First updated 08/25/2002(ver.1-3)
Last updated 05/06/2015(ver.2-3)
Written in Japanese roman letters by Eiichi Shibuya(C)
Picture "Eiri Genji Monogatari"(1650 1st edition)

 

USUGUMO


Tale of Hikaru-Genji's Nai-Daijin era, from December in winter at the age of 31 to fall at the age of 32

1 Tale of Akashi Parting daughter from mother in snow days

 1. Akashi worries herself about adoption of her daughter to Murasaki's---Huyuni nari-yuku mama ni, kahadura no sumahi
 2. Mother advices to Akashi to adopt her daughter to Murasaki---Ama-Gimi, omohiyari hukaki hito nite
 3. Akashi and nurse talk and comfort with waka each other---Yuki, arare-gati ni, kokoro-bososa masari te
 4. Parting daughter from mother in snow days---Kono yuki sukosi toke te watari tamahe ri
 5. Akashi's daughter is adopted into Murasaki in Nijo-in---Kurau ohasi-tuki te, mi-kuruma yosuru yori
 6. Akashi's lonely days in the year-end---Ohowi ni ha, tuki se zu kohisiki ni mo
2 Tales of Genji's wives Lives of Hanachirusato and Akashi in a new year
 1. Hanachirusato in Nijo-Higashi-in---Tosi mo kaheri nu. Uraraka naru sora ni
 2. Genji wants to visit Akashi in Ohoi---Yamazato no ture-dure wo mo taye zu obosi-yare ba
 3. Genji visits to Ohoi-villa and goes to Sagano-temple, Katura-villa---Kasiko ni ha, ito nodoyaka ni
3 Tale of Fujitsubo Fujitsubo's death and Genji's grief
 1. Death of a high goverment and convulsions of nature---Sonokoro, Ohoki-Otodo use tamahi nu
 2. Fujitsubo falls into critical condition---Nihudau-Kisainomiya, haru no hazime yori nayami watara se tamahi te
 3. Fujitsubo passed away as a candle went out---Otodo ha, ohoyake-gata-zama nite mo, kaku yamgotonaki
 4. Genji mourned grief at death of Fujitsubo---Kasikoki ohom-mi no hodo to kikoyuru naka ni mo
4 Tale of Reizei Mikado gets to know his father and thinks to hand over the throne to Genji
 1. A Buddhist priest wants to let Mikado know his father---Mi-waza nado mo sugi te, koto-domo sidumari te
 2. Reizei knows that his father is Genji---Uhe, "Nani-goto nara m? Konoyo ni urami nokoru beku
 3. Reizei drops a hint to hand over the throne and to retire---Sono hi, Sikibukyau-no-Miko use tamahi nuru yosi
 4. Reizei thinks to hand over the throne to Genji---Uhe ha, Wau-Myaubu ni kuhasiki koto ha
 5. Genji denied Mikado's idea---Aki no Tukasamesi ni, Daizyau-Daizin ni nari tamahu beki koto
5 Tale of Hikaru-Genji About spring or fall in season, and plan to build Rokujoin newly
 1. Saiguu comes home from the Court---Saiguu-no-Nyougo ha, obosi simo siruki ohom-usiromi nite
 2. Genji talks Saiguu about old days---Mi-kityau bakari wo hedate te, midukara
 3. Genji asks Saiguu which have a liking better spring or fall---"Haka-bakasiki kata no nozomi ha saru mono nite
 4. Genji talks Murasaki after talking Saiguu---Tai ni watari tamahi te, tomi ni mo iri tamaha zu
 5. Genji visits to Akashi in Ohoi-villa---"Yamazato no hito mo, ikani?" nado, taye zu obosi-yare do

 

1 Tale of Akashi Parting daughter from mother in snow days

 [1-1 Akashi worries herself about adoption of her daughter to Murasaki's]

 Huyu ni nari yuku mama ni, kahadura no sumahi, itodo kokorobososa masari te, uhanosora naru kokoti nomi si tutu akasi kurasu wo, Kimi mo,
 "Naho, kakute ha, e sugusa zi. Kano, tikaki tokoro ni omohitati ne."
 to, susume tamahe do, "Turaki tokoro ohoku kokoro mi hate m mo, nokori naki kokoti su beki wo, ikani ihi te ka?" nado ihu yau ni omohi midare tari.

 "Saraba, kono Wakagimi wo. Kaku te nomi ha, binnaki koto nari. Omohu kokoro are ba, katazikenasi. Tai ni kikioki te, tune ni yukasigaru wo, sibasi mi narahase te, hakamagi no koto nado mo, hito sire nu sama nara zu si nasa m to nam omohu."

 to, mameyaka ni katarahi tamahu. "Sa obosu ram." to omohi wataru koto nare ba, itodo mune tubure nu.

 "Aratame te yamgotonaki kata ni motenasa re tamahu tomo, hito no mori kika m koto ha, nakanaka ni ya, tukurohi gataku obosa re m."

 tote, hanati gataku omohi taru, kotowari ni ha are do,

 "Usiroyasukara nu kata ni ya nado ha, na utagahi tamahi so. Kasiko ni ha, tosi he nure do, kakaru hito mo naki ga, sauzausiku oboyuru mama ni, saki-no-Saiguu no otonabi monosi tamahu wo dani koso, anagati ni atukahi kikoyu mere ba, masite, kaku nikumi gatage na' meru hodo wo, oroka ni ha mihanatu maziki kokorobahe ni."

 nado, Womnagimi no ohom-arisama no omohu yau naru koto mo katari tamahu.

 "Geni, inisihe ha, ikabakari no koto ni sadamari tamahu beki ni ka to, tute ni mo hono-kikoye si mi-kokoro no, nagori naku sidumari tamahe ru ha, oboroke no ohom-sukuse ni mo ara zu, hito no ohom-arisama mo, kokora no ohom-naka ni sugure tamahe ru ni koso ha." to omohiyara re te, "Kazu nara nu hito no narabi kikoyu beki oboye ni mo ara nu wo, sasuga ni, tatiide te, hito mo mezamasi to obosu koto ya ara m. Waga mi ha, totemokakutemo onazi koto. Ohisaki tohoki hito no ohom-uhe mo, tuhini ha, kano mi-kokoro ni kakaru beki ni koso a' mere. Sari to nara ba, geni kau nanigokoronaki hodo ni ya yuduri kikoye masi." to omohu.

 Mata, "Te wo hanati te, usirometakara m koto. Turedure mo nagusamu kata naku te ha, ikaga akasi kurasu bekara m? Nani ni tuke te ka, tamasaka no ohom-tatiyori mo ara m?" nado, samazama ni omohi midaruru ni, mi no uki koto, kagiri nasi.

