MURASAKISIKIBU-NIKKIFirst updated 05/01/2004
Last updated 12/01/2008(ver.2-3)
Eiichi Shibuya(C)

MURASAKISHIKIBU-DIARY

1 Atsuhira Prince birth
《1 Autumn of Kanko 5 year》
【1 As Autumn deepens】

 Aki no kehahi iritatu mama ni, Tutimikado-dono no arisama, ihamkatanaku wokasi. Ike no watari no kozuwe-domo, yarimidu no hotori no kusamura, onogazisi iroduki watari tutu, ohokata no sora mo en naru ni motehayasa re te, hudan no mi-dokyau no kowe-gowe ahare masari keri. Yauyau suzusiki kaze no kehahi ni, rei no tayese nu midu no otonahi yomosugara kiki magahasa ru.

 Omahe ni mo, tikau saburahu hito-bito hakanaki monogatari suru wo kikosimesi tutu, nayamasiu ohasimasu beka-meru wo, sarigenaku, mote-kakusa se tamahe ru ohom-arisama nado no, ito saranaru koto nare do, ukiyo no nagusame ni ha, kakaru omahe wo koso, tadune mawiru bekari kere to, utusi-gokoro wo ba hiki-tagahe, tatosihenaku yorodu wasura ruru mo, katuha ayasi.

【2 Godan-no-misyuhohu】

 Mada yobukaki hodo no tuki sasi-kumori, konosita wo-guraki ni,

 "Mi-kausi mawiri na baya!"
 "Nyoukwan ha, ima made saburaha zi."
 "Kuraudo mawire."

nado ihisirohu hodo ni, goya no kane uti odorokasi te, Godan-no-misyuhohu no toki hazime tu. Ware mo ware mo to, utiage taru bansou no kowe-gowe, tohoku tikaku, kiki-watasa re taru hodo, odoro-odorosiku tahutosi.

 Kwanonwin no Souzyau, himgasi-no-tai yori, nizihu-nin no bansou wo hikiwi te, ohom-kadi mawiri tamahu asioto, watadono no hasi no todoro-todoro to humi-narasa ruru sahe zo, koto-goto no kehahi ni ha ni nu. Houzyuu-zi no Zasu ha mumaba no otodo, Zyoudo-zi no Soudu ha hudono nado ni, utiture taru zyaue-sugata ni te, yuwe-yuwesiki karahasi-domo wo watari tutu, konoma wo wake te kaheri iru hodo mo, haruka ni miyara ruru kokoti si te ahare nari. Saigi-azyari mo, Daiwitoku wo uyamahi te, kosi wo kagame tari. Hito-bito mawiri ture ba, yo mo ake nu.

【3 Exchange of waka with Michinaga】

 Watadono no toguti no tubone ni mi-idase ba, hono-uti-kiri taru asita no tuyu mo mada oti nu ni, Tono arika se tamahi te, mi-zuizin mesi te, yarimidu haraha se tamahu. Hasi no minami naru wominahesi no imiziu sakari naru wo, hito-eda wora se tamahi te, kityau no kami yori sasi-nozoka se tamahe ru ohom-sama no, ito hadukasige naru ni, waga asa-gaho no omohi-sira rure ba,

 "Kore, osoku te ha warokara m."

to notamahasuru ni kototuke te, suzuri no moto ni yori nu.

 Wominahesi sakari no iro wo miru karani
 tuyu no waki keru mi koso sira rure
(1)

 "Ana! to."

to, hohowemi te, suzuri mesi-idu.

 Siratuyu ha waki te mo oka zi wominahesi
 kokoro-kara ni ya iro no somu ram
(2)

【4 Michinaga's son Yorimichi】

 Simeyaka naru yuhugure ni, Saisyau-no-Kimi to hutari, monogatarisi te wi taru ni, Tono no Samwi-no-Kimi, sudare no tuma hikiage te wi tamahu. Tosi no hodo yori ha ito otonasiku, kokoro-nikuki sama si te,

 "Hito ha naho kokoro-bahe koso, kataki mono na-mere."

nado, yo no monogatari, sime-zime to si te ohasuru kehahi, wosanasi to, anaduri kikoyuru koso asikere to, hadukasige ni miyu. Utitoke nu hodo ni te,

 "Ohokaru nobe ni"

to uti-zyu-zi te, tati tamahi ni si sama koso, monogatari ni home taru wotoko no kokoti si haberi sika.

 Kabakari naru koto no, uti-omohi-ide raruru mo ari, sono wori ha wokasiki koto no, sugi nure ba wasururu mo aru ha, ika naru zo?

【5 Banquet as a forfeit for losing at igo】

 Harima-no-kami, go no makewaza si keru hi, akarasama ni makade te, noti ni zo goban no sama nado mi tamahe sika ba, kesoku nado yuwe-yuwesiku si te, suhama no hotori no midu ni kakimaze tari.

 Ki-no-kuni no Sirara-no-hama ni hirohu tehu
 ko no isi koso ha ihaho to mo nare
(3)

 Ahugi-domo mo, wokasiki wo, sonokoro ha hito-bito mo tari.

【6 20th past August】

 Hati-gatu nizihu-yo niti no hodo yori ha, Kamdatime, Tenzyaubito-domo, sarubeki ha mina tonowi-gati ni te, hasi no uhe, tai no sunoko nado ni, mina utatane wo si tutu, hakanau asobi akasu. Koto, hue no ne nado ni ha, tadotadosiki wakaudo-tati no, dokyau arasohi, imayau-uta-domo mo, tokoro ni tuke te ha wokasikari keri.

 Miya-no-daibu , Hidari-no-Saisyau-no-tyuuzyau , Hyauwe-no-kami, Mino-no-syausyau nado si te, asobi tamahu yo mo ari. Wazato no ohom-asobi ha, Tono obosu yau ya ara m, se sase tamaha zu.

 Tosigoro satowi si taru hito-bito no, nakadaye wo omohi-okosi tutu, mawiri tudohu kehahi sawagasiu te, sono koro ha simeyaka naru koto nasi.

【7 26th August, Ben-no-Saisyau-no-Kimi】

 Nizihu-roku niti, ohom-takimono-ahase hate te, hito-bito ni mo kubara se tamahu. Marogasi wi taru hito-bito, amata tudohi wi tari.

 Uhe yori oruru miti ni, Ben-no-Saisyau-no-Kimi no toguti wo sasi-nozoki tare ba, hirune si tamahe ru hodo nari keri. Hagi, siwon, iro-iro no kinu ni, koki ga utime, kokoro-kotonaru wo uhe ni ki te, kaho ha hiki-ire te, suzuri no hako ni makura si te husi tamahe ru hitahi-tuki, ito rautage ni namamekasi. We ni kaki taru mono no himegimi no kokoti sure ba, kuti-ohohi wo hiki-yari te,

 "Monogatari no womna no kokoti mo si tamahe ru kana! "

to ihu ni, miage te,

 "Monoguruhosi no ohom-sama ya! Ne taru hito wo kokoronaku odorokasu mono ka."

tote, sukosi okiagari tamahe ru kaho no, uti-akami tamahe ru nado, komaka ni wokasiu koso haberi sika.

 Ohokata mo yoki hito no, worikara ni, mata koyonaku masaru waza nari keri.

【8 9th September, chrysanthemum-scented cotton】

 Kokonu-ka, kiku no wata wo Hyaubu-no-Omoto no mote ki te,

 "Kore, Tono-no-Uhe no, toriwaki te. 'Ito you, oyi nuguhi sute tamahe.' to, notamahase turu."

to are ba,

 Kiku no tuyu wakayu bakari ni sode hure te
 hana no aruzi ni tiyo ha yudura m
(4)

tote, kahesi tatematura m to suru hodo ni, "Anata ni kaheri watara se tamahi nu." to are ba, you-nasa ni todome tu.

【9 Evening, in attendance on Her Majesty】

 Sono yosari, omahe ni mawiri tare ba, tuki wokasiki hodo nite, hasi ni, misu no sita yori mo no suso nado, hokorobi iduru hodo-hodo ni, Ko-Syausyau-no-Kimi, Dainagon-no-Kimi nado saburahi tamahu. Ohom-hitori ni, hitohi no takimono tou-de te, kokoromi sase tamahu. Omahe no arisama no wokasisa, tuta no iro no kokoro-motonaki nado, kuti-guti kikoyesasuru ni, rei yori mo nayamasiki mi-kesiki ni ohasimase ba, ohom-kadi-domo mo mawiru kata nari, sawagasiki kokoti si te iri nu.

 Hito no yobe ba tubone ni ori te, sibasi to omohi sika do ne ni keri. Yonaka bakari yori sawagi-tati te nonosiru.

【10 10th September, Her Majesty moved into maternity room】

 Towo-ka no, mada hono-bono to suru ni, ohom-siturahi kaharu. Siroki mityau ni utura se tamahu. Tono yori hazime tatematuri te, Kimi-tati, Siwi Gowi-domo tati-sawagi te, mityau no katabira kake, omasi-domo mote tigahu hodo, ito sawagasi.

 Hi-hitohi, ito kokoro-motonage ni oki-husi kurasa se tamahi tu. Ohom-mononoke-domo kari utusi, kagirinaku sawagi nonosiru. Tukigoro, sokora saburahi turu tono no uti no sou wo ba, sarani mo iha zu, yama-yama tera-dera wo tadune te, Genzya to ihu kagiri ha nokoru naku mawiri tudohi, mi-yo no hotoke mo ikani kakeri tamahu ram to omohiyara ru. Omyauzi tote, yo ni aru kagiri mesi atume te, yahoyorodu-no-kami mo, mimi huritate nu ha ara zi to miye kikoyu. Mizyukyau no tukahi, tatisawagi kurasi, sono yo mo ake nu.

 Mityau no himgasi omote ha, Uti no nyoubau mawiri tudohi te saburahu. Nisi ni ha, ohom-mononoke uturi taru hito-bito, mibyaubu hito-yorohi wo hiki-tubone, tubone-guti ni ha kityau ha tate tutu, Genzya adukari adukari nonosiri wi tari. Minami ni ha, yamgotonaki Souzyau, Soudu, kasanari wi te, Hudauson no iki tamahe ru katati wo mo yobi-ide arahasi tu beu, tanomi-mi urami-mi, kowe mina kare watari ni taru, ito imiziu kikoyu.

 Kita no misyauzi to mityau to no hasama, ito sebaki ni, sizihu-yo-nin zo, notini kazohure ba wi tari keru. Isasaka mizirogi mo se rare zu, ke agari te mono zo oboye nu ya! Ima, sato yori mawiru hito-bito ha, nakanaka wi-kome rare zu. Mo no suso, kinu no sode, yuku ram kata mo sira zu, sarubeki otona nado ha, sinobi te naki madohu.

【11 At dawn on the 11th September】

 Zihu-iti-niti no akatuki ni, kita no misyauzi, huta-ma hanati te, hisasi ni utura se tamahu. Misu nado mo e kake-ahe ne ba, mikityau wo osi-kasane te ohasimasusu. Souzyau, Dyaudyou-Soudu, Houmu-Soudu nado saburahi te kadi mawiru. Wingen-Soudu, kinohu kaka se tamahi si go-gwansyo ni, imiziki koto-domo kaki kuhahe te, yomi-age tuduke taru kotonoha no ahare ni tahutoku, tanomosige naru koto kagirinaki ni, Tono no utisohe te, Hotoke nenzi kikoye tamahu hodo no tanomosiku, saritomo to ha omohi nagara, imiziu kanasiki ni, minahito namida wo e osi-ire zu,

 "Yuyusiu, kau na!"

nado, katamini ihi nagara zo, e seki-ahe zari keru.

 Hitoge ohoku komi te ha, itodo mikokoti mo kurusiu ohasimasu ram tote, minami, himgasi omote ni idasa se tamau te, sarubeki kagiri, kono huta-ma no moto ni ha saburahu. Tono-no-Uhe, Sanuki-no-Saisyau-no-Kimi, Kura-no-Myaubu, mikityau no uti ni, Ninnazi no Soudu-no-Kimi, Miwidera no Naigu-no-Kimi mo mesi-ire tari. Tono no yorodu ni nonosira se tamahu ohom-kowe ni, Sou mo keta re te oto se nu yau nari.

 Ima hito-ma ni wi taru hito-bito, Dainagon-no-Kimi, Ko-Syausyau-no-Kimi, Miya-no-Naisi, Ben-no-Naisi, Nakatukasa-no-Kimi, Taihu-no-Myaubu, Oho-Sikibu-no-Omoto, Tono-no-Senzi yo! Ito tosi he taru hito-bito no kagiri ni te, kokoro wo madohasi taru kesiki-domo no, ito kotowari naru ni, mada mi tatematuri naruru hodo nakere do, taguhi naku imizi to, kokoro hitotu ni oboyu.

 Mata, kono usiro no kiha ni tate taru kityau no to ni, Naisi-no-Kami no Nakatukasa-no-Menoto, Himegimi no Syaunagon-no-Menoto, ito Himegimi no Ko-Sikibu-no-Menoto osi-iri ki te, mityau hutatu ga usiro no hosomiti wo, e hito mo tohora zu. Yuki-tigahi miziroku hito-bito ha, sono kaho nado mo miwaka re zu.

 Tono no Kimi-tati, Saisyau-no-Tyuuzyau, Siwi-no-Syausyau nado wo ba sarani mo iha zu, Hidari-no-Saisyau-no-Tyuuzyau, Miya-no-Daibu nado, rei ha kedohoki hito-bito sahe, mikityau no kami yori tomosureba nozoki tutu, hare taru me-domo wo miyuru mo, yorodu no hadi wasure tari. Itadaki ni ha utimaki wo yuki no yau ni huri kakari, osi-sibomi taru kinu no ikani migurusikari kem to, noti ni zo wokasiki.

