-su no uti ni ire tatematuri tamahu. Imiziki mononohu, ata kataki nari tomo, mi te ha uti-wema re nu beki sama no si tamahe re ba, e sasi-hanati tamaha zu. Womna-Miko-tati huta-tokoro, kono ohom-hara ni ohasimase do, nazurahi tamahu beki dani zo nakari keru. Ohom-Katagata mo kakure tamaha zu, ima yori namamekasiu hadukasige ni ohasure ba, ito wokasiu utitoke nu asobigusa ni, tare mo tare mo omohi kikoye tamahe ri.

 Wazato no go-gakumon ha saru mono nite, koto hue no ne ni mo kumowi wo hibikasi, subete ihi-tuduke ba, kotogotosiu, utate zo nari nu beki hito no ohom-sama nari keru.

 [3-3 A prophecy by Koma-udo]

 Sonokoro, Komaudo no mawire ru naka ni, kasikoki Saunin ari keru wo kikosimesi te, miya no uti ni mesa m koto ha, Uda-no-Mikado no ohom-imasime are ba, imiziu sinobi te, kono Miko wo Kourokwan ni tukahasi tari. Ohom-usiromidati te tukau maturu Udaiben no ko no yau ni omoha se te wi te tatematuru ni, Saunin odoroki te, amata tabi katabuki ayasibu.

 "Kuni no oya to nari te, teiwau no kami naki kurawi ni noboru beki sau ohasimasu hito no, sonata nite mire ba, midare urehuru koto ya ara m? Ohoyake no katame to nari te, amenosita wo tasukuru kata nite mire ba, mata sono sau tagahu besi." to ihu.

 Ben mo, ito zae kasikoki hakase nite, ihi-kahasi taru koto-domo nam, ito kyou ari keru. Humi nado tukuri kahasi te, kehu asu kaheri-sari na m to suru ni, kaku arigataki hito ni taimen si taru yorokobi, kaherite ha kanasikaru beki kokorobahe wo omosiroku tukuri taru ni, Miko mo ito ahare naru ku wo tukuri tamahe ru wo, kagiri nau mede tatematuri te, imiziki okurimono-domo wo sasage tatematuru. Ohoyake yori mo ohoku no mono tamahasu.

 Onodukara koto hirogori te, morasa se tamaha ne do, Touguu no ohodi Otodo nado, ikanaru koto ni ka to obosi-utagahi te nam ari keru.

 Mikado, kasikoki mi-kokoro ni, yamatosau wo ohose te, obosiyori ni keru sudi nare ba, ima made kono Kimi wo miko ni mo nasa se tamaha zari keru wo, "Saunin ha makotoni kasikokari keri." to obosi te, "Mu-hon-no-sinwau no gesyaku no yose naki nite ha tadayohasa zi. Waga mi-yo mo ito sadamenaki wo, tadaudo nite ohoyake no ohom-usiromi wo suru nam, yukusaki mo tanomosige na'meru koto." to obosi-sadame te, iyoiyo mitimiti no zae wo narahasa se tamahu.

 Kiha kotoni kasikoku te, tadaudo ni ha ito atarasikere do, miko to nari tamahi na ba, yo no utagahi ohi tamahi nu beku monosi tamahe ba, sukuyeu no kasikoki miti no hito ni kamgahe sase tamahu ni mo, onazi sama ni mause ba, Genzi ni nasi tatematuru beku obosi-okite tari.