 [1-2 Mother advices to Akashi to adopt her daughter to Murasaki]

 Amagimi, omohiyari hukaki hito nite,

 "Adikinasi. Mi tatematura zara m koto ha, ito mune itakari nu bekere do, tuhini kono ohom-tame ni yokaru bekara m koto wo koso omoha me. Asaku obosi te notamahu koto ni ha ara zi. Tada uti-tanomi kikoye te, watasi tatematuri tamahi te yo. Hahagata kara koso, Mikado no miko mo kihagiha ni ohasu mere. Kono Otodo-no-Kimi no, yo ni hutatu naki ohom-arisama nagara, yo ni tukahe tamahu ha, ko-Dainagon no, ima hitokizami nari otori tamahi te, Kauibara to iha re tamahi si, kedime ni koso ha ohasu mere. Masite, tadaudo ha nazurahu beki koto ni mo ara zu. Mata, Miko-tati, Otodo no ohom-hara to ihe do, naho sasimukahi taru otori no tokoro ni ha, hito mo omohi otosi, oya no ohom-motenasi mo, e hitosikara nu mono nari. Masite, kore ha, yamgotonaki ohom-katagata ni kakaru hito, ide monosi tamaha ba, koyonaku keta re tamahi na m. Hodohodo ni tuke te, oya ni mo hitohusi mote-kasiduka re nuru hito koso, yagate otosime rare nu hazime to ha nare. Ohom-hakamagi no hodo mo, imiziki kokoro wo tukusu tomo, kakaru miyamagakure nite ha, nani no haye ka ara m? Tada makase kikoye tamahi te, motenasi kikoye tamaha m arisama wo mo, kiki tamahe."

 to wosihu.

 Sakasiki hito no kokoro no ura-domo ni mo, mono toha se nado suru ni mo, naho "Watari tamahi te ha masaru besi." to nomi ihe ba, omohi-yowari ni tari.
 Tono mo, sika obosi nagara, omoha m tokoro no itohosisa ni, sihite mo e notamaha de,

 "Ohom-hakamagi no koto ha, ikayau ni ka?"

 to notamahe ru ohom-kaheri ni,

 "Yorodu no koto, kahinaki mi ni taguhe kikoye te ha, geni ohisaki mo itohosikaru beku oboye haberu wo, tatimaziri te mo, ikani hitowarahe ni ya?"

 to kikoye taru wo, itodo ahare ni obosu.

 Hi nado torase tamahi te, sinobiyaka ni, sarubeki koto nado notamahi oki te sase tamahu. Hanati kikoye m koto ha, naho ito ahare ni oboyure do, "Kimi no ohom-tame ni yokaru beki koto wo koso ha." to nenzu.

 "Menoto wo mo hiki-wakare na m koto. Akekure no mono-omohasisa, turedure wo mo uti-katarahi te, nagusame narahi turu ni, itodo tatuki naki koto wo sahe torisohe, imiziku oboyu beki koto." to, Kimi mo naku.

 Menoto mo,
 "Sarubeki ni ya, oboye nu sama nite, mi tatematuri some te, tosigoro no mi-kokorobahe no, wasure gatau kohisiu oboye tamahu beki wo, uti-taye kikoyuru koto ha yo mo habera zi. Tuhini ha to tanomi nagara, sibasi nite mo, yosoyoso ni, omohi no hoka no mazirahi si habera m ga, yasukara zu mo haberu beki kana!"
 nado, uti-naki tutu sugusu hodo ni, Sihasu ni mo nari nu.

 [1-3 Akashi and nurse talk and comfort with waka each other]

 Yuki, arare-gati ni, kokorobososa masari te, "Ayasiku samazama ni, mono omohu bekari keru mi kana!" to, uti-nageki te, tune yori mo kono Kimi wo nade tukurohi tutu mi wi tari.

 Yuki kaki-kurasi huri tumoru asita, kisikata yukusuwe no koto, nokora zu omohi tuduke te, rei ha koto ni hasidika naru idewi nado mo se nu wo, migiha no kohori nado miyari te, siroki kinu-domo no nayoyoka naru amata ki te, nagame wi taru yaudai, kasiratuki, usirode nado, "Kagirinaki hito to kikoyu tomo, kau koso ha ohasu rame." to hitobito mo miru. Oturu namida wo kakiharahi te,
 "Kayau nara m hi, masite ikani obotukanakara m?" to, rautage ni uti-nageki te,

 "Yuki hukami miyama no miti ha hare zu tomo
 naho humi kayohe ato taye zu si te
"

 to notamahe ba, Menoto, uti-naki te,

 "Yukima naki Yosino no yama wo tadune te mo
 kokoro no kayohu ato taye me yaha
"

 to ihi nagusam.

 [1-4 Parting daughter from mother in snow days]

 Kono yuki sukosi toke te watari tamahe ri. Rei ha mati kikoyuru ni, sa nara m to oboyuru koto ni yori, mune uti-tubure te, hitoyarinara zu, oboyu.
 "Waga kokoro ni koso ara me. Inabi kikoye m wo sihite yaha, adiki na!" to oboyure do, "Karugarusiki yau nari." to, semete omohikahesu.

 Ito utukusige ni te, mahe ni wi tamahe ru wo mi tamahu ni,
 "Oroka ni ha omohi gatakari keru hito no sukuse kana!"
 to omohosu. Kono haru yori ohusu migusi, amasogi no hodo nite, yurayura to medetaku, turatuki, mami no kawore ru hodo nado, ihe ba sara nari. Yosomono ni omohiyara m hodo no kokoro no yami, osihakari tamahu ni, ito kurusikere ba, utikahesi notamahi akasu.

 "Nanika? Kaku kutiwosiki mi no hodo nara zu dani motenasi tamaha ba."
 to kikoyuru monokara, nenzi ahe zu uti-naku kehahi, ahare nari.

 Himegimi ha, nanigokoro mo naku, mi-kuruma ni nora m koto wo isogi tamahu. Yose taru tokoro ni, Hahagimi midukara idaki te ide tamahe ri. Katakoto no, kowe ha ito utukusiu te, sode wo torahe te, "Nori tamahe." to hiku mo, imiziu oboye te,

 "Suwe tohoki hutaba no matu ni hiki-wakare
 ituka kodakaki kage wo miru beki
"

 E mo ihiyara zu, imiziu nake ba,
 "Sariya. Ana kurusi!" to obosi te,

 "Ohi some si ne mo hukakere ba Takekuma no
 matu ni komatu no tiyo wo narabe m

 nodoka ni wo!"

 to, nagusame tamahu. Saru koto to ha omohi sidumure do, e nam tahe zari keru. Menoto no Seusyau tote, ateyaka naru hito bakari, mihakasi, amagatu yau no mono tori te noru. Hitodamahi ni yorosiki wakaudo, waraha nado nose te, ohom-okuri ni mawirasu.
 Mitisugara, tomari turu hito no kokorogurusisa wo, "Ikani? Tumi ya u ram." to obosu.

 [1-5 Akashi's daughter is adopted into Murasaki in Nijo-in]

 Kurau ohasi tuki te, mi-kuruma yosuru yori, hanayaka ni kehahi koto naru wo, winakabi taru kokoti-domo ha, "Hasitanaku te ya maziraha m?" to omohi ture do, nisiomote wo koto ni siturahase tamahi te, tihisaki ohom-deudo-domo, utukusige ni totonohe sase tamahe ri. Menoto no tubone ni ha, nisi no watadono no, kita ni atare ru wo se sase tamahe ri.