【12 Her Majesty was safely delivered】

 Ohom-itadaki no migusi orosi tatematuri, ohom-imu koto uke sase tatematuri tamahu hodo, kure-madohi taru kokoti ni, ko ha ikanaru koto to, asamasiu kanasiki ni, tahiraka ni se sase tamahi te, noti no koto madasiki hodo, sabakari hiroki moya, minami no hisasi, kauran no hodo made tati-komi taru sou mo zoku mo, ima hito-yori toyomi te nuka wo tuku.

 Himgasi-omote naru hito-bito ha, Tenzyaubito ni maziri taru yau ni te, Ko-Tyuuzyau-no-Kimi no, Hidari-no-Tou-no-Tyuuzyau ni miahase te, akire tari si sama wo, noti ni zo hito-goto ihi-ide te warahu. Kesyau nado no tayumi naku, namamekasiki hito ni te, akatuki ni kaho-dukuri si tari keru wo, naki hare, namida ni tokoro-dokoro nure sokonahare te, asamasiu, sono hito to nam miye zari si.

 Saisyau-no-Kimi no, kaho-gahari si tamahe ru sama nado koso, ito meduraka ni haberi sika. Masite, ika nari kem? Saredo, sono kiha ni mi si hito no arisama no, katamini oboye zari si nam, kasikokari si.

 Ima to se sase tamahu hodo, ohom-mononoke no netami nonosiru kowe nado no mukutukesa yo! Gen-no-Kuraugo ni ha Sinyo-Azyari, Hyauwe-no-Kuraudo ni ha Meuson to ihu hito, Ukon-no-Kuraudo ni ha Houzyuuzi no Rissi, Miya-no-Naisi-no-Tubone ni ha Tisan-Azyari wo aduke tare ba, mononoke ni hiki-tawosa re te, ito itohosikari kere ba, Nengaku-Azyari wo mesi kuhahe te zo nonosiru.

 Azyari no gen no usuki ni ara zu, ohom-mononoke no imiziu kohaki nari keri. Saisyau-no-Kimi no woki-bito ni eigau wo sohe taru ni, yo-hitoyo nonosiri akasi te, kowe mo kare ni keri. Ohom-mononoke uture to mesi-ide taru hito-bito mo, mina utura de sawaga re keri.

【13 A boy is born to Her Majesty】

 Muma no toki ni, sora hare te asahi sasi-ide taru kokoti su. Tahiraka ni ohasimasu uresisa no taguhinaki ni, wotoko ni sahe ohasimasi keru yorokobi, ikaga ha nanome nara m? Kinohu sihore kurasi, kesa no hodo, akigiri ni obohore turu nyoubau nado, mina tati-akare tutu yasumu. Omahe ni ha, utinebi taru hito-bito no, kakaru worihusi tukidukisiki saburahu.

 Tono-no-Uhe mo, anata ni watara se tamahi te, tukigoro, misyuhohu, dokyau ni saburahi, kinohu kehu mesi ni te mawiri tudohi turu sou no huse tamahi, kususi, omyauzi nado, miti-miti no sirusi arahare taru, roku tamaha se, uti ni ha ohom-yudono no gisiki nado, kanete mauke sase tamahu besi.

 Hito no tubone-tubone ni ha, ohokiyaka naru hukuro, tutumi-domo mote-tigahi, karaginu no nuhimono, mo, hiki-musubi, raden,-nuhimono, kesikara nu made si te, hiki-kakusi, "Ahugi wo mote ko nu kana!" nado, ihi-kahasi tutu kesyauzi tukurohu.

【14 Michinaga satisfaction】

 Rei no, watadono yori miyare ba, tumado no mahe ni, Miya-no-Daibu, Touguu-no-Daibu nado, saranu Kamdatime mo amata saburahi tamahu.

 Tono, ide sase tamahi te, higoro udumore turu yarimidu tukuroha se tamahu. Hito-bito no mikesiki-domo kokoti yoge nari. Kokoro no uti ni omohu koto ara m hito mo, tada ima ha magire nu beki yo no kehahi naru uti ni mo, Miya-no-Daibu, kotosara ni mo wemi hokori tamaha ne do, hito yori masaru uresisa no, onodukara iro ni iduru zo kotowari naru. Migi-no-Saisyau-no-Tyuuzyau ha Gon-no-Tyuunagon to tahabure si te, tai no sunoko ni wi tamahe ri.

【15 Ceremonial sword present from the Palace】

 Uti yori mihakasi mote mawire ru Tou-no-Tyuuzyau Yorisada, kehu Ise no mitegura-dukahi, kaheru hodo, noboru mazikere ba, tati nagara zo, tahiraka ni ohasimasu ohom-arisama souse sase tamahu. Roku nado mo tamahi keru, sono koto ha mi zu.

 Ohom-hozo-no-wo ha Tono-no-Uhe. Ohom-tituke ha Tatibana-no-Samwi. Ohom-menoto, motoyori saburahi, mutumasiu kokoroyoi kata tote, Oho-Sawemon-no-Omoto tukaumaturu. Bityuu-no-Kami Mititoki-no-Asom no Musume, Kuraudo-no-Ben no me.

【16 Ceremonial first bath】

 Ohom-yudono ha tori no toki to ka? Hi tomosi te, Miya no simobe, midori no kinu no uhe ni siroki tauziki ki te ohom-yu mawiru. Sono oke, suwe taru dai nado, mina siroki ohohi si tari. Wohari-no-Kami Tikamitu, Miya no saburahi no wosa naru Nakanobu kaki te, misu no moto ni mawiru. Midusi hutari, Kiyoiko-no-Myaubu, Harima, toritugi te ume tutu, nyoubau hutari, Oho-Moku, Muma, kumi-watasi te, ohom-hotogi zihu-roku ni amare ba iru. Usumono no uhagi, katori no mo, karaginu, saisi sasi te, siroki motoyuhi si tari. Kasira-tuki haye te wokasiku miyu. Ohom-yudono ha, Saisyau-no-Kimi, ohom-mukaheyu, Dainagon-no-Kimi. Yumaki-sugata-domo no, rei nara zu sama koto ni wokasige nari.

 Miya ha, Tono idaki tatematuri tamahi te, mihakasi, Ko-Syausyau-no-Kimi, tora no kasira, Miya-no-Naisi tori te ohom-saki ni mawiru. Karaginu ha matu no mi no mon, Mo ha kaihu wo ori te, ohoumi no surime ni katadore ri. Kosi ha usumono, karakusa wo nuhi tari. Syausyau-no-Kimi ha, aki no kusamura, tehu, tori nado wo, sirogane si te tukuri kakayakasi tari. Orimono ha kagiri ari te, hito no kokoro ni siku bei yau no nakere ba, kosi bakari wo rei ni tagahe ru na-meri.

 Tono no Kimdati huta-tokoro, Gen-Syausyau nado, utimaki wo nage nonosiri, ware takau uti narasa m to arasohi sawagu. Zyaudozi no Soudu gosin ni saburahi tamahu, kasira ni mo, me ni mo ataru bekere ba, ahugi wo sasage te, wakaki hito ni waraha ru.

 Humi yomu hakase, Kuraudo-no-Ben Hironari, kauran no moto ni tati te, Siki no iti-kan wo yomu. Turu-uti nizihu-nin, go-wi zihu-nin, roku-wi zihu-nin, huta-nami ni tati-watare ri.

 Yosari no ohom-yudono tote mo, sama bakari sikiri te mawiru. Gisiki onazi. Ohom-humi no hakase bakari ya kahari kem? Ise-no-Kami Munetoki no hakase to ka. Rei no Kaukyau naru besi. Mata Takatika ha, Siki Buntei no maki wo zo yomu nari si. Nanuka no hodo kaharu-gaharu.

【17 12th September dressed ladies-in-waiting】

 Yorodu no mono no kumori naku siroki omahe ni, hito no yaudai, iroahi nado sahe, ketien ni arahare taru wo miwatasu ni, yoki sumiwe ni kami-domo wo ohosi taru yau ni miyu. Itodo mono hasitanaku te, kakayakasiki kokoti sure ba, hiru ha wosawosa sasi-ide zu. Nodoyaka ni te, himgasi-no-tai no tubone yori mau-noboru hito-bito wo mire ba, iro yurusa re taru ha, orimono no karaginu, onazi utiki-domo nare ba, nakanaka uruhasiku te, kokoro-gokoro mo miye zu. Yurusa re nu hito mo, sukosi otonabi taru ha, kataharaitakaru beki koto ha tote, tada e nara nu mi-he itu-he no utiki ni, uhagi ha orimono, mumon no karaginu sukuyoka ni si te, kasane ni ha aya, usumono wo si taru hito mo ari.

 Ahugi nado, mime ni ha odoro-odorosiku kakayakasa de, yosi nakara nu sama si tari. Kokorobahe aru honmon uti-kaki nado si te, ihi-ahase taru yau naru mo, kokoro-gokoro to omohi sika domo, yohahi no hodo onazi mati no ha, wokasi to mikahasi tari. Hito no kokoro no, omohi okure nu kesiki zo, araha ni miye keru.

 Mo, karaginu no nuhimono wo ba saru koto ni te, sodeguti ni okiguti wo si, mo no nuhime ni sirogane no ito wo husegumi no yau ni si, haku wo kazari te, aya no mon ni suwe, ahugi-domo no sama nado ha, tada, yuki hukaki yama wo, tuki no akaki ni miwatasi taru kokoti si tutu, kira-kira to sokohakato miwatasa re zu, kagami wo kake taru yau nari.

【18 13th September, Celebrations on the third day】

 Mi-ka ni nara se tamahu yo ha, Miya-dukasa, Daibu yori hazime te ohom-ubuyasinahi tukaumaturu. Uwemon-no-Kami ha omahe no koto, din no kakeban, sirogane no ohom-sara nado, kuhasiku ha mi zu.

 Gen-Tyuunagon , Tou-Saisyau ha ohom-zo, ohom-mutuki, koromobako no wotate, irekatabira, tutumi, ohohi, sitatukuwe nado, onazi koto no, onazi sirosa nare do, sizama, hito no kokoro-gokoro miye tutu si-tukusi tari. Ahumi-no-Kami ha, ohokata no koto-domo ya tukaumaturu ram.

 Himgasi-no-tai no nisi no hisasi ha, Kamdatime no za, kita wo kami ni te huta-tura ni, minami no hisasi ni, Tenzyaubito no za ha nisi wo kami nari. Siroki aya no mibyaubu, moya no misu ni sohe te, tozama ni tatewatasi tari.

【19 15th September, Celebrations on the fifth day】

 Itu-ka no yo ha, Tono no ohom-ubuyasinahi. Zyuhugo-niti no tuki kumori naku omosiroki ni, ike no migiha tikau, kagaribi-domo ko no sita ni tomosi tutu, tonziki-domo tatewatasu. Ayasiki sidunowo no saheduri-ariku kesiki-domo made, irohusi ni tati-gaho nari.

 Tonomori ga tatiwatare ru kehahi okotara zu, hiru no yau naru ni, kokokasiko no iha no kakure, ko no moto ni, utimure tutu woru Kamdatime no zuizin nado yau no mono-domo sahe, onogazisi katarahu beka-meru koto ha, kakaru yononaka no hikari ide ohasimasi taru koto wo, kage ni itusika to omohi si mo, oyobi-gaho ni zo, suzuro ni uti-wemi, kokotiyoge naru ya! Maite Tono no uti no hito ha, nani bakari no kazu ni si mo ara nu Gowi-domo nado mo, sokohakatonaku kosi uti-kagame te yukitigahi, isogasige naru sama si te, toki ni ahi-gaho nari.

 Omono mawiru tote, nyoubau hati-nin, hitotu-iro ni sauzoki te, kami age, siroki motoyuhi si te, siroki goban tori tuduki mawiru. Koyohi no ohom-makanahi ha Miya-no-Naisi, ito monomonosiku, azayaka naru yaudai, motoyuhi-baye si taru kami no sagariba, tune yori mo aramahosiki sama si te, ahugi ni hadure taru kataharame nado, ito kiyoge ni haberi si kana!

 Kami age taru nyoubau ha, Gen-Sikibu, Ko-Sawemon, Ko-Hyauwe, Taihu, Oho-Muma, Ko-Muma, Ko-Hyaubu, Ko-Moku, katati nado wokasiki wakaudo no kagiri ni te, sasimukahi tutu wi watari tari si ha, ito miru kahi koso haberi sika.

 Rei ha, omono mawiru tote, kami aguru koto wo zo suru wo, kakaru wori tote, sarinubeki hito-bito wo erami tamahe ri si wo, kokorousi, imizi to, urehe naki nado, yuyusiki made zo mi haberi si.

 Mityau no himgasi-omote huta-ma bakari ni, samzihu-yo-nin wi nami tari si hito-bito no kehahi koso mimono nari sika. Wigi no omono ha, Uneme-domo mawiru. Toguti no kata ni, ohom-yudono no hedate no mibyaubu ni kasane te, mata minami-muki ni tate te, siroki midusi hito-yorohi ni mawiri suwe tari.

 Yo hukuru mama ni, tuki no kumanaki ni, Uneme, Mohitori, Migusiage-domo, Tonomori, Kammori no nyoukan, kaho mo misira nu wori. Mikado-dukasa nado yau no mono ni ya ara m, orosoka ni sauzoki kesauzi tutu, odoro no kamzasi, ohoyake-ohoyakesiki sama si te, sinden no himgasi no rau, watadono no toguti made, hima mo naku osikomi te wi tare ba, hito mo e tohori kayoha zu.

 Omono mawiri hate te, nyoubou, misu no moto ni ide wi tari. Hokage ni kira-kira to miye wataru naka ni mo, Oho-Sikibu-no-Omoto no mo, karaginu, Wosihoyama no komatubara wo nuhi taru sama, ito wokasi. Oho-Sikibu ha Mitinokuni-no-Kami no me, Tono no senzi yo. Taihu-no-Myaubu ha, karaginu ha te mo hure zu, mo wo sirogane no dei si te, ito azayaka ni ohoumi ni suri taru koso, ketien nara nu monokara, meyasukere. Ben-no-Naisi no, mo ni sirogane no suhama, turu wo tate taru sizama, medurasi. Mo no nuhimono mo, matu-ga-e no yohahi wo arasoha se taru kokorobahe, kado-kadosi. Seusyau-no-Omoto no, korera ni ha otori naru sirogane no hakusai wo, hito-bito tukisirohu. Seusyau-no-Omoto to ihu ha, Sinano-no-Kami Sukemitu ga imouto, Tono no huru-bito nari.