 [3-4 Fujitsubo enters the Court]

 Tosituki ni sohe te, Miyasumdokoro no ohom-koto wo obosi-wasururu wori nasi. "Nagusamu ya?" to, sarubeki hitobito mawira se tamahe do, "Nazurahi ni obosa ruru dani ito kataki yo kana!" to, utomasiu nomi yorodu ni obosi-nari nuru ni, Sendai no Si-no-Miya no, ohom-katati sugure tamahe ru kikoye takaku ohasimasu, Haha-Gisaki yoni naku kasiduki kikoye tamahu wo, Uhe ni saburahu Naisi-no-Suke ha, Sendai no ohom-toki no hito nite, kano Miya ni mo sitasiu mawiri nare tari kere ba, ihakenaku ohasimasi si toki yori mi tatematuri, ima mo hono-mi tatematuri te, "Use tamahi ni si Miyasumdokoro no ohom-katati ni ni tamahe ru hito wo, sam-dai no miyadukahe ni tutahari nuru ni, e mi tatematuri tuke nu wo, Kisai-no-Miya no Himemiya koso ito you oboye te ohi-ide sase tamahe ri kere. Arigataki ohom-katatibito ni nam." to sousi keru ni, "Makoto ni ya?" to, mi-kokoro tomari te, nemgoro ni kikoye sase tamahi keri.

 Haha-Gisaki, "Ana osorosi ya! Touguu-no-Nyougo no ito saganaku te, Kiritubo-no-Kaui no, araha ni hakanaku motenasa re ni si tamesi mo yuyusiu." to, obosi-tutumi te, sugasugasiu mo obosi-tata zari keru hodo ni, Kisaki mo use tamahi nu.

 Kokoro-bosoki sama nite ohasimasu ni, "Tada, waga Womnamiko-tati no onazi tura ni omohi kikoye m." to, ito nemgoro ni kikoyesase tamahu. Saburahu hitobito, ohom-usiromi-tati, ohom-seuto no Hyaubukyau-no-Miko nado, "Kaku kokorobosoku te ohasimasa m yori ha, utizumi se sase tamahi te, mi-kokoro mo nagusamu beku." nado obosi-nari te, mawira se tatematuri tamahe ri.

 Huditubo to kikoyu. Geni, ohom-katati arisama ayasiki made zo oboye tamahe ru. Kore ha, hito no ohom-kiha masari te, omohinasi medetaku, hito mo e otosime kikoye tamaha ne ba, ukebari te aka nu koto nasi. Kare ha, hito no yurusi kikoye zari si ni, mi-kokorozasi ayaniku nari si zo kasi. Obosi-magiru to ha nakere do, onodukara mi-kokoro uturohi te, koyonau obosi-nagusamu yau naru mo, ahare naru waza nari keri.

 [3-5 Genji falls in love with Fujitsubo]

 Genzi-no-Kimi ha, ohom-atari sari tamaha nu wo, masite sigeku watara se tamahu Ohom-Kata ha, e hadi-ahe tamaha zu. Idure no Ohom-Kata mo, ware hito ni otora m to oboi taru yaha aru, toridori ni ito medetakere do, uti-otonabi tamahe ru ni, ito wakau utukusige nite, seti ni kakure tamahe do, onodukara mori mi tatematuru.

 Haha-Miyasumdokoro mo, kage dani oboye tamaha nu wo, "Ito you ni tamahe ri" to, Naisi-no-Suke no kikoye keru wo, wakaki mi-kokoti ni ito ahare to omohi kikoye tamahi te, tune ni mawira mahosiku, "Nadusahi mi tatetematura baya!" to oboye tamahu.

 Uhe mo kagirinaki ohom-omohidoti nite, "Na utomi tamahi so. Ayasiku yosohe kikoye tu beki kokoti nam suru. Namesi to obosa de, rautaku si tamahe. Turatuki, mami nado ha, ito you ni tari si yuwe, kayohi te miye tamahu mo, nigenakara zu nam." nado kikoyetuke tamahe re ba, wosanagokoti ni mo, hakanaki hana momidi ni tuke te mo kokorozasi wo miye tatematuru. Koyonau kokoro-yose kikoye tamahe re ba, Koukiden-no-Nyougo, mata kono Miya to mo ohom-naka sobasobasiki yuwe, uti-sohe te motoyori no nikusa mo tati-ide te, monosi to obosi tari.

 Yo ni taguhi nasi to mi tatematuri tamahi, nadakau ohasuru Miya no ohom-katati ni mo, naho nihohasisa ha tatohe m kata naku, utukusige naru wo, yonohito, "Hikaru-Kimi" to kikoyu. Huditubo narabi tamahi te, ohom-oboye mo toridori nare ba, "Kakayaku-Hinomiya" to kikoyu.