 Wakagimi ha, miti nite ne tamahi ni keri. Idaki orosa re te, naki nado ha si tamaha zu. Konata nite ohom-kudamono mawiri nado si tamahe do, yauyau mi megurasi te, Hahagimi no miye nu wo motome te, rautage ni uti-hisomi tamahe ba, Menoto mesiide te, nagusame magirahasi kikoye tamahu.

 "Yamazato no turedure, masite, ikani?" to obosiyaru ha itohosikere do, akekure obosu sama ni kasiduki tutu, mi tamahu ha, mono ahi taru kokoti si tamahu ram.
 "Ikani zo ya? Hito no omohu beki kizu naki koto ha, kono watari ni ide ohase de."
 to, kutiwosiku obosa ru.

 Sibasi ha, hitobito motome te naki nado si tamahi sika do, ohokata kokoroyasuku wokasiki kokorozama nare ba, Uhe ni ito yoku tuki mutubi kikoye tamahe re ba, "Imiziu utukusiki mono e tari." to obosi keri. Kotogoto naku idaki atukahi, moteasobi kikoye tamahi te, Menoto mo, onodukara tikau tukaumaturi nare ni keri. Mata, yamgotonaki hito no ti aru, sohe te mawiri tamahu.

 Ohom-hakamagi ha, nani bakari wazato obosi isogu koto ha nakere do, kesiki koto nari. Ohom-siturahi, hihinaasobi no kokoti si te wokasiu miyu. Mawiri tamahe ru marauto-domo, tada akekure no kedime si nakere ba, anagati ni me mo tata zari ki. Tada, Himegimi no tasuki hiki-yuhi tamahe ru munetuki zo, utukusigesa sohi te miye tamahi turu.

 [1-6 Akashi's lonely days in the year-end]

 Ohowi ni ha, tuki se zu kohisiki ni mo, mi no okotari wo nageki sohe tari. Sakoso ihi sika, Amagimi mo itodo namida moro nare do, kaku motekasiduka re tamahu wo kiku ha uresikari keri. Nanigoto wo ka, nakanaka toburahi kikoye tamaha m, tada Ohomkata no hitobito ni, Menoto yori hazime te, yo ni naki iroahi wo omohi isogi te zo, okuri kikoye tamahi keru.

 "Matidoho nara m mo, itodo sareba yo." to omoha m ni, itohosikere ba, tosi no uti ni sinobi te watari tamahe ri.
 Itodo sabisiki sumahi ni, akekure no kasidukigusa wo sahe hanare kikoye te, omohu ram koto no kokorogurusikere ba, ohom-humi nado mo, tayema naku tukahasu.

 Womnagimi mo, ima ha koto ni wenzi kikoye tamaha zu, utukusiki hito ni tumi yurusi kikoye tamahe ri.

 

2 Tales of Genji's wives Lives of Hanachirusato and Akashi in a new year

 [2-1 Hanachirusato in Nijo-Higashi-in]

 Tosi mo kaheri nu. Uraraka naru sora ni, omohu koto naki ohom-arisama ha, itodo medetaku, migaki aratame taru ohom-yosohi ni, mawiri tudohi tamahu meru hito no, otonasiki hodo no ha, nanuka, ohom-yorokobi nado si tamahu, hikiture tamahe ri.
 Wakayaka naru ha, nani to mo naku kokotiyoge ni miye tamahu. Tugitugi no hito mo, kokoro no uti ni ha omohu koto mo ya ara m, uhabe ha hokorika ni miyuru, korohohi nari kasi.

 Himgasinowin no Tai-no-Ohomkata mo, arisama ha konomasiu, aramahosiki sama ni, saburahu hitobito, warahabe no sugata nado, utitoke zu, kokorodukahi si tutu sugusi tamahu ni, tikaki sirusi ha koyonaku te, nodoka naru ohom-itoma no hima nado ni ha, huto hahiwatari nado si tamahe do, yoru tatitomari nado yau ni, waza to ha miye tamaha zu.

 Tada mi-kokorozama no oyiraka ni komeki te, "Kabakari no sukuse nari keru mi ni koso ara me." to omohinasi tutu, arigataki made usiroyasuku nodoka ni monosi tamahe ba, worihusi no mi-kokorookite nado mo, konata no ohom-arisama ni otoru kedime koyonakara zu motenasi tamahi te, anaduri kikoyu beu ha ara ne ba, onazi goto, hito mawiri tukaumaturi te, be'tau-domo mo koto okotara zu, nakanaka midare taru tokoro naku, meyasuki ohom-arisama nari.

 [2-2 Genji wants to visit Akashi in Ohoi]

 Yamazato no turedure wo mo tayezu obosiyare ba, ohoyake watakusi mono-sawagasiki hodo sugusi te, watari tamahu tote, tune yori koto ni uti-kesauzi tamahi te, sakura no ohom-nahosi ni, e nara nu ohom-zo hiki-kasane te, takisime, sauzoki tamahi te, makari mausi tamahu sama, kumanaki yuhuhi ni, itodosiku kiyora ni miye tamahu. Womnagimi, tadanarazu mi tatematuri okuri tamahu.

 Himegimi ha, ihakenaku ohom-sasinuki no suso ni kakari te, sitahi kikoye tamahu hodo ni, to ni mo ide tamahi nu bekere ba, tatitomari te, ito ahare to obosi tari. Kosirahe oki te, "Asu kaheri ko m" to, kutizusabi te ide tamahu ni, watadono no toguti ni mati kake te, Tyuuzyau-no-Kimi site kikoye tamahe ri.

 "Hune tomuru wotikatabito no naku ha koso
 asu kaheri ko m sena to mati mi me
"

 Itau nare te kikoyure ba, ito nihohiyaka ni hohowemi te,

 "Yuki te mi te asu mo sane ko m nakanaka ni
 wotikatabito ha kokorooku tomo
"

 Nanigoto to mo kikiwaka de sare ariki tamahu hito wo, Uhe ha utukusi to mi tamahe ba, wotikatabito no mezamasiki mo, koyonaku obosi yurusa re ni tari.
 "Ikani omohi okosu ram? Ware nite, imiziu kohisikari nu beki sama wo!"
 to, uti-mamori tutu, hutokoro ni ire te, utukusige naru ohom-ti wo kukume tamahi tutu, tahabure wi tamahe ru ohom-sama, midokoro ohokari. Omahe naru hitobito ha,
 "Nadoka, onaziku ha."
 "Ideya!"
 nado, katarahi ahe ri.

 [2-3 Genji visits to Ohoi-villa and goes to Sagano-temple, Katura-villa]

 Kasiko ni ha, ito nodoyaka ni, kokorobase aru kehahi ni sumi nasi te, ihe no arisama mo, yau hanare medurasiki ni, midukara no kehahi nado ha, miru tabi goto ni, yamgotonaki hitobito nado ni otoru kedime koyonakara zu, katati, youi aramahosiu nebi masari yuku.