 Sono yo no omahe no arisama, ito hito ni mise mahosikere ba, Yowi-no-Sou no saburahu mibyaubu wo osiake te,

 "Konoyo ni ha, kau ito medetaki koto, mada mi tamaha zi."

to, ihi haberi sika ba,

 "Ana, kasiko! Ana, kasiko!"

to honzon wo ba oki te, te wo osisuri te zo yorokobi haberi si.

 Kamdatime, za wo tati te, mihasi no uhe ni mawiri tamahu. Tono wo hazime tatematuri te, da uti tamahu. kami no arasohi, ito masa nasi. Uta-domo ari.

 "Nyoubau, sakaduki."

nado aru wori, ikaga ha ihu beki nado, kuti-guti omohi kokoromiru.

 Medurasiki hikari sasi-sohu sakaduki ha
 moti nagara koso tiyo mo megura me
(5)

 "Sideu-no-Dainagon ni sasiide m hodo, uta wo ba saru mono ni te, kowadukahi, youi iru besi."

nado, sasameki arasohu hodo ni, koto ohoku te, yo itau huke nure ba ni ya, toriwaki te mo sasa de makade tamahu. Roku-domo, Kamdatime ni ha, womna no sauzoku ni ohom-zo, ohom-mutuki ya sohi tara m? Tenzyau no si-wi ha, ahase hito-kasane, hakama, go-wi ha utiki hito-kasane, roku-wi ha hakama hito-gu zo miye si.

【20 16th night September young women go out in a boat】

 Mata no yo, tuki ito omosirosi. Koro sahe wokasiki ni, wakaki hito ha hune ni nori te asobu. Iro-iro naru wori yori mo, onazi sama ni sauzoki taru yaudai, kami no hodo, kumori naku miyu.

 Ko-Taihu, Gen-Sikibu, Miyagi-no-Zizyuu, Goseti-no-Ben, Ukon, Ko-Hyauwe, Ko-Wemon, Muma, Yasurahi, Ise-bito nado, hasi tikaku wi taru wo, Hidari-no-Saisyau-no-Tyuuzyau, Tono-no-Tyuuzyau-no-Kimi, izanahi ide tamahi te, Migi-no-Saisyau-no-Tyuuzyau ni sawo sasa se te, hune ni nose tamahu. Katahe ha suberi todomari te, sasuga ni urayamasiku ya aram, miidasi tutu wi tari. Ito siroki niha ni, tuki no hikariahi taru, yaudai katati mo wokasiki yau naru.

 Kita-no-zin ni kuruma amata ari to ihu ha, Uhebito-domo nari keri. Tou-Sam-wi wo hazime ni te, Zizyuu-no-Myaubu, Tou-Seusyau-no-Myaubu, Muma-no-Myaubu, Sakon-no-Myaubu, Tikuzen-no-Myaubu, Seu-no-Myaubu, Ahumi-no-Myaubu nado zo kiki haberi si. Kuhasiku misira nu hito-bito nare ba, higagoto mo habera m kasi.

 Hune no hito-bito mo madohi iri nu. Tono ide wi tamahi te, obosu koto naki mikesiki ni, motehayasi tahabure tamahu. Okurimono-domo, sina-zina tamahu.

【21 17th September, Celebrations on the seventh day】

 Nanu-ka no yo ha, ohoyake no ohom-ubuyasinahi. Kuraudo-no-Seusyau wo ohom-tukahi ni te, mono no kazu-kazu kaki taru humi, yanagibako ni ire te mawire ri. Yagate kahesi tamahu. Kangakuwin no syuu-domo, ayumi si te mawire ru, genzan no humi mata keisu. Kahesi tamahu. Roku-domo tamahu besi. Koyohi no gisiki ha, kotoni masari te, odoro-odorosiku nonosiru.

 Mityau no uti wo nozoki mawira se tare ba, kaku kuni no oya to mote-sawaga re tamahi, uruhasiki mikesiki ni mo miye sase tamaha zu, sukosi uti-nayami, omoyase te ohotonogomore ru ohom-arisama, tune yori mo aeka ni wakaku utukusige nari. Tihisaki tourou wo mityau no uti ni kake tare ba, kuma mo naki ni, itodosiki ohom-iroahi no, sokohi mo sira zu kiyora naru ni, kotitaki migusi ha, yuhi te masara se tamahu waza nari keri to omohu. Kakemakumo ito sara nare ba, e zo kaki tuduke habera nu.

 Ohokata no koto-domo ha, hitoyo no onazi koto. Kamdatime no roku ha, misu no uti yori, womna-sauzoku, Miya no ohom-zo nado sohe te idasu. Tenzyaubito, Tou hutari wo hazime te, yori tutu toru. Ohoyake no roku ha, ohoutiki, husuma, kosizasi nado, rei no ohoyake-zama naru besi. Ohom-tituke tukaumaturi si Tatibana-no-Samwi no okurimono, rei no womna no sauzoku ni, orimono no hosonaga sohe te, sirogane no koromobako, tutumi nado mo yagate siroki ni ya? Mata tutumi taru mono sohe te nado zo kiki haberi si. Kuhasiku ha mi habera zu.

 Yau-ka, hito-bito, iro-iro sauzoki kahe tari.

【22 19th September, Celebrations on the nineth day】

 Kokonu-ka no yo ha, Touguu-no-gon-no-Daibu tukaumaturi tamahu. Siroki midusi hito-yorohi ni, mawiri suwe tari. Gisiki ito sama koto ni imamekasi. Sirogane no ohom-koromobako, kaihu wo uti- ide te, hourai nado rei no koto nare do, imamekasiu komaka ni wokasiki wo, tori-hanati te ha, manebi tukusu beki ni mo ara nu koso warokere.

 Koyohi ha, omote kutigi-gata no kityau, rei no sama ni te, hito-bito ha koki uti-mono wo uhe ni ki tari. Medurasiku te, kokoronikuku namamei te miyu. Suki taru karagoromo-domo ni, tuya-tuya to osi-watasi te miye taru, mata hito no sugata mo sayaka ni zo miye nasa re keru. Koma-no-Omoto to ihu hito no hadi mi haberi si yo nari.

《2 Winter of Kanko 5 years》
【1 Michinaga holds his grandson】

 Kamnaduki towoyo-ka made mo mityau ide sase tamaha zu. Nisi no soba naru omasi ni yoru mo hiru mo saburahu. Tono no, yonaka ni mo akatuki ni mo mawiri tamahi tutu, ohom-menoto no hutokoro wo hiki-sagasa se tamahu ni, utitoke te ne taru toki nado ha, nani-gokokoro mo naku obohore te odoroku mo, ito itohosiku miyu. Kokoromotonaki ohom-hodo wo, wa ga kokoro wo yari te sasage utukusimi tamahu mo, kotowari ni medetasi.

 Aru toki ha, warinaki waza sikake tatematuri tamahe ru wo, ohom-himo hiki-toki te, mikityau no usiro nite abura se tamahu.

 "Ahare! Kono Miya no ohom-sito ni nururu ha, uresiki waza kana! Kono nure taru aburu koso, omohu yau naru kokoti sure."

to, yorokoba se tamahu. Nakatukasa-no-Miya watari no ohom-koto wo mikokoro ni ire te, sonata no kokoro-yose aru hito to obosi te, kataraha se tamahu mo, makoto ni kokoro no uti ha omohi wi taru koto ohokari.

【2 Ichijo Emperor visiting soon approrchs Tsuchimikado mansion】

 Gyaugau tikaku nari nu tote, tono no uti wo iyoiyo tukurohi migaka se tamahu. Yo ni omosiroki kiku no ne wo tadune tutu hori te mawiru. Iro-iro uturohi taru mo, ki naru ga midokoro aru mo, samazama ni uwe tate taru mo, asagiri no tayema ni miwatasi taru ha, geni oyi mo sizoki nu beki kokoti suru ni, nazoya, masite omohu koto sukosi mo nanome naru mi nara masika ba, sukizukisiku mo motenasi wakayagi te, tunenaki yo wo sugusi te masi, medetaki koto omosiroki koto wo mi kiku ni tuke te mo, tada omohi kake tari si kokoro no hiku kata nomi tuyoku te mono-uku, omohazu ni nagekasiki koto no masaru zo, ito kurusiki. Ikade ima ha naho mono-wasure si na m, omohukahi mo nasi, tumi mo hukakannari nado, aketate ba uti-nagame te, midutori-domo no omohu koto nage ni asobiahe ru wo miru.

 Midutori no midu no uhe to ya yoso ni mi m
 ware mo uki taru yo wo sugusi tutu
(6)

 Kare mo sa koso kokoro wo yari te asobu to miyure do, mi ha ito kurusikan nari to, omohi yosohe raru.

【3 Drizzling rain days, exchange waka Ko-syosyo】

 Ko-Seusyau-no-Kimi no humi okose tamahe ru kaherigoto kaku ni, sigure no sato kaki-kurase ba, tukahi mo isogu.

 "Mata sora no kesiki mo kokoti sawagi te nam."

tote, kosiwore taru koto ya kaki-maze tari kem. Kurau nari taru ni, tati-kaheri, itau kasumi taru kozensi ni,

 Kumoma naku nagamuru sora mo kaki-kurasi
 ikani sinoburu sigure naru ram
(7)

 Kaki tu ram koto mo oboye zu,

 Kotowari no sigure no sora ha kumoma are do
 nagamuru sode zo kahaku ma mo naki
(8)

【4 16th October, Emperor visits to Tsuchimikado mansion】

 Sono hi, atarasiku tukura re taru hune-domo sasi-yose te goran-zu. Ryutou-gekisyu no ike ru katati omohiyara re te, azayaka ni uruhasi. Gyaugau ha tatu no toki to, mada akatuki yori hito-bito kesau-zi kokorodukahi su. Kamdatime no omasi ha nisi-no-tai nare ba, konata ha rei no yau ni sawagasiu mo ara zu. Naisi-no-Kam no Tono-no-Ohomkata ni, nakanaka hito-bito no sauzoku nado mo, imiziu totonohe tamahu to kikoyu.

 Akatuki ni Seusyau-no-Kimi mawiri tamahe ri. Morotomoni kasira keduri nado su. Rei no, sa ihu tomo hi take na m to, tayuki kokoro-domo ha tayutahi te, ahugi no ito nahonahosiki wo, mata hito ni ihi taru, mote ko nam to mati wi taru ni, tudumi no oto wo kikituke te isogi mawiru, sama asiki.

 Mikosi mukahe tatematuru hunagaku ito omosirosi. Yosuru wo mire ba, kayotyau no saru mi no hodo nagara, hasi yori nobori te, ito kurusige ni utubusi huse ru, nani no kotogoto naru, takaki mazirahi mo, mi no hodo kagiri aru ni, ito yasuge nasi kasi to miru.

 Mityau no nisi-omote ni omasi wo siturahi te, minami no hisasi no himgasi no ma ni ohom-isi wo tate taru, sore yori hito-ma hedate te, himgasi ni atare ru kiha ni kita minami no tuma ni misu wo kake hedate te, nyoubau no wi taru, minami no hasira no moto yori, sudare wo sukosi hikiage te, Naisi hutari idu.

 Sono hi no kamiage uruhasiki sugata, karawe wo wokasige ni kaki taru yau nari. Sawemon-no-Naisi, mihakasi toru. Awo-iro no mumon no karaginu, susogo no mo, hire, kuntai ha husenreu wo hazidan ni some tari. Uhagi ha kiku no itu-he, kaineri ha kurenawi, sugata-tuki motenasi, isasaka hadure te miyuru kataharame, hanayaka ni kiyoge nari.

 Ben-no-Naisi ha sirusi no ohom-hako. Kurenawi ni ebizome no orimono no utiki, mo karaginu ha, saki no onazi koto. Ito sasayaka ni wokasige naru hito no, tutumasige ni sukosi tutumi taru zo, kokorogurusiu miye keru. Ahugi yori hazie te, konomi masi tari to miyu. Hire ha ahutidan. Yume no yau ni mogoyohi-nodatu hodo, yosohohi, mukasi amakudari kem wotomego no sugata mo kaku ya ari kem to made oboyu.

 Konowe-dukasa, ito tukidukisiki sugata si te, mikosi no koto-domo okonahu, ito kirakirasi. Tou-no-Tyuuzyau, mihakasi nado tori te, Naisi ni tutahu.

【5 Dressed womem】

 Misu no naka wo miwatase ba, iro yurusa re taru hito-bito ha, rei o awo-iro, aka-iro no karaginu ni dizuri no mo, uhagi ha, osi-watasi te suhau no orimono nari. Tada Muma-no-Tyuuzyau zo ebizome wo ki te haberi si. Utimono-domo ha, koki usuki momidi wo koki-maze taru yau ni te, naka naru kinu-domo, rei no kutinasi no koki usuki, siwon-iro, ura awoki kiku wo, mosiha mi-he nado, kokoro-gokoro nari.

 Aya yurusa re nu ha, rei no otona-otonasiki ha, mumon no awo-iro, mosiha suhau nado, mina itu-he ni te, kasane-domo ha mina aya nari. Ohoumi no surimo no, midu no iro hanayaka ni, aza-aza to si te, kosi-domo ha katamon wo zo ohoku ha si taru. Utiki ha kiku no mi-he itu-he ni te, orimono ha se zu. Wakaki hito ha, kiku no itu-he no karaginu wo kokoro-gokoro ni si tari. Uhe ha siroku, awoki ga uhe wo ba suhau, hitohe ha awoki mo ari. Uhe usu-suhau, tugi-tugi koki suhau, naka ni siroki maze taru mo, subete sizama wokasiki nomi zo, kado-kadosiku miyuru. Ihisira zu medurasiku, odoro-odorosiki ahugi-domo miyu.