 [3-6 Genji grows up(age 12)]

 Kono Kimi no ohom-warahasugata, ito kahe-ma-uku obose do, zihu-ni nite ohon-genpuku si tamahu. Wi-tati obosi-itonami te, kagiri aru koto ni koto wo sohe sase tamahu.

 Hitotose no Touguu no ohon-genpuku, Naden nite ari si gisiki, yosohosikari si ohom-hibiki ni otosa se tamaha zu. Tokorodokoro no kyau nado, Kuradukasa, Kokusauwin nado, ohoyakegoto ni tukaumature ru, orosoka naru koto mozo to, toriwaki ohosegoto ari te, kiyora wo tukusi te tukaumature ri.

 Ohasimasu-Den no himgasi no hisasi, himgasi-muki ni isi tate te, Kwanza no go-za, Hikiire-no-Otodo no go-za, O-Mahe ni ari. Saru no toki nite Genzi mawiri tamahu. Midura yuhi tamahe ru turatuki, kaho no nihohi, sama kahe tamaha m koto wosige nari. Ohokurakyau, Kurabito tukaumaturu. Ito kiyora naru mi-gusi wo sogu hodo, kokorogurusige naru wo, Uhe ha, "Miyasumdokoro no mi masika ba." to, obosi-iduru ni, tahe gataki wo, kokoro-duyoku nenzi-kahesa se tamahu.

 Kauburi si tamahi te, ohom-yasumidokoro ni makade tamahi te, ohom-zo tatematuri-kahe te, ori te haisi tatematuri tamahu sama ni, minahito namida otosi tamahu. Mikado hata, masite e sinobi-ahe tamaha zu, obosi-magiruru wori mo ari turu Mukasi no koto, torikahesi kanasiku obosa ru. Ito kau kibiha naru hodo ha, ageotori ya to utagahasiku obosare turu wo, asamasiu utukusigesa sohi tamahe ri.

 Hikiire-no-Otodo no Miko-bara ni tada hitori kasiduki tamahu Ohom-Musume, Touguu yori mo mi-kesiki aru wo, obosi-wadurahu koto ari keru, kono Kimi ni tatematura m no mi-kokoro nari keri. Uti ni mo, mi-kesiki tamahara se tamahe ri kere ba, "Saraba, kono wori no usiromi naka' meru wo, sohibusi ni mo." to moyohosa se tamahi kere ba, sa obosi tari.

 Saburahi ni makade tamahi te, hitobito ohomiki nado mawiru hodo, Miko-tati no ohom-za no suwe ni Genzi tuki tamahe ri. Otodo kesikibami kikoye tamahu koto are do, mono no tutumasiki hodo nite, tomokakumo ahe-sirahi kikoye tamaha zu.

 O-Mahe yori, Naisi, senzi uketamahari tutahe te, Otodo mawiri tamahu beki mesi are ba, mawiri tamahu. Ohom-roku no mono, Uhe-no-Myaubu tori te tamahu. Siroki ohoutiki ni ohom-zo hito-kudari, rei no koto nari.

 Ohom-sakaduki no tuide ni,

 "Itokinaki hatu-motoyuhi ni nagaki yo wo
 tigiru kokoro ha musubi kome tu ya?
"

 Mi-kokorobahe ari te, odoroka sase tamahu.

 "Musubi turu kokoro mo hukaki motoyuhi ni
 koki murasaki no iro si ase zuha!
"

 to sousi te, nagahasi yori ori te butahu si tamahu.

 Hidari-no-tukasa no ohom-muma, Kuraudo-dokoro no taka suwe te tamahari tamahu. Mi-hasi no moto ni Miko-tati Kamdatime turane te, roku-domo sinazina ni tamahari tamahu.