 "Tada, yo no tune no oboye ni kaki-magire tara ba, saru taguhi naku yaha to omohu beki wo, yo ni ni nu higamono naru oya no kikoye nado koso, kurusikere. Hito no hodo nado ha, satemo aru beki wo." nado obosu.

 Hatuka ni, aka nu hodo ni nomi are ba ni ya, kokoro nodoka nara zu tatikaheri tamahu mo kurusiku te, "Yume no watari no ukihasi ka?" to nomi, uti-nageka re te, saunokoto no aru wo hikiyose te, kano Akasi nite, sayo huke tari si ne mo, rei no obosiide rarure ba, biha wo warinaku seme tamahe ba, sukosi kakiahase taru, "Ikade, kau nomi hiki gusi kem?" to obosa ru. Wakagimi no ohom-koto nado, komayaka ni katari tamahi tutu ohasu.

 Koko ha, kakaru tokoro nare do, kayau ni tatitomari tamahu woriwori are ba, hakanaki kudamono, kohaihi bakari ha kikosimesu toki mo ari. Tikaki mi-tera, Katuradono nado ni ohasimasi magirahasi tutu, ito maho ni ha midare tamaha ne do, mata, ito kezayaka ni hasitanaku, osinabete no sama ni ha motenasi tamaha nu nado koso ha, ito oboye koto ni ha miyu mere.

 Womna mo, kakaru mi-kokoro no hodo wo misiri kikoye te, sugi tari to obosu bakari no koto ha si ide zu, mata, itaku hige se zu nado si te, mi-kokorookite ni mote-tagahu koto naku, ito meyasuku zo ari keru.

 Oboroke ni yamgotonaki tokoro nite dani, kabakari mo utitoke tamahu koto naku, kedakaki ohom-motenasi wo kiki oki tare ba,

 "Tikaki hodo ni mazirahi te ha, nakanaka menare te, hito anadura re naru koto-domo mo zo ara masi. Tamasaka nite, kayau ni hurihahe tamahe ru koso, takeki kokoti sure."
 to omohu besi.

 Akasi ni mo, sakoso ihi sika, kono mi-kokorookite, arisama wo yukasigari te, obotukanakara zu, hito ha kayohasi tutu, mune tubururu koto mo ari, mata, omodatasiku, uresi to omohu koto mo ohoku nam ari keru.

 

3 Tale of Fujitsubo Fujitsubo's death and Genji's grief

 [3-1 Death of a high goverment and convulsions of nature]

 Sonokoro, Ohokiotodo use tamahi nu. Yo no omosi to ohasi turu hito nare ba, Ohoyake ni mo obosi nageku. Sibasi, komori tamahi si hodo wo dani, amenosita no sawagi nari sika ba, masite, kanasi to omohu hito ohokari. Genzi-no-Otodo mo, ito kutiwosiku, yorodu koto, osi-yuduri kikoye te koso, itoma mo ari turu wo, koto sigeku mo obosa re te, nageki ohasu.

 Mikado ha, ohom-tosi yori ha koyonau otonaotonasiu nebi sase tamahi te, yo no maturigoto mo, usirometaku omohi kikoye tamahu beki ni ha ara ne do mo, mata toritate te ohom-usiromi si tamahu beki hito mo naki wo, "Tare ni yuduri te kaha, siduka naru ohom-ho'i mo kanaha m?" to obosu ni, ito akazu kutiwosi.

 Noti no ohom-waza nado ni mo, miko-domo mumago ni sugi te nam, komayaka ni toburahi atukahi tamahi keru.

 Sono tosi, ohokata yononaka sawagasiku te, ohoyakezama ni, mono no satosi sigeku, nodoka nara de,
 "Amatusora ni mo, rei ni tagahe ru tuki hi hosi no hikari miye, kumo no tatazumahi ari."
 to nomi, yo no hito odoroku koto ohoku te, mitimiti no kangahebumi-domo tatemature ru ni mo, ayasiku yo ni nabete nara nu koto-domo maziri tari. Uti-no-Otodo nomi nam, mi-kokoro no uti ni, wadurahasiku obosi sira ruru koto ari keru.

 [3-2 Fujitsubo falls into critical condition]

 Nihudau-Kisainomiya, haru no hazime yori nayami watara se tamahi te, Yayohi ni ha, ito omoku nara se tamahi nure ba, gyaugau nado ari. Win ni wakare tatematura se tamahi si hodo ha, ito ihakenaku te, mono hukaku mo obosa re zari si wo, imiziu obosi nageki taru mi-kesiki nare ba, Miya mo ito kanasiku obosimesa ru.

 "Kotosi ha, kanarazu nogaru maziki tosi to omohi tamahe ture do, odoroodorosiki kokoti ni mo habera zari ture ba, inoti no kagiri siri gaho ni habera m mo, hito ya utate, kotokotosiu omoha m to habakari te nam, kudoku no koto nado mo, wazato rei yori mo toriwaki te simo habera zu nari ni keru.
 Mawiri te, kokoro nodoka ni mukasi no ohom-monogatari mo nado omohi tamahe nagara, utusizama naru wori sukunaku haberi te, kutiwosiku, ibuseku te sugi haberi nuru koto."

 to, ito yowage ni kikoye tamahu.

 Samzihusiti ni zo ohasimasi keru. Saredo, ito wakaku sakari ni ohasimasu sama wo, wosiku kanasi to mi tatematura se tamahu.

 "Tutusima se tamahu beki ohom-tosi naru ni, harebaresikara de, tukigoro sugi sase tamahu koto wo dani, nageki watari haberi turu ni, ohom-tutusimi nado wo mo, tune yori koto ni se sase tamaha zari keru koto."

 to, imiziu obosimesi tari. Tada konokoro zo, odoroki te, yorodu no koto se sase tamahu. Tukigoro ha, tune no ohom-nayami to nomi uti-tayumi tari turu wo, Genzi-no-Otodo mo hukaku obosi iri tari. Kagiri are ba, hodo naku kahera se tamahu mo, kanasiki koto ohokari.

 Miya, ito kurusiu te, hakabakasiu mono mo kikoye sase tamaha zu. Mi-kokoro no uti ni obosi tudukuru ni, "Takaki sukuse, yo no sakaye mo narabu hito naku, kokoro no uti ni akazu omohu koto mo hito ni masari keru mi." to obosi sira ru. Uhe no, yume no naka ni mo, kakaru koto no kokoro wo sira se tamaha nu wo, sasuga ni kokorogurusiu mi tatematuri tamahi te, kore nomi zo, usirometaku musubohore taru koto ni, obosi oka ru beki kokoti si tamahi keru.

 [3-3 Fujitsubo passed away as a candle went out]

 Otodo ha, ohoyakegatazama nite mo, kaku yamgotonaki hito no kagiri, uti-tuduki use tamahi na m koto wo obosi nageku. Hito sire nu ahare, hata, kagirinaku te, ohom-inori nado obosi yora nu koto nasi. Tosigoro obosi taye tari turu sudi sahe, ima hitotabi, kikoye zu nari nuru ga, imiziku obosa rure ba, tikaki mikityau no moto ni yori te, ohom-arisama nado mo, sarubeki hitobito ni tohi kiki tamahe ba, sitasiki kagiri saburahi te, komaka ni kikoyu.