 Utitoke taru wori koso, maho nara nu katati mo uti-maziri te miye wakare kere, kokoro wo tukusi te tukurohi kesau-zi, otora zi to sitate taru, womna-we no wokasiki ni ito you ni te, tosi no hodo no otonabi, ito wakaki kedime, kami no sukosi otorohe taru kesiki, mada sakari no kotitaki ga wakimahe bakari miwatasa ru. Sateha, ahugi yori kami no hitahi-tuki zo, ayasiku hito no katati wo, sina-zinasiku mo kudari te mo motenasu tokoro nam meru. Kakaru naka ni sugure tari to miyuru koso kagiri naki nara me.

 Kanete yori, Uhe no nyoubau, Miya ni kake te saburahu itu-tari ha, mawiri tudohi te saburahu. Naisi hutari, Myaubu hutari, ohom-makanahi no hito hitori. Omono mawiru tote, Tikuzen, Sakyau, hitomoto no kami age te, Naisi no ide iru sumi no hasira moto yori idu. Kore ha yorosiki tennyo nari. Sakyau ha awo-iro ni yanagi no mumon no karaginu, Tikuzen ha kiku no itu-he no karaginu, mo ha rei no surimo nari. Ohom-makanahi Tatibana-no-Samwi. Awo-iro no karaginu, karaaya no ki naru kiku no utiki zo, uhagi nan meru. Hito moto age tari. Hasira-gakure ni te, maho ni mo miye zu.

 Tono, Waka-Miya idaki tatematuri tamahi te, Omahe ni wi te tatematuri tamahu. Uhe, idaki utusi tatematura se tamahu hodo, isasaka naka se tamahu ohom-kowe, ito wakasi. Ben-no-Saisyau-no-Kimi, mihakasi tori te mawiri tamahe ri. Moya no nakado yori nisi ni Tono-no-Uhe ohasuru kata ni zo, Waka-Miya ohasimasa se tamahu. Uhe, to ni ide sase tamahi te zo, Saisyau-no-Kimi ha konata ni kaheri te,

 "Ito kesyou ni, hasitanaki kokoti si turu."

to, geni omote uti-akami te wi tamahe ru kaho, komaka ni wokasige nari. Kinu no iro mo, hito yori keni ki-hayasi tamahe ri.

【6 Music and dances in front of Emperor】

 Kure yuku mama ni, gaku-domo ito omosirosi. Kamdatime, omahe ni saburahi tamahu. Manzai-raku, Taihei-raku, gatennado ihu mahi-domo, Tyaukeisi wo makade-onzyau ni asobi te, yama no saki no miti wo mahu hodo, tohoku nari yuku mama ni, huwe no ne mo, tudumi no oto mo, matukaze mo, kobukaku huki-ahase te, ito omosirosi.

 Ito yoku haraha re taru yarimidu no kokoti yuki taru kesiki si te, ike no midu nami tati-sawagi, sozoro samuki ni, Uhe no ohom-akome tada hutatu tatematuri tari. Sakyau-no-Myaubu no onoga samuka meru mama ni, itohosigari kikoye sasuru wo, hito-bito ha sinobi te warahu. Tikuzen-no-Myaubu ha,

 "Ko-Win no ohasimasi si toki, kono Tono no gyaugau ha, ito tabitabi ari si koto nari. Sono wori, kano wori."

nado, omohi ide te ihu wo, yuyusiki koto mo ari nu beka-mere ba, wadurahasi tote, koto ni ahe siraha zu, kityau hedate te aru na-meri.

 "Ahare! Ika nari kem?"

nado dani ihu hito ara ba, uti-kobosi tu beka-meri.

 Omahe no miasobi hazimari te, ito omosiroki ni, Waka-Miya no ohom-kowe utukusiu kikoye tamahu. Migi-no-Otodo,

 "Manzai-raku, ohom-kowe ni ahi te nam kikoyuru."

to, motehayasi kikoye tamahu. Sawemon-no-Kami nado,

 "Manzai, sensyuu."

to morogowe ni zyu-zi te, Aruzi-no-Ohoidono,

 "Ahare! Sakizaki no gyaugau wo, nadote meiboku ari to omohi tamahe kem? Kakari keru koto mo haberi keru mono wo!"

to, wehi-naki si tamahu. Saranaru koto nare do, ohom-midukara mo obosi siru koso, ito medetakere.

 Tono ha, anata ni ide sase tamahu. Uhe ha irase tamahi te, Migi-no-Otodo wo omahe ni mesi te, hude tori te kaki tamahu. Miya-dukasa, Tono no keisi no sarubeki kagiri, kakai su. Tou-no-Ben site anai ha souse sase tamahu meri.

 Atarasiki Miya no ohom-yorokobi ni, uzi no Kamdatime hikiture te, haisi tatematuri tamahu. Hudihara nagara kado wakare taru ha, tura ni mo tati tamaha zari keri. Tugi ni, Bettau ni nari taru Uwemon-no-Kami, Ohomiya-no-Daibu yo! Miya-no-Suke, kakai si taru Zizyuu-no-Saisyau, tugitugi no hito butau su.

 Miya no ohom-kata ni ira se tamahi te, hodo mo naki ni,

 "Yo itau huke nu. Mi-kosi yosu."

to, nonosire ba, ide sase tamahi nu.

【7 17th October after Emperor visited】

 Mata no asita ni, Uti no ohom-tukahi, asagiri mo hare nu ni mawire ri. Uti-yasumi sugusi te, mi zu nari ni keri. Kehu zo hazime te soi tatematura se tamahu. Kotosara ni gyaugau no noti tote.

 Mata, sono hi, Miya-no-Keisi, Bettau, Omoto-bito nado, siki sadamari keri. Kanete mo kika de, netaki koto ohokari.

 Hi-goro no ohom-siturahi, rei nara zu yature tari si wo, aratamari te, Omahe no arisama ito aramahosi. Tosi-goro kokoromotonaku mi tatematuri tamahi keru ohom-koto no utiahi te, aketate ba, Tono-no-Uhe mo mawiri tamahi tutu, mote-kasiduki kikoye tamahu, nihohi ito kokoro koto nari.

【8 Viewing the moon with Saisho】

 Kure te tuki ito omosiroki ni Miya-no-Suke, nyoubau ni ahi te, toriwaki taru yorokobi mo keise sase m to ni ya ara m, tumado no watari mo ohom-yudono no kehahi ni nure, hito no oto mo se zari kere ba, kono watadono no himgasi no tuma naru Miya-no-Naisi no tubone ni tatiyori te,

 "Koko ni ya?"

to anai si tamahu. Saisyau ha naka-no-ma ni yori te, mada sasa nu kausi no kami osiage te,

 "Ohasu ya?"

nado are do, irahe mo se nu ni, Daibu no,

 "Koko ni ya?"

to notamahu sahe, kiki sinoba m mo kotogotosiki yau nare ba, hakanaki irahe nado su. Ito omohu koto nage naru mikesiki-domo nari.

 "Waga ohom-irahe ha se zu, Daibu wo kokorokoto ni motenasi kikoyu. Kotowari nagara warosi. Kakaru tokoro ni, zyaugerahu no kedime, itau ha waku mono ka."

to ahame tamahu.

 "Kehu no tahutosa."

nado, kowe wokasiu utahu.

 Yo hukuru mama ni, tuki ito akasi.

 "Kausi no moto torisake yo."

to, seme tamahe do, ito kudari te Kamdatime no wi tamaha m mo, kakaru tokoro to ihi nagara, kataharaitasi, wakayaka naru hito koso, mono no hodo sira nu yau ni adahe taru mo tumi yurusa rure, nanika, azarebamasi to omohe ba, hanata zu.

【9 1st November, The fiftieth-day celebrations】

 Ohom-ika ha simotuki no tuitati no hi. Rei no hito-bito no sitate te mau-nobori tudohi taru Omahe no arisama, we ni kaki taru mono-ahase no tokoro ni zo, ito you ni te haberi si.

 Mityau no himgasi no omasi no kiha ni, mikityau wo oku no misyauzi yori hisasi no hasira made hima mo ara se zu tate kiri te, minami-omote ni Omahe no mono ha mawiri suwe tari. Nisi ni yori te, Ohomiya no omono, rei no din no wosiki, nanikure no dai nari kem kasi. Sonata no koto ha mi zu.

 Ohom-makanahi Saisyau-no-Kimi Sanuki, toritugu nyoubau mo, saisi, motoyuhi nado si tari. Wakamiya no ohom-makanahi ha Dainagon-no-Kimi, himgasi ni yori te mawiri suwe tari. Tihisaki midai, ohom-sara-domo, ohom-hasi no dai, suhama nado mo, hina-asobi no gu to miyu. Sore yori himgasi no ma no hisasi no misu sukosi age te, Ben-no-Naisi, Nakatukasa-no-Myaubu, Ko-Tyuuzyau-no-Kimi nado, sa-bei kagiri zo, toritugi tutu mawiru. Oku ni wi te, kuhasiu ha mi habera zu.

 Koyohi, Sehu-no-Menoto, iro yurusa ru. Kokosiki sama uti-si tari. Miya idaki tatematuri, mityau no uti nite, Tono-no-Uhe idaki utusi tatematuri tamahi te, wizari ide sase tamahe ru hokage no ohom-sama, kehahi koto ni medetasi. Aka-iro no kara no ohom-zo, dizuri no ohom-mo, uruhasiku sauzoki tamahe ru mo, katazikenaku mo ahare ni mo miyu. Ohomiya ha ebi-zome no itu-he no ohom-zo, suhau no ohom-koutiki tatemature ri. Tono, motihi ha mawiri tamahu.

 Kamdatime no za ha, rei no himgasi no tai no nisi-omote nari. Ima huta-tokoro no Otodo mo mawiri tamahe ri. Hasi no uhe ni mawiri te, mata wehi midare te nonosiri tamahu. Woribitu-mono, komono-domo nado, Tono no ohom-kata yori, Mautigimi-tati torituduki te mawire ru, kauran ni tuduke te suwe-watasi tari. Tati-akasi no hikari no kokoromotonakere ba, Siwi-no-Seusyau nado wo yobiyose te, sisoku sasa se te, hito-bito ha miru. Uti no daibandokoro ni mote mawiru beki ni, asu yori ha ohom-monoimi tote, koyohi mina isogi te toriharahi tu.

 Miya-no-Daibu, misu no moto ni mawiri te,

 "Kamdatime, omahe ni mesa m."

to keisi tamahu.

 "Kikosimesi tu."

to are ba, Tono yori hazime tatematuri te, mina mawiri tamahu. Hasi no himgasi no ma wo kami nite, himgasi no tumado no mahe made wi tamahe ri. Nyoubau, huta-he, mi-he dutu wi watari te, misu-domo wo sono ma ni atari te wi tamahe ru hito-bito, yori tutu makiage tamahu.

 Dainagon-no-Kimi, Saisyau-no-Kimi, Ko-Seusyau-no-Kimi Miya-no-Naisi to wi tamahe ru ni, Migi-no-Otodo yori te, mikityau no hokorobi hiki-tati, midare tamahu.

 "Sada sugi tari."

to tukisirohu mo sira zu, ahugi wo tori, tahaburegoto no hasitanaki mo ohokari. Daibu, kaharake tori te, sonata ni ide tamahe ri. Mino-yama utahi te, ohom-asobi, sama bakari nare do, ito omosirosi.

 Sono tugi no ma no himgasi no hasira no moto ni, Udaisyau yori te, kinu no tuma, sodeguti kazohe tamahe ru kesiki, hito yori koto nari. Wehi no magire wo anaduri kikoye, mata tare to kaha nado omohi haberi te, hakanaki koto-domo ihu ni, imiziku zare imameku hito yori mo, keni ito hadukasige ni koso ohasu beka meri sika. Sakaduki no zyun kuru wo, Daisyau ha odi tamahe do, rei no kotonasibi no, "Titose yoroduyo" nite sugi nu.

 Sawemon-no-Kami,

 "Ana kasiko! Kono watari ni Waka-Murasaki ya saburahu?"

to, ukagahi tamahu. Genzi ni niru beki hito mo miye tamaha nu ni, kano Uhe ha maite ikade monosi tamaha m to kiki wi tari.

 "Samwi-no-Suke, kaharake tore."

nado aru ni, Zizyuu-no-Saisyau tati te, Uti-no-Otodo no ohasure ba, simo yori ide taru wo mi te, Otodo wehi-naki si tamahu. Gon-no-Tyuunagon, sumi no ma no hasira moto ni yori te, Hyaubu-no-Omoto hikosirohi, kikinikuki tahabure-gowe mo, Tono notamaha zu.

【10 Terribly drunken affair】

 Osorosikaru beki yo no ohom-wehi na-meri to mi te, koto haturu mama ni, Saisyau-no-Kimi ni ihi-ahase te, kakure na m to suru ni, himgasi-omote ni Tono-no-Kimdati, Saisyau-no-Tyuuzyau nado iri te, sawagasikere ba, hutari mityau no usiro ni wi-kakure taru wo, toriharaha se tamahi te, hutari nagara torahe suwe sase tamahe ri.

 "Waka hitotu tukaumature. Saraba yurusa m."

to, notamahasu. Ito wabisiku osorosikere ba kikoyu.

 Ika ni ikaga kazohe yaru beki yati-tose no
 amari hisasiki Kimi ga miyo wo ba
(9)

 "Ahare! Tukaumature ru kana!"

to, huta-tabi bakari zyuze sase tamahi te, ito tou notamahase taru,

 Asitadu no yohahi si ara ba Kimi ga yo no
 titose no kazu mo kazohe tori te m
(10)

 Sabakari wehi tamahe ru mikokoti ni mo, obosi keru koto no sama nare ba, ito ahare ni kotowari nari. Geni kaku motehayasi kikoye tamahu koso ha, yorodu no kazari mo masara se tamahu mere. Tiyo mo aku maziki ohom-yukusuwe no, kazu nara nu kokoti ni dani omohi tuduke raru.