 Sono hi no O-Mahe no woribitumono, komono nado, U-daiben nam uketamahari te tukaumatura se keru. Tonziki, roku no karabitu-domo nado, tokoroseki made, Touguu no ohon-genpuku no wori ni mo kazu masare ri. Nakanaka kagiri mo naku ikamesiu nam.

 [3-7 Genji gets married to Sadaijin's daughter]

 Sono yo, Otodo no ohom-sato ni Genzi-no-Kimi makade sase tamahu. Sahohu yo ni medurasiki made, mote-kasiduki kikoye tamahe ri. Ito kibiha nite ohasi taru wo, yuyusiu utukusi to omohi kikoye tamahe ri. Womnagimi ha sukosi sugusi tamahe ru hodo ni, ito wakau ohasure ba, nigenaku hadukasi to oboi tari.

 Kono Otodo no ohom-oboye ito yamgotonaki ni, Hahamiya, Uti no hito-tu-kisaibara ni nam ohasi kere ba, idukata ni tuke te mo ito hanayaka naru ni, kono Kimi sahe kaku ohasi sohi nure ba, Touguu no ohom-Ohodi nite, tuhini yononaka wo siri tamahu beki Migi-no-Otodo no ohom-ikihoi ha, mono ni mo ara zu osa re tamahe ri.

 Miko-domo amata harabara ni monosi tamahu. Miya no ohom-hara ha, Kuraudo-no-Seusyau nite ito wakau wokasiki wo, Migi-no-Otodo no, ohom-naka ha ito yokara ne do, e mi-sugusi tamaha de, kasiduki tamahu Si-no-Kimi ni ahase tamahe ri. Otora zu mote-kasiduki taru ha, aramahosiki ohom-ahahi-domo ni nam.

 Genzi-no-Kimi ha, Uhe no tune ni mesi-matuhase ba, kokoro-yasuku satozumi mo e si tamaha zu. Kokoro no uti ni ha, tada Huditubo no ohom-arisama wo, taguhinasi to omohi kikoye te, "Sayau nara m hito wo koso mi me. Niru hito naku mo ohasi keru kana! Ohoidono-no-Kimi, ito wokasige ni kasiduka re taru hito to ha miyure do, kokoro ni mo tuka zu." oboye tamahi te, wosanaki hodo no kokoro hito-tu ni kakari te, ito kurusiki made zo ohasi keru.

 [3-8 Genji's life]

 Otona ni nari tamahi te noti ha, arisi yau ni mi-su no uti ni mo ire tamaha zu. Ohom-asobi no woriwori, koto hue no ne ni kikoye kayohi, honoka naru ohom-kowe wo nagusame nite, utizumi nomi konomasiu oboye tamahu. Itu-ka muyu-ka saburahi tamahi te, Ohoidono ni hutu-ka mi-ka nado, tayedaye ni makade tamahe do, tada ima ha, wosanaki ohom-hodo ni, tumi naku obosi-nasi te, itonami kasiduki kikoye tamahu.

 Ohom-Katagata no hitobito, yononaka ni osinabe tara nu wo eri totonohe suguri te saburaha se tamahu. Mi-kokoro ni tuku beki ohom-asobi wo si, ohonaohona obosi itatuku.

 Uti ni ha, moto no Sigeisa wo ohom-zausi nite, Haha-Miyasumdokoro no ohom-kata no hitobito makade tira zu saburaha se tamahu.

 Sato no tono ha, Suri-siki, Takumi-dukasa ni senzi kudari te, ninau aratame tukura se tamahu. Moto no kodati, yama no tatazumahi, omosiroki tokoro nari keru wo, ike no kokoro hiroku sinasi te, medetaku tukuri nonosiru.

 "Kakaru tokoro ni omohu yau nara m hito wo suwe te suma baya!" to nomi, nagekasiu obosi wataru.

 "Hikaru-Kimi to ihu na ha, Komaudo no mede kikoye te tuke tatematuri keru." to zo, ihitutahe taru to nam.

to HomePage
Classic Text
Modern Version
Original Text(Myoyu-rinmo-bon)
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note