 "Tukigoro nayama se tamahe ru mi-kokoti ni, ohom-okonahi wo toki no ma mo tayuma se tamaha zu se sase tamahu tumori no, itodo itau kuduhore sase tamahu ni, konokoro to nari te ha, kauzi nado wo dani, hure sase tamaha zu nari ni tare ba, tanomidokoro naku nara se tamahi ni taru koto."

 to, naki nageku hitobito ohokari.

 "Win no ohom-yuigon ni kanahi te, Uti no ohom-usiromi tukaumaturi tamahu koto, tosigoro omohisiri haberu koto ohokare do, nani ni tukete kaha, sono kokoroyose koto naru sama wo mo, morasi kikoye m to nomi, nodoka ni omohi haberi keru wo, ima nam ahare ni kutiwosiku."

 to, honoka ni notamahasuru mo, honobono kikoyuru ni, ohom-irahe mo kikoyeyari tamaha zu, naki tamahu sama, ito imizi. "Nado kau simo kokoroyowaki sama ni." to, hitome wo obosi kahese do, inisihe yori no ohom-arisama wo, ohokata no yo ni tuke te mo, atarasiku wosiki hito no ohom-sama wo, kokoro ni kanahu waza narane ba, kake-todome kikoye m kata naku, ihukahinaku obosa ruru koto kagiri nasi.

 "Hakabakasikara nu mi nagara mo, mukasi yori ohom-usiromi tukaumaturu beki koto wo, kokoro no itaru kagiri, oroka nara zu omohi tamahuru ni, Ohokiotodo no kakure tamahi nuru wo dani, yononaka, kokoro awatatasiku omohi tamahe raruru ni, mata, kaku ohasimase ba, yorodu ni kokoro midare haberi te, yo ni habera m koto mo, nokori naki kokoti nam si haberu."

 nado kikoye tamahu hodo ni, tomosibi nado no kiye iru yau nite hate tamahi nure ba, ihukahinaku kanasiki koto wo obosi nageku.

 [3-4 Genji mourned grief at death of Fujitsubo]

 Kasikoki ohom-mi no hodo to kikoyuru naka ni mo, mi-kokorobahe nado no, yo no tamesi ni mo amaneku ahare ni ohasimasi te, gauke ni kotoyose te, hito no urehe to aru koto nado mo onodukara uti-maziru wo, isasaka mo sayau naru koto no midare naku, hito no tukaumaturu koto wo mo, yo no kurusimi to aru beki koto wo ba, todome tamahu.

 Kudoku no kata tote mo, susumuru ni yori tamahi te, ikamesiu medurasiu si tamahu hito nado mo, mukasi no sakasiki yo ni mina ari keru wo, kore ha, sayau naru koto naku, tada motoyori no takaramono, e tamahu beki tukasa, kauburi, mihu no mono no sarubeki kagiri si te, makoto ni kokoro hukaki koto-domo no kagiri wo si oka se tamahe re ba, nani to waku maziki yamabusi nado made wosimi kikoyu.

 Wosame tatematuru ni mo, yononaka hibiki te, kanasi to omoha nu hito nasi. Tenzyaubito nado, nabete hitotuiro ni kuromi watari te, mono no haye naki haru no kure nari. Nideunowin no omahe no sakura wo goranzi te mo, hananoen no wori nado obosi idu. "Kotosi bakari ha." to, hitorigoti tamahi te, hito no mi togame tu bekere ba, ohom-nenzudau ni komori wi tamahi te, hihitohi naki kurasi tamahu. Yuhuhi hanayaka ni sasi te, yamagiha no kozuwe araha naru ni, kumo no usuku watare ru ga, nibiiro naru wo, nanigoto mo ohom-me todomara nu koro nare do, ito mono ahare ni obosa ru.

 "Irihi sasu mine ni tanabiku usugumo ha
 mono omohu sode ni iro ya magahe ru
"

 Hito kika nu tokoro nare ba, kahinasi.

 

4 Tale of Reizei Mikado gets to know his father and thinks to hand over the throne to Genji

 [4-1 A Buddhist priest wants to let Mikado know his father]

 Mi-waza nado mo sugi te, koto-domo sidumari te, Mikado, mono-kokorobosoku obosi tari. Kono Nihudau-no-Miya no ohom-haha-Gisaki no miyo yori tutahari te, tugitugi no ohom-inori no si nite saburahi keru Soudu, ko-Miya ni mo ito yamgotonaku sitasiki mono ni obosi tari si wo, Ohoyake ni mo omoki ohom-oboye nite, ikamesiki ohom-gwan-domo ohoku tate te, yo ni kasikoki hiziri nari keru, tosi sitizihu bakari nite, ima ha wohari no okonahi wo se m tote komori taru ga, Miya no ohom-koto ni yori te ide taru wo, Uti yori mesi ari te, tune ni saburaha se tamahu.

 Konogoro ha, naho moto no gotoku mawiri haberu beki yosi, Otodo mo susume notamahe ba,

 "Ima ha, yowi nado, ito tahe gatau oboye habere do, ohosegoto no kasikoki ni yori, huruki kokorozasi wo sohe te."

 tote, saburahu ni, siduka naru akatuki ni, hito mo tikaku saburaha zu, aru ha makade nado si nuru hodo ni, kotai ni uti-sihabuki tutu, yononaka no koto-domo sousi tamahu tuide ni,

 "Ito sousi gataku, kaherite ha tumi ni mo ya makari atara m to omohi tamahe habakaru kata ohokare do, sirosimesa nu ni, tumi omoku te, tengen osorosiku omohi tamahe raruru koto wo, kokoro ni musebi haberi tutu, inoti wohari haberi na ba, nani no yaku kaha habera m? Hotoke mo kokorogitanasi to ya obosimesa m."

 to bakari sousi te, e uti-ide nu koto ari.

 [4-2 Reizei knows that his father is Genji]

 Uhe, "Nanigoto nara m? Konoyo ni urami nokoru beku omohu koto ya ara m? Hohusi ha, hiziri to ihedomo, aru maziki yokozama no sonemi hukaku, utate aru mono wo." to obosi te,

 "Ihakenakari si toki yori, hedate omohu koto naki wo, soko ni ha, kaku sinobi nokosa re taru koto ari keru wo nam, turaku omohi nuru."

 to notamahasure ba,

 "Ana kasiko! Sarani, Hotoke no isame mamori tamahu Singon no hukaki miti wo dani, kakusi todomuru koto naku hirome tukaumaturi haberi. Masite, kokoro ni kuma aru koto, nanigoto ni ka habera m?
 Kore ha kisikata yukusaki no daizi to haberu koto wo, sugi ohasimasi ni si Win, Kisai-no-Miya, tada ima yo wo maturigoti tamahu Otodo no ohom-tame, subete, kaheri te yokara nu koto ni ya mori ide habera m? Kakaru oyihohusi no mi ni ha, tatohi urehe haberi tomo, nani no kuyi ka habera m? Bututen no tuge aru ni yori te sousi haberu nari.
 Waga Kimi harama re ohasimasi tari si toki yori, ko-Miya no hukaku obosi nageku koto ari te, ohom-inori tukaumatura se tamahu yuwe nam haberi si. Kuhasiku ha hohusi no kokoro ni e satori habera zu. Koto no tagahime ari te, Otodo yokosama no tumi ni atari tamahi si toki, iyoiyo odi obosimesi te, kasane te ohom-inori-domo uketamahari haberi si wo, Otodo mo kikosimesi te nam, mata sarani koto kuhahe ohose rare te, ohom-kurawi ni tuki ohasimasi si made tukaumaturu koto-domo haberi si.
 Sono uketamahari si sama."

 tote, kuhasiku sousuru wo kikosimesu ni, asamasiu meduraka ni te, osorosiu mo kanasiu mo, samazama ni mi-kokoro midare tari.