 "Miya-no-Omahe, kikosimesu ya? Tukaumature ri."

to, ware-bome si tamahi te,

 "Miya no ohom-tete nite maro warokara zu, maro ga musume nite Miya waroku ohasimasa zu. Haha mo mata saihahi ari to omohi te, warahi tamahu meri. Yoi wotoko ha mo-tari kasi, to omohi tan-meri."

to, tahabure kikoye tamahu mo, koyonaki ohom-wehi no magire nari to miyu. Saru koto mo nakere ba, sawagasiki kokoti ha si nagara medetaku nomi kiki wi sase tamahu. Tono-no-Uhe, kiki-nikusi to obosu ni ya, watara se tamahi nuru kesiki nare ba,

 "Okuri se zu tote, haha urami tamaha m mono zo."

tote, isogi te mityau no uti wo tohora se tamahu.

 "Miya namesi to obosu ram. Oya no are ba koso ko mo kasikokere."

to, uti-tubuyaki tamahu wo, hito-bito warahi kikoyu.

【11 The time to return to the Parece approaching】

 Ira se tamahu beki koto mo tikau nari nure do, hito-bito ha uti-tugi tutu kokoro nodoka nara nu ni, Omahe ni ha misausi tukuri itonama se tamahu tote, ake-tate ba, madu mukahi saburahi te, iro-iro no kami totonohe te, monogatari no hon-domo sohe tutu, tokoro-dokoro ni humi kaki kubaru. Katuha tozi atume sitatamuru wo yaku nite akasi kurasu.

 "Nazo no komoti ka? Tumetaki ni kakaru waza ha se sase tamahu."

to, kikoye tamahu monokara, yoki usuyau-domo, hude, sumi nado, mote mawiri tamahi tutu, ohom-suzuri wo sahe mote mawiri tamahe re ba, torase tamahe ru wo, wosimi nonosiri te,

 "Mono no oku nite mukahi saburahi te, kakaru waza si idu."

to sainamu. Saredo, yoki tugi, sumi, hude nado tamahase tari.

 Tubone ni monogatari no hon-domo tori ni yari te kakusi-oki taru wo, Omahe ni aru hodo ni, yawora ohasimai te, asara se tamahi te, mina Naisi-no-Kam-no-Tono ni tatematuri tamahi te keri. Yorosiu kaki-kahe tari si ha mina hiki-usinahi te, kokoromotonaki na wo zo tori heberi kem kasi.

 Wakamiya ha ohom-monogatari nado se sase tamahu. Uti ni kokoromotonaku obosimesu, kotowari nari kasi.

【12 At my home】

 Omahe no ike ni, midutori-domo no hi-bi ni ohoku nariyuku wo mi tutu, "Ira se tamaha nu saki ni yuki hura nam. Kono Omahe no arisama, ikani wokasikara m." to omohu ni, akarasama ni makade taru hodo, hutu-ka bakari ari te simo yuki ha huru mono ka! Midokoro mo naki hurusato no kodati wo miru ni mo, mono-mutukasiu omohi-midare te, tosi-goro turedure ni nagame akasi kurasi tutu, hana tori no iro wo mo ne wo mo, haru aki ni yukikahu sora no kesiki, tuki no kage, simo, yuki wo mi te, sono toki ki ni keri to bakari omohiwaki tutu, ikani ya ikani to bakari, yukusuwe no kokorobososa ha yarukata naki monokara, hakanaki monogatari nado ni tuke te, uti-katarahu hito, onazi kokoro naru ha, ahare ni kaki-kahasi, sukosi kedohoki tayori-domo wo tadune te mo ihi keru wo, tada kore wo samazama ni ahesirahi, sozorogoto ni turedure wo ba nagusame tutu, yo ni aru beki hitokazu to ha omoha zu nagara, sasiatari te hadukasi, imizi to omohisiru kata bakari nogare tari si wo, sa mo nokoru koto naku omohisiru mi no usa kana!

 Kokoromi ni monogatari wo tori te mire do, mi si yau ni mo oboye zu, asamasiku, ahare nari si hito no katarahi si atari mo, ware wo ikani omonaku kokoroasaki mono to omohiotosu ram to, osihakaru ni, sore sahe ito hadukasiku te, e otodure yara zu. Kokoronikukara m to omohi taru hito ha, ohozou ni te ha humi ya tirasu ram nado, utagaha ru beka-mere ba, ikadekaha, waga kokoro no uti, aru sama wo mo hukau osihakara m to, kotowari ni te, ito ainakere ba, naka tayu to nakere do, onodukara kaki-tayuru mo amata. Sumi sadamara zu nari ni tari tomo omohiyari tutu, otonahi kuru hito mo katau nado si tutu, subete hakanaki koto ni hure te mo, ara nu yo ni ki taru kokoti zo, koko nite simo uti-masari, mono-ahare nari keri.

 Tada, e sara zu uti-katarahi, sukosi mo kokoro tome te omohu, komayaka ni mono wo ihi-kayohu, sasiatari te onodukara mutubi katarahu hito bakari wo, sukosi mo natukasiku omohu zo, mono-hakanaki ya!

 Daianagon-no-Kimi no, yoru-yoru ha Omahe ni ito tikau husi tamahi tutu, monogatari si tamahi si kehahi no kohisiki mo, naho yo ni sitagahi nuru kokoro ka?

 Ukine se si midu no uhe nomi kohisiku te
 kamo no uhage ni sahe zo otora nu
(11)

 Kahesi,

 Uti-harahu tomo naki koro no nezame ni ha
 tugahi si wosi zo yoha ni kohisi ki
(12)

 Kakizama nado sahe ito wokasiki wo, maho ni mo ohasuru hito kana to miru.

 "Yuki wo goranzi te, wori simo makade taru koto wo nam, imiziku nikuma se tamahu."

to, hito-bito mo notamahe ri. Tono-no-Uhe no ohom-seusoko ni ha,

 "Maro ga todome si tabi nare ba, kotosara ni isogi makade te, 'Toku mawira m,' to ari si mo soragoto ni te, hodo huru na-meri."

to, notamahase tare ba, tahabure ni te mo, sa kikoye sase, tamahase si koto nare ba, katazikenaku te mawiri nu.

【13 17th November, Her Majesty returns to the Palace】

 Ira se tamahu ha zihusiti-niti nari. Inu no toki nado kiki ture do, yauyau yo huke nu. Mina kami age tutu wi taru hito, samzihu-yo-nin, sono kaho-domo miye waka zu. Moya no himgasi-omote, himgasi no hisasi ni Uti no nyoubau zihu-yo-nin, minami no hisasi no tumado hedate te wi tari.

 Mikosi ni ha Miya-no-Senzi noru. Itoge no mikuruma ni Tono-no-Uhe, Sehu-no-Menoto Wakamiya idaki tatematuri te noru. Dainagon, Saisyau-no-Kimi, kogane-dukuri ni, tugi no kuruma ni Ko-Seusyau, Miya-no-Naisi, tugi ni Muma-no-Tyuuzyau to nori taru wo, waroki hito to nori tari to omohi tari si koso, ana kotogotosi to, itodo kakaru arisama mutukasiu omohi haberi sika. Tono-dukasa no Zizyuu-no-Kimi, Ben-no-Naisi, tugi ni Sawemon-no-Naisi, Tono-no-Senzi Sikibu to made ha sidai siri te, tugi-tugi ha rei no kokoro-gokoro ni zo nori keru.

 Tuki no kumanaki ni, imizi no waza ya to omohi tutu asi wo sora nari. Muma-no-Tyuuzyau-no-Kimi wo saki ni tate tare ba, yukuhe mo sira zu tadotadosiki sama koso, waga usiro wo miru hito, hadukasiku mo omohi sira rure.

 Hosodono no sam-no-kuti ni iri te husi tare ba, Ko-Seusyau-no-Kimi mo ohasi te, naho kakaru arisama no uki koto wo katarahi tutu, sukumi taru kinu-domo osiyari, atugoye taru ki-kasane te, hitori ni hi wo kaki-ire te, mi mo hiye ni keru, mono no hasitanasa wo ihu ni, Zizyuu-no-Saisyau, Hidari-no-Saisyau-no-Tyuuzyau Kimnobu-no-Tyuuzyau nado, tugi-tugi ni yori-ki tutu toburahu mo, ito nakanaka nari. Koyohi ha naki mono to omoha re te yami na baya to omohu wo, hito ni tohi kiki tamahe ru naru besi.

 "Ito asita ni mawiri habera m. Koyohi ha tahe-gataku, mi mo sukumi te haberi."

nado, kotonasibi tutu, konata no zin no kata yori idu. Onogazisi ihedi to isogu mo, nani bakari no satobito zo ha to omohi okura ru. Waga mi ni yose te ha habera zu, ohokata no yo no arisama, Ko-Seusyau-no-Kimi no, ito ate ni wokasige ni te, yo wo usi to omohi-simi te wi tamahe ru wo mi haberu nari. Titigimi yori koto hazimari te, hito no hodo yori ha saihahi no koyonaku okure tamahe ru nan meri kasi.

【14 18th November, Presents from Michinaga to Her Majesty】

 Yobe no ohom-okurimono, kesa zo komaka ni goranzuru. Migusi no hako no uti no gu-domo, ihi-tukusi miyara m kata mo nasi. Tebako hito-yorohi, kata-tu-kata ni ha siroki sikisi tukuri taru misausi-domo, Kokin, Gosen-syuu, Syuuwi-syou, sono bu-domo no ha go-dehu ni tukuri tutu, Zizyuu-no-Tyuunagon, Enkan to, ono-ono sausi hitotu ni yo-kan wo ate tutu kaka se tamahe ri. Heusi ha ra, himo onazi kara no kumi, kakego no uhe ni ire tari. Sita ni ha, Yosinobu, Motosuke yau no, inisihe ima no utayomi-domo no ihe-ihe no sihu kaki tari. Enkan to Tikazumi-no-Kimi to kaki taru ha, sarumono ni te, kore ha tada kedikau mote-tukaha se tamahu beki, misira nu mono-domo ni si nasa se tamahe ru, imamekasiu sama koto nari.

【15 20th November, Gosechi dancers arrive to the Palace】

 Goseti ha hatuka ni mawiru. Zizyuu-no-Saisyau ni Maihime no sauzoku nado tukahasu. Migi-no-Saisyau-no-Tyuuzyau no Goseti ni kadura mausa re taru, tukahasu tuide ni, hako hito-yorohi ni takimono ire te, kokoroba, mume no eda wo si te, idomi kikoye tari.

 Nihaka ni ito nam tune no tosi yori mo idomi masi taru kikoye are ba, himgasi no omahe no mukasi naru tatezitomi ni, hima mo naku uti-watasi tutu tomosi taru hi no hikari, hiru yori mo hasitanage naru ni, ayumi-iru sama-domo, asamasiu turena no waza ya to nomi omohe do, hito no uhe to nomi oboye zu. Tada kau Tenzyaubito no hita-omote ni sasimukahi, sisoku sasa nu bakari zo kasi. Heiman hiki, ohi-yaru to sure do, ohokata no kesiki ha, onazi-goto zo miru ram to omohi-iduru mo, madu mune hutagaru.

 Naritoho-no-Asom no kasiduki, nisiki no karaginu, yami no yo ni mo mono ni magire zu, medurasiu miyu. Kinu-gati ni, miziroki mo tawoyaka nara zu zo miyuru. Tenzyaubito, kokoro koto ni mote-kasiduku. Konata ni Uhe mo watara se tamahi te goranzu. Tono mo sinobi te yarido yori kita ni ohasimase ba, kokoro ni makase tara zu urusasi.

 Nakakiyo no ha, "Take-domo hitosiku totonohi, ito miyabika ni kokoronikuki kehahi, hito ni otora zu." to sadame raru. Migi-no-Saisyau-no-Tyuuzyau no, arubeki kagiri ha mina si tari. Hisumasi no hutari totonohi taru sama zo satobi tari to, hito hohowemu nari si. Hate ni, Tou-Saisyau no, omohinasi ni imamekasiku kokoro koto nari. Kasiduki towo-tari ari. Mata hisasi no misu orosi te, kobore-ide taru kinu no tuma-domo, sitari-gaho ni omohe ru sama-domo yori ha, midokoro masari te, hokage ni miye watasa ru.

【16 21th November, Dances for the Emperor】

 Tora no hi no asita, Tenzyaubito mawiru. Tune no koto nare do, tuki-goro ni satobi ni keru ni ya, wakaudo-tati no medurasi to omohe ru kesiki nari. Saruha, sure ru kinu mo miye zu kasi.

 Sono yosari, Touguu-no-Suke mesi te, takimono tamahu. Ohokiyaka naru hako hitotu ni, takau ire sase tamahe ri. Wohari he ha Tono-no-Uhe zo tukahasi keru. Sono yo ha Omahe no kokoromi to ka, Uhe ni watara se tamahi te goranzu. Wakamiya ohasimase ba, utimaki nonosiru. Tune ni kotonaru kokoti su.

 Mono-ukere ba sibasi yasurahi te, arisama ni sitagahi te mawira m to omohi wi te wi taru ni, Ko-Hyauwe, Ko-Hyaubu nado mo, subitu ni wi te,

 "Ito sebakere ba, hakabakasiu mono mo miye habera zu."

nado ihu hodo ni, Tono ohasimasi te,

 "Nadote, kaute sugusi te ha wi taru? Iza morotomoni."

to, seme-tate sase tamahi te, kokoro ni mo ara zu mau-nobori tari. Maihime-domo no, ikani kurusikara m to miyuru ni, Wohari-no-Kami no zo, kokoti asigari te i nuru, yume no yau ni miyuru mono kana! Koto hate te ori sase tamahi nu.

 Kono-goro no Kimdati ha, tada Goseti-dokoro no wokasiki koto wo kataru.

 "Sudare no hasi, mokau sahe kokoro-gokoro ni kahari te, ide wi taru kasira-tuki, motenasu kehahi nado sahe, sarani kayoha zu, samazama ni nam aru."

to, kiki nikuku kataru.

【17 22th November, The Emperor sees young girls】

 Kakara nu tosi dani goran no hi no waraha no kokoti-domo ha, oroka nara zaru mono wo, masite ika nara m nado, kokoro-motonaku yukasiki ni, ayumi narabi tutu ide-ki taru ha, ainaku mune tubure te, itohosiku koso are. Saruha, toriwaki te hukau kokoro-yosu beki atari mo nasi kasi. Ware mo ware mo to, sabakari hito no omohi te sasi-ide taru koto nare ba ni ya, me uturi tutu, otori masari kezayaka ni mo miye waka zu. Imamekasiki hito no me koso, huto mono no kedime mo mitoru beka-mere. Tada kaku kumori naki hiru-naka ni, ahugi mo hakabakasiku mo mota se zu, sokora no Kimdati no tati-maziri taru ni, sate mo ari nu beki mi no hodo, kokoro-motiwi to ihi nagara, hito ni otora zi to arasohu kokoti mo, ikani okusu ram to, ainaku kataharaitaki zo, katakunasiki ya!

 Tanba-no-Kami no waraha no awoi sira-turubami no kazami, wokasi to omohi taru ni, Tou-Saisyau no waraha ha, akairo wo kise te, simodukahe no karaginu ni awoiro wo osi-kahesi taru, netage nari. Waraha no katati mo, hitori ha ito maho ni ha miye zu. Saisyau-no-Tyuuzyau ha, waraha ito sobiyaka ni, kami-domo wokasi. Nare-sugi taru hitori wo zo, ikani zo ya, hito no ihi si. Mina koki akome ni, uhagi ha kokoro-gokoro nari. Kazami ha itu-he naru naka ni, Wohari ha tada ebi-zome wo kise tari. Nakanaka yuweyuwesiku kokoro aru sama si te, mono no iroahi, tuya nado, ito sugure tari. Simodukahe no naka ni ito kaho sugure taru, ahugi toru tote roku-wi no Kuraudo-domo yoru ni, kokoro to nageyari taru koso, yasasiki monokara, amari womna ni ha ara nu ka to miyure. Warera wo, kare ga yau ni te ide wi yo to ara ba, mata satemo samayohi-ariku bakari zo kasi.

 Kau made tati-ide m to ha omohikake ki yaha! Saredo, me ni misu-misu asamasiki mono ha, hito no kokoro nari kere ba, ima yori noti no omonasa ha, tada nare ni nare sugi, hita-omote ni nara m yasusi kasi to, mi no arisama no yume no yau ni omohi-tuduke rare te, arumaziki koto ni sahe omohi kakari te, yuyusiku oboyure ba, me tomaru koto mo rei no nakari keri.

【18 23th November, Toyonoakari festival】

 Zizyuu-no-Saisyau no Goseti-tubone, Miya no Omahe no tada miwatasu bakari nari. Tatezitomi no kami yori, oto ni kiku sudare no hasi mo miyu. Hito no mono ihu kowe mo hono-kikoyu.

 "Kano Nyougo no ohom-kata ni, Sakyau-no-Muma to ihu hito nam, ito nare te maziri taru."

to, Saisyau-no-Tyuuzyau, mukasi misiri te katari tamahu wo,

 "Hito-yo kano kai-tukurohi nite wi tari si, himgasi nari si nam Sakyau."

to, Gen-Seusyau mo misiri tari si wo, mono no yosuga ari te tutahe kiki taru hito-bito,

 "Wokasiu mo ari keru kana!"

to, ihi tutu, iza sirazu-gaho ni ha ara zi, mukasi kokoronikudati te minarasi kem Uti watari wo, kakaru sama ni te yaha idetatu beki. Sinobu to omohu ram wo, arahasa m no kokoro nite Omahe ni ahugi-domo amata saburahu naka ni, hourai tukuri taru wo simo eri taru, kokorobahe aru besi, misiri kem yaha! Hako no huta ni hiroge te, hikage wo marome te, sorai taru kusi-domo, siroki monoimi si te, tuma-duma wo musubi sohe tari.

 "Sukosi sada sugi tamahi ni taru watari nite, kusi no sori zama nam, nahonahosiki."

to, Kimdati notamahe ba, imayau no sama asiki made tuma mo ahase taru sorasi zama si te, kurobou wo osi-marogasi te, hututuka ni siri saki kiri te, siroki kami hito-kasane ni, tatebumi ni si tari. Taihu-no-Omoto si te kaki-tuke sasu.

 Ohokari si toyo no miyabito sasiwaki te
 siruki hikage wo ahare to zo mi si
(13)

 Omahe ni ha,

 "Onaziku ha, wokasiki sama ni si nasi te, ahugi nado mo amata koso."

to, notamahasure do,

 "Odoro-odorosikara m mo, koto no sama ni aha zaru besi. Wazato tukahasu ni te ha, sinobiyaka ni kesikibama se tamahu beki ni mo habera zu. Kore ha kakaru watakusigoto ni koso."

to, kikoye sase te, kaho sirukaru maziki tubone no hito site,

 "Kore Tyuunagon-no-Kimi no ohom-humi, Nyougo-dono yori Sakyau-no-Kimi ni tatematura m."

to takayaka ni sasi-oki tu. Hiki-todome rare tara m koso migurusikere to omohu ni, hasiri ki tari. Womna no kowe ni te,

 "Iduko yori iri-ki turu?"

to tohu nari turu a, Nyougo-dono no to, utagahi naku omohu naru besi.

【19 After Gosechi festivities, Lonely days】

 Nani bakari no mimi todomuru koto mo nakari turu higoro nare do, Goseti sugi nu to omohu Uti watari no kehahi, utituke ni sauzausiki wo mi-no-hi no yo no teugaku ha, geni wokasikari keri. Wakayaka naru Tenzyaubito nado, ikani nagori turedure nara m.
 Takamatu no Kogimi-tati sahe, kotami ira se tamahi si yoru yori ha, nyoubau yurusa re te, ma nomi naku tohori ariki tamahe ba, itodo hasitanage nari ya! Sada sugi nuru wo gauke ni te zo kakurohuru. Goseti kohisi nado mo, koto ni omohi tara zu, yasurahi, Ko-Hyauwe nado ya, sono mo no suso, kazami ni matuhare te zo, kotori no yau ni saheduri zare ohasauzu meru.

【20 28th November, Special Festival at Kamo Shrine】

 Rinzi-no-maturi no tukahi ha Tono no Gon-no-Tyuuzyau-no-Kimi nari. Sono hi ha ohom-monoimi nare ba, Tono, ohom-syukutyoku se sase tamahe ri. Kamdatime mo Mahibito no kimi-tati mo komori te, Yo-hitoyo, hosodono watari, ito mono-sawagasiki kehahi si tari.

 Tutomete, Uti-no-Ohoidono no mizuizin, kono Tono no mizuizin ni sasi-torase te ini keru, arisi hako no huta ni sirogane no sausi-bako wo suwe tari. Kagami osi-ire te, din no kusi, sirogane no kaugai nado, Tukahi-no-Kimi no bin kaka se tamahu beki kesiki wo si tari. Hako no huta ni aside ni ukiide taru ha hikage no kaherigoto na-meri. Mozi hutatu oti te, ayasiu koto no kokoro tagahi te mo aru kana to miye si ha, kano Otodo no, Miya yori to kokoroe tamahi te, kau kotogotosiku sinasi tamahe ru nari keri, to zo kiki haberi si. Hakanakari si tahabure waza wo, itohosiu, kotogotosiu koso.

 Tono-no-Uhe mo, mau-nobori te mono goranzu. Tukahi-no-Kimi no hudi kazasi te, ito monomonosiku otonabi tamahe ru wo, Kura-no-Myaubu ha, Mahibito ni ha me mo miyara zu, uti-mamori uti-mamori zo naki keru.

 Ohom-monoimi nare ba, miyasiro yori usi no toki ni zo mawire ba, Mikagura nado mo sama bakari nari. Kanetoki ga kozo made ha ito tukidukisige nari si wo, koyonaku otorohe taru hurumahi zo, misiru maziki hito no uhe nare do, ahare ni omohi yosohe raruru koto ohoku haberu.

【21 29th December, Thinking of the first day entered the Palace】

 Sihasu no nizihu-ku-niti ni mawiru. Hazimete mawiri si mo koyohi no koto zo kasi. Imiziku mo yumedi ni madoha re si kana to omohi-idure ba, koyonakau tati-nare ni keru mo, utomasi no mi no hodo ya to oboyu.

 Yo itau huke ni keri. Ohom-monoimi ni ohasimasi kere ba, Omahe ni mo mawira zu, kokorobosoku te utihusi taru ni, mahe naru hito-bito no,

 "Uti watari ha naho ito kehahi koto nari keri. Sato ni te ha ima ha ne na-masi mono wo. Samo izatoki kutu no sigesa kana!"

to iromekasiku ihi wi taru wo kiku.

 Tosi kure te waga yo huke-yuku kaze no oto ni
 kokoro no naka no susamaziki kana(14)

to zo hitorigota re si.

【22 30th December, The ceremony of casting out devils】

 Tugomori no yo, Tuina ha ito toku hate nure ba, ha-gurome tuke nado, hakanaki tukurohi-domo su tote, utitoke wi taru ni, Ben-no-Naisi ki te, monogatari si te husi tamahe ri. Takumi-no-Kuraudo ha nagesi no sita ni wi te, Ateki ga nuhu mono no, kasane hineri wosihe nado, tukuduku to si wi taru ni, Omahe no kata ni imiziku nonosiru. Naisi okose do, tomi ni mo oki zu. Hito no naki sawagu oto no kowe kikoyuru ni, ito yuyusiku mono mo oboye zu. Hi ka to omohe do, sa ni ha ara zu.

 "Takumi-no-Kimi, iza iza."

to saki ni osi-tate te,

 "Tomo-kaumo, Miya simo ni ohasiamsu. Madu mawiri te mi tatematura m."

to, Naisi wo araraka ni tuki-odorokasi te, mi-tari huruhu huruhu, asi mo sora ni te mawiri tare ba, hadaka naru hito zo hutari wi taru. Yugei, Ko-Hyaubu nari keri. Kaku nari keri to miru ni, iyoiyo mukutukesi.

 Midusi-dokoro no hito mo mina ide, Miya no saburahi mo takiguti mo nayarahi hate keru mama ni, mina makade ni keri. Te wo tataki nonosire do, irahe suru hito mo nasi. Omono-yadori no Tozi wo yobiide taru ni,

 "Tenzyau ni Hyaubu-no-Zyau to ihu Kuraudo, yobe yobe."

to, hadi mo wasure te kutidukara ihi tare ba, tadune kere do, makade ni keri. Turaki koto kagiri nasi.

 Sikibu-no-Zyou Sukenari zo mawiri te, tokoro-dokoro no sasi-abura-domo, tada hitori sasi-ire rare te ariku. Hito-bito mono oboye zu, mukahi wi taru mo ari. Uhe yori ohom-tukahi nado ari. Imiziu osorosiu koso haberi sika. Wosamedono ni aru ohom-zo tori-ide sase te, kono hito-bito ni tamahu. Tuitati no sauzoku ha tora zari kere ba, sarigenaku te are do, hadaka-sugata ha wasura re zu, osorosiki monokara, wokasiu to mo iha zu.

《3 Spring of Kanko 6 year》
【1 3rd January, Rice-cake for the Prince】

 Syaugatu tuitati, koto-imi mo si-ahe zu. Kanniti nari kere ba, Wakamiya no ohom-itadaki-motihi no koto, todomari nu. Mi-ka zo mau-nobora se tamahu.

 Kotosi no ohom-makanahi ha Dainagon-no-Kimi. Sauzoku, tuitati no hi ha kurenawi, ebizome, karaginu ha aka-iro, dizuri no mo. Hutuka, koubai no orimono, kaineri ha koki, awo-iro no karaginu, irozuri no mo. Mika ha, karaaya no sakura-gasane, karaginu ha suhau no orimono. Kaineri ha koki wo kiru hi ha kurenawi ha naka ni, kurenawi wo kiru hi ha koki wo naka ni nado, rei no koto nari. Moyegi, suhau, yamabuki no koki usuki, koubai, usu-iro nado, tune no iro-iro wo hito-tabi ni mutu bakari to, uhagi to zo, ito sama yoki hodo ni haberu.

 Saisyau-no-Kimi no, mihakasi tori te, Tono no idaki tatematura se tamahe ru ni tuduki te, mau-nobori tamahu. Kurenawi no mi-he itu-he, mi-he itu-he to maze tutu, onazi iro no uti taru nana-he ni, hitohe wo nuhi kasane, kasane maze tutu, uhe ni onazi iro no katamon no itu-he, utiki, ebizome no ukimon no katagi no mon wo ori taru, nuhi-zama sahe kadokadosi. Mi-he-gasane no mo, aka-iro no karaginu, hisi no mon wo ori te, si-zama mo ito kara-mei tari. Ito wokasige ni, kami nado mo tune yori tukurohi masi te, yaudai, motenasi, raurauziku wokasi. Take-dati yoki hodo ni, hukuraka naru hito no, kaho ito komaka ni, nihohi wokasige nari.

 Dainagon-no-Kimi ha, ito sasayaka ni, tihisasi to ihu beki kata naru hito no, sirou utukusige ni tubutubu to koye taru ga, uhabe ha ito sobiyaka ni, kami, take ni sam-zun bakari amari taru suso-tuki, kamzazi nado zo, subete niru mono naku, komaka ni utukusi ki. Kaho mo ito raurauziku, motenasi nado, rautage ni nayobika nari.