 Tobakari, ohom-irahe mo nakere ba, Soudu, "Susumi sousi turu wo binnaku obosimesu ni ya" to, wadurahasiku omohi te, yawora kasikomari te makaduru wo, mesi todome te,

 "Kokoro ni sira de sugi na masika ba, noti no yo made no togame aru bekari keru koto wo, ima made sinobi kome rare tari keru wo nam, kaherite ha usirometaki kokoro nari to omohi nuru. Mata kono koto wo siri te morasi tutahuru taguhi ya ara m?"

 to notamahasu.

 "Sarani, nanigasi to Wau-Myaubu to yori hoka no hito, kono koto no kesiki mi taru habera zu. Saru ni yori nam, ito osorosiu haberu. Tenben sikiri ni satosi, yononaka siduka nara nu ha, kono ke nari. Itokinaku, mono no kokoro sirosimesu mazikari turu hodo koso haberi ture, yauyau ohom-yohahi tari ohasimasi te, nanigoto mo wakimahe sase tamahu beki toki ni itari te, toga wo mo simesu nari. Yorodu no koto, oya no mi-yo yori hazimaru ni koso haberu nare. Nani no tumi to mo sirosimesa nu ga osorosiki ni yori, omohi tamahe keti te si koto wo, sarani kokoro yori idasi haberi nuru koto."

 to, nakunaku kikoyuru hodo ni, ake hate nure ba, makade nu.

 Uhe ha, yume no yau ni imiziki koto wo kika se tamahi te, iroiro ni obosi midare sase tamahu.
 "Ko-Win no ohom-tame mo usirometaku, Otodo no kaku tadaudo nite yo ni tukahe tamahu mo, ahare ni katazikenakari keru koto."
 Katagata obosi-nayami te, hi takuru made ide sase tamaha ne ba, "Kaku nam." to kiki tamahi te, Otodo mo odoroki te mawiri tamahe ru wo, goranzuru ni tuke te mo, itodo sinobi gataku obosimesa re te, ohom-namida no kobore sase tamahi nuru wo,
 "Ohokata ko-Miya no ohom-koto wo, hiru yo naku obosimesi taru koro nare ba na' meri."
 to mi tatematuri tamahu.

 [4-3 Reizei drops a hint to hand over the throne and to retire]

 Sono hi, Sikibukyau-no-Miko use tamahi nuru yosi sousuru ni, iyoiyo yononaka no sawagasiki koto wo nageki obosi tari. Kakaru koro nare ba, Otodo ha sato ni mo e makade tamaha de, tuto saburahi tamahu.
 Simeyaka naru ohom-monogatari no tuide ni,

 "Yo ha tuki nuru ni ya ara m? Mono-kokorobosoku rei nara nu kokoti nam suru wo, amenosita mo kaku nodoka nara nu ni, yorodu awatatasiku nam. Ko-Miya no obosa m tokoro ni yori te koso, seken no koto mo omohi habakari ture, ima ha kokoroyasuki sama nite mo sugusa mahosiku nam."

 to katarahi kikoye tamahu.

 "Ito aru maziki ohom-koto nari. Yo no siduka nara nu koto ha, kanarazu maturigoto no nahoku, yugame ru ni mo yori habera zu. Sakasiki yo ni simo nam, yokara nu koto-domo haberi keru. Hiziri no mikado no yo ni mo, yokosama no midare idekuru koto, Morokosi ni mo haberi keru. Waga kuni ni mo sa nam haberu. Masite, kotowari no yohahi-domo no toki itari nuru wo, obosi-nageku beki koto ni mo habera zu."

 nado, subete ohoku no koto-domo wo kikoye tamahu. Katahasi manebu mo, ito kataharaitasi ya!

 Tune yori mo kuroki ohom-yosohi ni, yatusi tamahe ru ohom-katati, tagahu tokoro nasi. Uhe mo, tosigoro ohom-kagami ni mo, obosi-yoru koto nare do, kikosimesi si koto no noti ha, mata komaka ni mi tatematuri tamahi tutu, koto ni ito ahare ni obosimesa rure ba, "Ikade, kono koto wo kasume kikoye baya!" to obose do, sasuga ni, hasitanaku mo obosi nu beki koto nare ba, wakaki mi-kokoti ni tutumasiku te, huto mo e uti-ide kikoye tamaha nu hodo ha, tada ohokata no koto-domo wo, tune yori koto ni natukasiu kikoye sase tamahu.

 Uti-kasikomari tamahe ru sama nite, ito mi-kesiki koto naru wo, kasikoki hito no ohom-me ni ha, ayasi to mi tatematuri tamahe do, ito kaku, sadasada to kikosimesi tara m to ha obosa zari keri.

 [4-4 Reizei thinks to hand over the throne to Genji]

 Uhe ha, Wau-Myaubu ni kuhasiki koto ha, toha mahosiu obosimese do,

 "Imasara ni, sika sinobi tamahi kem koto siri ni keri to, kano hito ni mo omoha re zi. Tada, Otodo ni ikade honomekasi tohi kikoye te, sakizaki no kakaru koto no rei ha ari keri ya to tohi kika m."

 to zo obose do, sarani tuide mo nakere ba, iyoiyo ohom-gakumon wo se sase tamahi tutu, samazama no humi-domo wo goranzuru ni,

 "Morokosi ni ha, arahare te mo sinobi te mo, midarigahasiki koto ito ohokari keri. Hinomoto ni ha, sarani goranzi uru tokoro nasi. Tatohi ara m nite mo, kayau ni sinobi tara m koto wo ba, ikadeka tutahe siru yau no ara m to suru. It'se-no-Genzi, mata nahugon, daizin ni nari te noti ni, sara ni miko ni mo nari, kurawi ni mo tuki tamahi turu mo, amata no rei ari keri. Hitogara no kasikoki ni kotoyose te, samoya yuduri kikoye masi."

 nado, yorodu ni zo obosi keru.

 [4-5 Genji denied Mikado's idea]

 Aki no tukasamesi ni, Daizyau-Daizin ni nari tamahu beki koto, utiuti ni sadame mausi tamahu tuide ni nam, Mikado, obosi yosuru sudi no koto, morasi kikoye tamahi keru wo, Otodo, ito mabayuku, osorosiu obosi te, sarani arumaziki yosi wo mausi kahesi tamahu.

 "Ko-Win no mi-kokorozasi, amata no Miko-tati no ohom-naka ni, toriwaki te obosimesi nagara, kurawi wo yudura se tamaha m koto wo obosimesi yora zu nari ni keri. Nanika, sono mi-kokoro aratame te, oyoba nu kiha ni ha nobori habera m. Tada, moto no ohom-okite no mama ni, ohoyake ni tukaumaturi te, ima sukosi no yohahi kasanari haberi na ba, nodoka naru okonahi ni komori haberi na m to omohi tamahuru."

 to, tune no ohom-kotoba ni kahara zu sousi tamahe ba, ito kutiwosiu nam obosi keru.

 Daizyau-Daizin ni nari tamahu beki sadame are do, sibasi, to obosu tokoro ari te, tada mi-kurawi sohi te, usiguruma yurusa re te mawiri makade si tamahu wo, Mikado, akazu, katazikenaki mono ni omohi kikoye tamahi te, naho miko ni nari tamahu beki yosi wo obosi notamahasure do,

 "Yononaka no ohom-usiromi si tamahu beki hito nasi. Gon-Tyuunagon, Dainagon ni nari te, Udaisyau kake tamahe ru wo, ima hitokiha agari nam ni, nanigoto mo yuduri te m. Sate noti ni, tomokakumo, siduka naru sama ni."

 to zo obosi keru. Naho obosi megurasu ni,

 "Ko-Miya no ohom-tame ni mo itohosiu, mata Uhe no kaku obosimesi nayame ru wo mi tatematuri tamahu mo katazikenaki ni, tare kakaru koto wo morasi sousi kem?"
 to, ayasiu obosa ru.

 Myaubu ha, Mikusigedono no kahari taru tokoro ni uturi te, zausi tamahari te mawiri tari. Otodo, taimen si tamahi te,

 "Kono koto wo, mosi, mono no tuide ni, tuyu bakari nite mo morasi sousi tamahu koto ya ari si?"

 to a'nai si tamahe do,

 "Sarani. Kakete mo kikosimesa m koto wo, imiziki koto ni obosimesi te, katuha, tumi uru koto ni ya to, Uhe no ohom-tame wo, naho obosimesi nageki tari si."

 to kikoyuru ni mo, hitokatanarazu kokoro-bukaku ohase si ohom-arisama nado, tuki se zu kohi kikoye tamahu.

 

5 Tale of Hikaru-Genji About spring or fall in season, and plan to build Rokujoin newly

 [5-1 A Buddhist priest wants to let Mikado know his father]

 Saiguu-no-Nyougo ha, obosi simo siruki ohom-usiromi nite, yamgotonaki ohom-oboye nari. Ohom-youi, arisama nado mo, omohu sama ni aramahosiu miye tamahe re ba, katazikenaki mono ni mote-kasiduki kikoye tamahe ri.

 Aki no koro, Nideunowin ni makade tamahe ri. Sinden no ohom-siturahi, itodo kakayaku bakari sitamahi te, ima ha muge no oyazama ni motenasi te, atukahi kikoye tamahu.

 Aki no ame ito sidukani huri te, omahe no sensasi no iroiro midare taru tuyu no sigesa ni, inisihe no koto-domo kaki-tuduke obosi ide rare te, ohom-sode mo nure tutu, Nyougo no ohom-kata ni watari tamahe ri. Komayaka naru nibiiro no ohom-nahosisugata nite, yononaka no sawagasiki nado kototuke tamahi te, yagate ohom-sauzin nare ba, zuzu hiki-kakusi te, sama yoku motenasi tamahe ru, tuki se zu namamekasiki ohom-arisama nite, misu no uti ni iri tamahi nu.

 [5-2 Genji talks Saiguu about old days]

 Mikityau bakari wo hedate te, midukara kikoye tamahu.

 "Sensai-domo koso nokori naku himotoki haberi ni kere. Ito mono susamaziki tosi naru wo, kokoroyari te toki siri gaho naru mo, ahare ni koso."

 tote, hasira ni yoriwi tamahe ru yuhubaye, ito medetasi. Mukasi no ohom-koto-domo, kano Nonomiya ni tati-wadurahi si akebono nado wo, kikoye ide tamahu. Ito mono ahare to obosi tari.

 Miya mo, "Kakure ba" to ni ya, sukosi naki tamahu kehahi, ito rautage nite, uti-miziroki tamahu hodo mo, asamasiku yaharaka ni namameki te ohasu beka' meru. "Mi tatematura nu koso, kutiwosikere." to, mune no uti-tubururu zo, utate aru ya!

 "Sugi ni si kata, koto ni omohi nayamu beki koto mo naku te haberi nu bekari si yononaka ni mo, naho kokorokara, sukizukisiki koto ni tuke te, monoomohi no taye zu mo haberi keru kana! Sarumaziki koto-domo no, kokorogurusiki ga, amata haberi si naka ni, tuhini kokoro mo toke zu, musubohore te yami nuru koto, hutatu nam haberu.
 Hitotu ha, kono sugi tamahi ni si ohom-koto yo! Asamasiu nomi omohitume te yami tamahi ni si ga, nagaki yo no urehasiki husi to omohi tamahe rare si wo, kau made mo tukaumaturi, goranze raruru wo nam, nagusame ni omou tamahe nase do, moye si keburi no, musubohore tamahi kem ha, naho ibuseu koso omohi tamahe rarure."
 tote, imahitotu ha notamahi sasi tu.

 "Nakagoro, mi no naki ni sidumi haberi si hodo, katagata ni omohi tamahe si koto ha, katahasi dutu kanahi ni tari. Himgasi-no-win ni monosuru hito no, sokohakatonaku te, kokorogurusiu oboye watari haberi si mo, odasiu omohi nari ni te haberi. Kokorobaye no nikukara nu nado, ware mo hito mo mi tamahe akirame te, ito koso sahayaka nare.

 Kaku tatikaheri, ohoyake no ohom-usiromi tukaumaturu yorokobi nado ha, sasimo kokoro ni hukaku sima zu, kayau naru sukigamasiki kata ha, sidume gatau nomi haberu wo, oboroke ni omohi sinobi taru ohom-usiromi to ha, obosi sira se tamahu ram ya? Ahare to dani notamahase zu ha, ikani kahinaku habera m."

 to notamahe ba, mutukasiu te, ohom-irahe mo nakere ba,
 "Sariya! Ana kokorou."
 tote, kotokoto ni ihimagirahasi tamahi tu.

 "Ima ha, ikade nodoyaka ni, ike ru yo no kagiri, omohu koto nokosa zu, notinoyo no tutome mo kokoro ni makase te, komori wi na m to omohi haberu wo, konoyo no omohiide ni si tu beki husi no habera nu koso, sasugani kutiwosiu haberi nu bekere. Kanarazu, wosanaki hito no haberu, ohisaki ito matidoho nari ya, katazikenaku tomo, naho, kono kado hiroge sase tamahi te, habera zu nari na m noti ni mo, kazumahe sase tamahe."

 nado kikoye tamahu.
 Ohom-irahe ha, ito ohodoka naru sama ni, karausite hitokoto bakari kasume tamahe ru kehahi, ito natukasige naru ni kiki tuki te, simezime to kururu made ohasu.