 Senzi-no-Kimi ha, sasayake-bito no, ito komayaka ni sobiye te, kami no sudi komaka ni kiyora ni te, ohi-sagari no suwe yori iti-syaku bakari amari tamahe ri. Ito kokoro-hadukasige ni, kiha mo naku ate naru sama si tamahe ri. Mono yori sasi-ayumi te ide ohasi taru mo, wadurahasiu kokorodukahi se raruru kokoti su. Ate naru hito ha kau koso ara me to, kokorozama, mono uti notamahe ru mo, oboyu.

2 On women service of the Court
《1 On women service of the Court》
【1 On Saisho, Koshosho, Miya-no-naishi, Shikibu-no-omoto】

 Kono tuide ni, hito no katati wo katari kikoye sase ba, monoihi saganaku ya hanberu beki. Tada ima wo ya! Sasiatari taru hito no koto ha, wadurahasi, ikani zo ya nado, sukosi mo kataho naru ha, ihi habera zi.

 Saisyau-no-Kimi ha, Kitano-no-Samwi yo, hukuraka ni, ito yaudai komamekasiu, kadokadosiki katati si taru hito no, uti-wi taru yori mo, mi mote-yuku ni koyonaku uti-masari, raurauziku te, kuti-tuki hadukasigesa mo, nihohiyaka naru koto mo sohi tari. Motenasi nado ito bibisiku hanayaka ni zo miye tamahe ru. Kokorozama mo ito meyasuku, kokoro-utukusiki monokara, mata ito hadukasiki tokoro sohi tari.

 Ko-Seusyau-no-Kimi ha, sokohakatonaku ate ni namamekasiu, Kisaragi bakari no sidari-yanagi no sama si tari. Yaudai ito utukusige ni motenasi kokoro-nikuku, kokorobahe nado mo waga kokoro to ha omohi-toru kata mo naki yau ni mono-dutumi wo si, ito yo wo hadirahi, amari migurusiki made komei tamahe ri. Hara-gitanaki hito, asizama ni motenasi ihi-tukuru hito ara ba, yagate sore ni omohi-iri te, mi wo mo usinahi tu beku, ayeka ni warinaki tokoro tui tamahe ru zo, amari usiro metage naru.

 Miya-no-Naisi zo, mata ito kiyoge naru hito. Take-dati ito yoki hodo naru ga, wi taru sama, sugata-tuki, ito monomonosiku, imamei taru yaudai ni te, komaka ni toritate te wokasige ni mo miye nu monokara, ito mono-kiyoge ni sobi-sobisiku, naka takaki kaho si te, iro no ahai sirosa nado, hito ni sugure tari. Kasira-tuki, kamzasi, hitahi-tuki nado zo, ana mono-kiyoge to miye te, hanayaka ni aigyau-duki taru. Tada ari ni motenasi te, kokorozama nado mo meyasuku, tuyu bakari idukata zama ni mo usirometai kata naku, subete sa koso arame to, hito no tamesi ni si tu beki hitogara nari. En-gari yosimeku kata ha nasi.

 Sikibu-no-Omoto ha otouto nari. Ito hukurakesa sugi te koye taru hito no, iro ito siroku nihohi te, kaho zo ito komaka ni yoku haberu. Kami mo imiziku uruhasiku te, nagaku ha ara zaru besi, tukurohi taru waza si te, Miya ni ha mawiru. Hutori taru yaudai no, ito wokasige ni mo haberi si kana! Mami, hitahi-tuki nado, makoto ni kiyoge naru, uti-wemi taru, aigyau mo ohokari.

【2 On Kotaihu, Genshikibu, Kohyoue, Shouni, Miyagi-no-jiju, Gosechi-no-ben, Komuma】

 Wakaudo no naka ni katati yosi to omohe ru ha, Ko-Taihu, Gen-Sikibu nado. Taihu ha sasayaka naru hito no, yaudai ito imamekasiki sama si te, kami uruhasiku, moto ha ito kotitaku te, take ni iti-syaku-yo amari tari keru wo, oti hosori te haberi. Kaho mo kadokadosiu, ana wokasi no hito ya to zo miye te haberu. Katati ha nahosu beki tokoro nasi. Gen-Sikibu ha, take yoki hodo ni sobiyaka naru hodo ni te, kaho komayaka ni, miru mama ni ito wokasiku, rautage naru kehahi, mono-kiyoku kaharaka ni, hito no musume to oboyuru sama si tari.

 Ko-Hyauwe, Seuni nado mo ito kiyoge ni haberi. Sorera ha, Tenzyaubito no mi-nokosu, sukunaka nari. Tare mo, torihazusi te ha kakure nakere do, hito-guma wo mo youi suru ni, kakure te zo haberu kasi.

 Miyagi-no-Zizyuu koso, ito komaka ni wokasige nari si hito. Ito tihisaku hosoku, naho waraha nite ara se mahosiki sama wo, kokoro to oyi-tuki, yatusi te yami haberi ni si. Kami no, utiki ni sukosi amari te suwe wo ito hanayaka ni sogi te mawiri haberi si zo, hate no tabi nari keru. Kaho mo ito yokari ki.

 Goseti-no-Ben to ihu hito haberi. Hei-Tyuunagon no, musume ni si te kasiduku to kiki haberi si hito. We ni kai taru kaho si te, hitahi itau hare taru hito no, maziri itau hiki te, kaho mo koko haya to miyuru tokoro naku, iro-zirou, te-tuki ude-tuki ito wokasige ni, kami ha, mi hazime haberi si haru ha, take ni iti-syaku bakari amari te, kotitaku ohokarige nari si ga, asamasiu wake taru yau ni oti te, suso mo sasuga ni hosora zu, nagasa ha sukosi amari te haberu meri.

 Ko-Muma to ihu hito, kami ito nagaku haberi si. Mukasi ha yoki wakaudo, ima ha kotodi ni nikaha sasu yau ni te koso, satowi si te haberu nare.

 Kau ihi-ihi te, kokorobase zo katau haberu kasi. Sore mo tori-dori ni, ito waroki mo nasi. Mata, sugurete wokasiu, kokoro omoku, kado yuwe mo, yosi mo, usiroyasusa mo, mina gusuru koto ha katasi. Samazama, idure wo ka toru beki to oboyuru zo, ohoku haberu. Samo kesikarazu mo haberu koto-domo kana!

【3 Comparison on Kamo Shirnes and Chugu salon】

 Saiwin ni, Tyuuzyau-no-Kimi to ihu hito haberu, tayori ari te, hito no moto ni kaki-kahasi taru humi wo, misokani hito no tori te mise haberi si. Ito koso en ni, ware nomi yo ni ha monono yuwe siri, kokoro-hukaki taguhi ha ara zi, subete yo no hito ha, kokoro mo kimo mo naki yau ni omohi te haberu beka-meru, mi haberi si ni, suzuro ni kokoro-yamasiu, ohoyake-bara to ka, yokara nu hito no ihu yau ni, nikuku koso omou tamahe rare sika. Humi-gaki ni mo koso are,

 "Uta nado no wokasikara m ha, waga Win yori hoka ni, tare ka misiri tamahu hito no ara m? Yo ni wokasiki hito no ohi-ide ba, waga Win nomi koso goranzi siru bekere."

nado zo haberu.

 Geni kotowari nare do, waga kata zama no koto wo sa simo iha ba, Saiwin yori ide-ki taru uta no, sugurete yosi to miyuru koto ni hanbera zu. Tada ito wokasiu, yosiyosisiu ha ohasu beka meru tokoro no yau nari. Saburahu hito wo kurabe te idoma m ni ha, kono mi tamahuru watari no hito ni, kanarazu simo kare ha masara zi wo!

 Tune ni iritati te miru hito mo nasi. Wokasiki yuhudukuyo, yuwe aru ariake, hana no tayori, hototogisu no tadune-dokoro ni mawiri tare ba, Win ha ito mi-kokoro no yuwe ohasi te, tokoro no sama ha ito yo hanare kamsabi tari. Mata magiruru koto mo nasi. Uhe ni mau-nobora se tamahu, mosiha, Tono nam mawiri tamahu, ohom-tonowi naru nado, mono-sawagasiki wori mo mazira zu. Motetuke, onodukara sika konomu tokoro to nari nure ba, en naru koto-domo wo tukusa m naka ni, nani no aunaki ihi-sugusi wo kahasi habera m.

 Kau ito mumoregi wo wori ire taru kokorobase nite, kano Win ni mazirahi habera ba, soko nite sira nu wotoko ni ide-ahi, mono-ihu tomo, hito no aunaki na wo ihi obosu beki nara zu nado, kokoro yurugasi te onodukara namameki narahi haberi na m wo ya! Masite wakaki hito no katati ni tuke te, tosi yohahi ni, tutumasiki koto naki ga, ono-ono kokoro ni iri te kesau-dati, mono wo mo iha m to konomi-dati tara m ha, koyonau hito ni otoru mo haberu mazi.

 Saredo, Uti watari nite akekure mi-narasi, kisirohi tamahu Nyougo, Kisaki ohase zu, sono ohom-kata kano hosodono to ihi naraburu ohom-atari mo naku, wotoko mo womna mo, idomasiki koto mo naki ni utitoke, Miya no yau to si te, iromekasiki wo ba, ito ahaahasi to obosimei tare ba, sukosi yorosikara m to omohu hito ha, oboroke ni te ide-wi habera zu. Kokoroyasuku, mono-hadi se zu to ara m kakara m no na wo mo wosima nu hito, hata koto naru kokorobase noburu mo naku yaha! Tada sayau no hito no yasuki mama ni, tatiyori te uti-katarahe ba, Tyuuguu no hito mumore tari, mosiha youi nasi nado mo ihi haberu neru besi. Zyaurahu Tyuurahu no hodo zo, amari hiki-iri zyauzu-meki te nomi haberu meru. Sa nomi si te, Miya no ohom-tame, mono no kazari ni ha ara zu, migurusi to mo mi haberi.

 Korera wo kaku siri te haberu yau nare do, hito ha mina tori-dori ni te, koyonau otori masaru koto mo habera zu. Sono koto yokere ba, kano koto okure nado zo haberu meru kasi. Saredo, wakaudo dani omorika nara m to mamedati haberu meru yo ni, migurusiu zare habera m mo, ito kataha nara m. Tada ohokata wo, ito kaku nasake-nakara zu mo gana to mi haberi.

【4 On Chugu salon】

 Saruha, Miya no mikokoro aka nu tokoro naku, raurauziku kokoro-nikuku ohasimasu mono wo, amari mono-dutumi se sase tamahe ru mikokoro ni, nani to mo ihi-ide zi, ihi-ide tara m mo, usiroyasuku hadi naki hito ha, yo ni katai mono to obosi narahi tari. Geni mono no wori nado, nakanaka naru koto si-ide taru, okure taru ni ha otori taru waza nari kasi. Koto ni hukaki youi naki hito no, tokoro ni tuke te wareha-gaho naru ga, nama-higahigasiki koto-domo, mono no wori ni ihi-idasi tari keru wo, mada ito wosanaki hodo ni ohasimasi te, yo ni nau kataha nari to kikosimesi, obohosi simi ni kere ba, tada koto naru toga naku te sugusu wo, tada meyasuki koto ni obosi taru mikesiki ni, uti-komei taru hito no musume-domo ha, mina ito you kanahi kikoye sase taru hodo ni, kaku narahi ni keru to zo kokoro-e te haberu.

 Ima ha yauyau otonabi sase tamahu mama ni, yo no a-beki sama, hito no kokoro no yoki mo asiki mo, sugi taru mo okure taru mo, mina goranzi siri te, kono Miya watari no koto wo, Tenzyaubito mo nani mo me-nare te, koto ni wokasiki koto nasi to omohi ihu beka-meri to, mina sirosimei tari. Saritote, kokoronikuku mo ari hate zu, torihaduse ba, ito ahatukei koto mo ide-kuru monokara, nasakenaku hiki-iri taru, kausite mo ara nam to obosi notamahasure do, sono narahi nahori gataku, mata imayau no kindati to ihu mono, tahururu kata nite, aru kagiri mina mamebito nari.

 Saiwin nado yau no tokoro ni te, tuki wo mo mi, hana wo mo meduru, hitaburu no en naru koto ha, onodukara motome, omohi te mo ihu ram. Asayuhu tati-maziri, yukasige naki watari ni, tada koto wo mo kiki-yose, uti-ihi, mosiha, wokasiki koto mo ihi-kake rare te, irahe hadi nakara zu su beki hito nam, yo ni kataku nari ni taru wo zo, hito-bito ha ihi haberu meru. Midukara e mi habera nu koto nare ba, e sira zu kasi.

 Kanarazu, hito no tati-yori, hakanaki irahe wo se m kara ni, nikui koto wo hiki-ide m zo ayasiki. Ito you sate mo ari nu beki koto nari. Kore wo, hito no kokoro arigatasi to ha ihu ni haberu meri. Nadoka kanarazu simo, omo-nikuku hiki-iri tara m ga kasikokara m. Mata, nadote hitatakete samayohi sasi-idu beki zo. Yoki hodo ni, wori-wori no arisama ni sitagahi te, motiwi m koto no ito kataki naru besi.

 Madu ha, Miya-no-Daibu mawiri tamahi te, keise sase tamahu beki koto ari keru wori ni, ito ayeka ni komei tamahu zyaurahu-tati ha, taimen si tamahu koto katasi. Mata ahi te mo, nanigoto wo ka hakabakasiku notamahu beku mo miye zu. Kotoba no taru maziki ni mo ara zu, kokoro no oyobu maziki ni mo habera ne do, tutumasi, hadukasi to omohu ni, higa-goto mo se raruru wo, ainasi, subete kika re zi to, honoka naru kehahi wo mo miye zi.