 [5-3 Genji asks Saiguu which have a liking better spring or fall]

 "Hakabakasiki kata no nozomi ha sarumono nite, tosi no uti yuki kaharu tokidoki no hana momidi, sora no kesiki ni tuke te mo, kokoro no yuku koto mo si haberi ni si gana! Haru no hana no hayasi, aki no no no sakari wo, toridori ni hito arasohi haberi keru, sonokoro no, geni to kokoroyoru bakari araha naru sadame koso habera za' nare.

 Morokosi ni ha, haru no hana no nisiki ni siku mono nasi to ihi habe' meri. Yamato-kotonoha ni ha, aki no ahare wo toritate te omohe ru. Idure mo tokidoki ni tuke te mi tamahu ni, me uturi te, e koso hana tori no iro wo mo ne wo mo wakimahe habera ne.

 Sebaki kakine no uti nari tomo, sono wori no kokoro misiru bakari, haru no hana no ki wo mo uwe watasi, aki no kusa wo mo hori utusi te, itadura naru nobe no musi wo mo suma se te, hito ni goranze sase m to omohi tamahuru wo, idukata ni ka mi-kokoroyose haberu bekara m?"

 to kikoye tamahu ni, ito kikoye nikuki koto to obose do, mugeni taye te ohom-irahe kikoye tamaha zara m mo utate are ba,

 "Masite, ikaga omohi waki habera m. Geni, ituto naki naka ni, ayasi to kiki si yuhube koso, hakanau kiye tamahi ni si tuyu no yosuga ni mo, omohi tamahe rare nu bekere."

 to, sidokenage ni notamahi ketu mo, ito rautage ni, e sinobi tamaha de,

 "Kimi mo saha ahare wo kahase hito sire zu
 waga mi ni simuru aki no yuhukaze

 Sinobi gataki woriwori mo haberi kasi."

 to kikoye tamahu ni, "Iduko no ohom-irahe kaha ara m? Kokoroe zu." to obosi taru mi-kesiki nari. Kono tuide ni, e kome tamaha de, urami kikoye tamahu koto-domo aru besi.

 Ima sukosi, higakoto mo si tamahi tu bekere domo, ito utate to oboi taru mo, kotowari ni, waga mi-kokoro mo, "Wakawakasiu kesikara zu." to obosi kahesi te, uti-nageki tamahe ru sama no, mono-hukau namamekasiki mo, kokorodukinau zo obosi nari nuru.
 Yawora dutu hikiiri tamahi nuru kesiki nare ba,

 "Asamasiu mo, utoma se tamahi nuru kana! Makoto ni kokoro hukaki hito ha, kaku koso ara za' nare. Yosi, ima yori ha, nikuma se tamahu na yo! Turakara m."

 tote, watari tamahi nu.

 Uti-simeri taru ohom-nihohi no tomari taru sahe, utomasiku obosa ru. Hitobito, mikausi nado mawiri te,
 "Kono ohom-sitone no uturiga, ihi sira nu mono kana!"
 "Ikade kaku toriatume, yanagi no eda ni saka se taru ohom-arisama nara m."
 "Yuyusiu."
 to kikoye ahe ri.

 [5-4 Genji talks Murasaki after talking Saiguu]

 Tai ni watari tamahi te, tomini mo iri tamaha zu, itau nagame te, hasi tikau husi tamahe ri. Touro tohoku kake te, tikaku hitobito saburaha se tamahi te, monogatari nado se sase tamahu.

 "Kau anagati naru koto ni mune hutagaru kuse no, naho arikeru yo!"

 to, waga mi nagara obosi sira ru.

 "Kore ha ito nigenaki koto nari. Osorosiu tumi hukaki kata ha ohou masari keme do, inisihe no suki ha, omohiyari sukunaki hodo no ayamati ni, Hotoke Kami mo yurusi tamahi kem." to, obosi samasu mo, "Naho, kono miti ha, usiroyasuku hukaki kata no masari keru kana!"
 to, obosi sira re tamahu.

 Nyougo ha, aki no ahare wo sirigaho ni irahe kikoye te keru mo, "Kuyasiu hadukasi." to, mi-kokoro hitotu ni mono-mutukasiu te, nayamasige ni sahe si tamahu wo, ito sukuyoka ni turenaku te, tune yori mo oyagari ariki tamahu.

 Womnagimi ni,
 "Nyougo no, aki ni kokoro wo yose tamahe ri si mo ahare ni, Kimi no, haru no akebono ni kokoro sime tamahe ru mo kotowari ni koso are. Tokidoki ni tuke taru ki kusa no hana ni yose te mo, mi-kokoro tomaru bakari no asobi nado si te si gana to, ohoyake watakusi no itonami sigeki mi koso husahasikara ne, ikade omohu koto si te si gana to, tada, ohom-tame sauzausiku ya to omohu koso, kokorogurusikere!"
 nado katarahi kikoye tamahu.

 [5-5 Genji visits to Akashi in Ohoi-villa]

 "Yamazato no hito mo, ikani?" nado, tayezu obosiyare do, tokorosesa nomi masaru ohom-mi nite, watari tamahu koto, ito katasi.
 "Yononaka wo adikinaku usi to omohi siru kesiki, nadoka sasimo omohu beki. kokoroyasuku tatiide te, ohozou no sumahi ha se zi to omohe ru." wo, "Ohokenasi." to ha obosu monokara, itohosiku te, rei no, hudan no ohom-nenbutu ni kototuke te watari tamahe ri.

 Sumi naruru mama ni, ito kokorosugoge naru tokoro no sama ni, ito hukakara zara m koto nite dani, ahare sohi nu besi. Masite, mi tatematuru ni tuke te mo, turakari keru ohom-tigiri no, sasuga ni, asakara nu wo omohu ni, nakanaka ni te nagusame gataki kesiki nare ba, kosirahe kane tamahu.

 Ito ko sigeki naka yori, kagaribi-domo no kage no, yarimidu no hotaru ni miye magahu mo wokasi.

 "Kakaru sumahi ni sihozima zara masika ba, meduraka ni oboye masi."

 to notamahu ni,

 "Isari se si kage wasura re nu kagaribi ha
 mi no ukihune ya sitahi ki ni kem

 Omohi koso, magahe rare habere."

 to kikoyure ba,

 "Asakara nu sita no omohi wo sira ne baya
 naho kagaribi no kage ha sawage ru

 Tare uki mono."

 to, osi-kahesi urami tamahe ru.
 Ohokata mono-siduka ni obosa ruru koro nare ba, tahutoki koto-domo ni mi-kokoro tomari te, rei yori ha higoro he tamahu ni ya, sukosi omohi magire kem, to zo.

to Home Page
Classic Text
Modern Version
Original Text(Ohoshima-bon)
Teika's Note