 Hoka no hito ha, sazo habera za naru. Kakaru mazirahi nari nure ba, koyonaki atebito mo, mina yo ni sitagahu naru wo, tada Himegime nagara no motenasi ni zo, mina monosi tamahu. Gerahu no ide ahu wo ba, Dainagon kokoro-yokara zu to omohi tamau ta-nare ba, sarubeki hito-bito sato ni makade, tubone naru mo, warinaki hima ni saharu wori-wori ha, taimen suru hito naku te, makade tamahu toki mo haberu nari. Sono hoka no Kamdatime, Miya no ohom-kata ni mawiri nare, mono wo mo keise sase tamahu ha, ono-ono, kokoroyose no hito, onodukara toridori ni hono-siri tutu, sono hito nai wori ha, susamazige ni omohi te, tati-iduru hito-bito no, koto ni hure tutu, kono Miya watari no koto, "Mumore tari." nado ihu beka-meru mo, kotowari ni haberi.

 Saiwin watari no hito mo, kore wo otosime omohu naru besi. Saritote, waga kata no, midokoro ari, hoka no hito ha me mo misira zi, mono wo mo kiki todome zi to, omohi anadura m zo, mata warinaki. Subete, hito wo modoku kata ha yasuku, waga kokoro wo motiwi m koto ha kataka bei waza wo, sa ha omoha de, madu ware-sakasi ni, hito wo naki ni nasi, yo wo sosiru hodo ni, kokoro no kiha nomi koso miye araharu mere.

 Ito goranze sase mahosiu haberi si humi-gaki kana! Hito no kakusi-oki tari keru wo nusumi te misokani mise te, torikahesi haberi ni sika ba, netau koso.

【5 On Izumi-sikibu, Akazome-emon, Sei-shonagon】

 Idumi-Sikibu to ihu hito koso, omosirou kaki-kahasi keru. Saredo Idumi ha kesikara nu kata koso are, utitoke te humi hasiri kaki taru ni, sono kata no zae aru hito, hakanai kotoba no nihohi mo miye haberu meri. Uta ha ito wokasiki koto. Mono-oboye, uta no kotowari makoto no utayomi-zama ni koso habera za mere, kuti ni makase taru koto-domo ni, kanarazu wokasiki hitohusi no, me ni tomaru yomi sohe haberi. Sore dani, hito no yomi tara m uta, nanzi kotowari wi tara m ha, ideya sa made kokoro ha e zi, kuti ni ito uta no yoma ruru na-meri to zo, miye taru sudi ni haberu kasi. Hadukasige no utayomi ya to ha oboye habera zu.

 Tanba-no-Kami no Kitanokata wo ba, Miya, Tono nado no watari ni ha, Masahira-Wemon to zo ihi haberu. Kotoni yamgotonaki hodo nara ne do, makoto ni yuweyuwesiku, utayomi tote yorodu no koto ni tuke te yomi-tirasa ne do, kikoye taru kagiri ha, hakanaki worihusi no koto mo, sore koso hadukasiki kutituki ni habere. Yayamoseba, kosi hanare nu bakari wore kakari taru uta wo yomi-ide, e mo iha nu yosibami-goto si te mo, warekasiko ni omohi taru hito, nikuku mo itohosiku mo oboye haberu waza nari.

 Sei-Syounagon koso, sitarigaho ni imiziu haberi keru hito. Sabakari sakasidati, mana kakitirasi te haberu mo, yoku mire ba, mada ito tara nu koto ohokari. Kaku, hito ni kotonara m to omohi konome ru hito ha, kanarazu miotori si, yukusuwe utate nomi habere ba, en ni nari nuru hito ha, ito sugou suzuro naru wori mo, mono no ahare ni susumi, wokasiki koto mo misugusa nu hodo ni, onodukara saru maziku ada naru sama ni mo naru ni haberu besi. Sono ada ni nari nuru hito no hate, ikadeka ha yoku habera m.

《2 Thinking myself》
【1 On myself】

 Kaku, kata-gata ni tuke te, hitohusi no omohi-ide raru beki koto naku te sugusi haberi nuru hito no, koto ni yukusuwe no tanomi mo naki koso, nagusame omohu kata dani habera ne do, kokoro sugou motenasu mi zo to dani omohi habera zi. Sono kokoro naho use nu ni ya, mono-omohi masaru aki no yo mo, hasi ni ide wi te nagame ba, itodo, tuki ya inisihe home te kem to, miye taru arisama wo, moyohosu yau ni haberu besi, yo no hito no imu to ihi haberu toga wo mo, kanarazu watari haberi na m to habakara re te, sukosi oku ni hiki-iri te zo, sasuga ni kokoro no uti ni ha tuki se zu omohi-tuduke rare haberu.

 Kaze no suzusiki yuhugure, kiki yokara nu hitori-goto wo kakinarasi te ha, "Nageki kuhaharu." to kikisiru hito ya ara m to, yuyusiku nado oboye haberu koso, woko ni mo ahare ni mo haberi kere. Saruha, ayasiu kuromi susuke taru zausi ni sau-no-koto, wagon, sirabe nagara kokoro ni ire te, "Ame huru hi, kotodi tahuse." nado mo ihi habera nu mama ni tiri tumori te, yose tate tari si dusi to hasira to no hazama ni kubi sasi-ire tutu, biwa mo saiu ni tate te haberi.

 Ohoki naru dusi hito-yorohi ni, hima mo naku tumi te haberu mono, hitotu ni ha huruuta, monogatari no e mo iha zu musi no su ni nari ni taru, mutukasiku hahi-tire ba, ake te miru hito mo habera zu. Katatukata ni humi-domo wazato oki-kasane si hito mo habera zu nari ni si noti, te hururu hito mo koto ni nasi. Sorera wo turedure semete amari nuru toki, hitotu hutatu hiki-ide te mi haberu wo, nyoubau atumari te,

 "Omahe ha kaku ohasure ba, ohom-saihahi ha sukunaki nari. Nadehu womna ka mana-bumi ha yomu? Mukasi ha kyau yomu wo dani hito ha seisi ki."

to siriugoti ihu wo kiki haberu ni mo, mono-imi keru hito no, yukusuwe inoti nagaka meru yosi-domo, miye nu tamesi nari to, iha mahosiku habere do, omohi kumanaki yau nari, koto hata sa mo ari.

【2 On my mind】

 Yorodu no koto, hito ni yori te koto-goto nari. Hokorika ni kirakirasiku kokoti-yoge ni miyuru hito ari. Yorodu turedure naru hito no magiruru koto naki mama ni, huruki hongo hiki-sagasi, okonahigati ni kuti hihirakasi, zyuzu no oto takaki nado, ito kokorodukinaku miyuru waza nari to omohi tamahe te, kokoro ni makase tu beki koto wo sahe, tada waga tukahu hito no me ni habakari, kokoro ni tutumu. Masite hito no naka ni maziri te ha, iha mahosiki koto mo habere do, ideya to omohoye, kokoro-u maziki hito ni ha, ihi te yaku nakaru besi. Mono modoki uti-si, ware ha to omohe ru hito no mahe ni te ha, urusakere ba mono ihu koto mo mono-uku haberi. Koto ni ito simo, mono no kata-gata e taru hito ha katasi. Tada, waga kokoro no tate turu sudi wo torahe te, hito wo ba naki ni nasu na-meri.

 Sore, kokoro yori hoka no waga omokage wo hadu to mire do, e sara zu sasi-mukahi maziri wi taru koto dani ari. Sikazika sahe modoka re zi to, hadukasiki ni ha ara ne do, mutukasi to omohi te, hoke sire taru hito ni itodo nari hate te habere ba,

 "Kau ha osihakara zari ki. Ito en ni hadukasiku, hito miye nikuge ni, sobasobasiki sama si te, monogatari konomi, yosimeki, uta-gati ni, hito wo hito to mo omoha zu, netage ni miotosa m mono to nam, mina hito-bito ihi omohi tutu nikumi si wo, miru ni ha, ayasiki made oyiraka ni, koto-bito ka to nam oboyuru."

to zo, mina ihi haberu ni, hadukasiku, hito ni kau oyirake mono to miotosa re ni keru to ha omohi habere do, tada kore zo waga kokoro to, narahi motenasi haberu arisama, Miya-no-Omahe mo,

 "Ito utitoke te ha miye zi to nam omohi sika do, hito yori keni mutumasiu nari ni taru koso."

to, notamahasuru wori-wori haberi. Kusegusesiku yasasi-dati, hadi rare tatematuru hito mo, sobame tate rare de habera masi.

【3 A conclusion on one's life】

 Sama you, subete hito ha oyiraka ni, sukosi kokoro-okite nodoka ni, oti wi nuru wo moto to si te koso, yuwe mo yosi mo, wokasiku kokoro-yasukere. Mosiha, iromekasiku adaadasikere do, honzyau no hitogara kuse naku, katahara no tame miye nikuki sama se zu dani nari nure ba, nikuu ha haberu mazi.

 Ware ha to, kususiku narahi moti, kesiki kotogotosiku nari nuru hito ha, tatiwi ni tuke te, ware youi se raruru hodo mo, sono hito ni ha me todomaru. Me wo si todome ture ba, kanarazu mono wo ihu kotoba no naka ni mo, ki te wiru hurumahi, tati te iku usirode ni mo, kanarazu kuse ha mituke raruru waza ni haberi. Mono-ihi sukosi utiaha zu nari nuru hito to, hito no uhe uti-otosime turu hito to ha, masite mimi mo me mo tate raruru waza ni koso haberu bekere. Hito no kuse naki kagiri ha, ikade hakanaki kotonoha wo mo kikoye zi to tutumi, nage no nasake tukura mahosiu haberi.

 Hito susumi te, nikui koto si-iduru ha, waroki koto wo ayamati tara m mo, ihi waraha m ni, habakari nau oboye haberi. Ito kokoro-yokara m hito ha, ware wo nikumu tomo, ware ha naho hito wo omohi usiromu bekere do, ito sasimo e ara zu.

 Zihi hukau ohasuru hotoke dani, sampohu sosiru tumi ha asasi to yaha toi tamahu naru? Maite, kabakari ni nigori hukaki yo no hito ha, naho turaki hito ha turakari nu besi. Sore wo, ware masari te iha m to imiziki kotonoha wo ihituke, mukahi wi te kesiki asiu mamori kahasu to, sa ha ara zu mote-kakusi, uhabe ha nadaraka naru to no kedime zo, kokoro no hodo ha miye haberu kasi.

【4 A nickname Nihongi-no-mitsubone】

 Sawemon-no-Naisi to ihu hito haberi. Ayasiu suzuro ni yokara zu omohi keru mo, e siri habera nu kokorouki siriugoto no kikoye haberi si.

 Uti-no-Uhe no Genzi-no-monogatari, hito ni yoma se tamahi tutu kikosimesi keru ni,

 "Kono hito ha, Nihongi wo koso yomi taru bekere. Makoto ni zae aru besi."

to, notamahase keru wo, huto osihakari ni,

 "Imiziu nam zae-garu."

to Tenzyaubito nado ni ihi-tirasi te, "Nihongi-no-Mitubone" to zo tuke tari keru, ito wokasiku zo haberu. Kono hurusato no womna no mahe nite dani tutumi haberu monowo, saru tokoro ni te zae sakasi-ide habera m yo!

 Kono Sikibu-no-Zyou to ihu hito no, waraha nite humi yomi haberi si toki, kiki-narahi tutu, kano hito ha osou yomi-tori, wasururu tokoro wo mo, ayasiki made zo satoku haberi sika ba, humi ni kokoro ire taru oya ha, "Kutiwosiu. Wonokogo ni te motara nu koso saihahi nakari kere!" to zo tuneni nageka re haberi si.

 Sore wo, "Wotoko dani zae-gari nuru hito ha, ikani zo ya? Hanayaka nara zu nomi haberu meru yo!" to, yauyau hito no ihu mo kiki tome te noti, iti to ihu mozi wo dani kaki-watasi habera zu, ito tedutu ni, asamasiku haberi.

 Yomi si humi nado ihi kem mono, me ni mo todome zu nari te haberi si ni, iyoiyo kakaru koto kiki haberi sika ba, ikani hito mo tutahe kiki te nikumu ram to, hadukasisa ni, mibyaubu no kami ni kaki taru koto wo dani yoma nu kaho wo si haberi si wo, Miya no omahe nite, Bunsyuu no tokoro-dokoro yoma se tamahi nado si te, saru sama no koto sirosimesa mahosige ni oboi tari sika ba, ito sinobi te hito no saburaha nu mono no hima-hima ni, wototosi no natu-goro yori, Gahu to ihu humi ni-kan wo zo sidokena nagara wosihe tate kikoye sase te haberu, kakusi haberi.

 Miya mo sinobi sase tamahi sika do, Tono mo Uti mo kesiki wo sira se tamahi te, ohom-humi-domo wo medetau kaka se tamahi te zo, Tono ha tatematura se tamahu. Makoto ni kau yoma se tamahi nado suru koto, hata, kano monoihi no Naisi ha, e kika zaru besi. Siri tara ba, ikani sosiri habera m mono to, subete yononaka kotowaza sigeku uki mono ni haberi keri.

【5 A desire to be a nun】

 Ikani, ima ha kotoimi si habera zi. Hito, to ihu tomo, kaku ihu tomo, tada Amidabutu ni tayumi naku, kyau wo narahi habera m. Yo no itohasiki koto ha, subete tuyu bakari kokoro mo tomara zu nari ni te habere ba, hiziri ni nara m ni, kedai su beu mo habera zu. Tada hitamiti ni somuki te mo, kumo ni nora nu hodo no tayutahu beki yau nam haberu beka-naru. Sore ni, yasurahi haberu nari. Tosi mo hata, yoki hodo ni nari mote makaru. Itau kore yori oyihore te, hata me kurau te kyau yoma zu, kokoro mo itodo tayusa masari habera m mono wo, kokorohukaki hitomane no yau ni habere do, ima ha tada, kakaru kata no koto wo zo omohi tamahuru. Sore, tumi hukaki hito ha, mata kanarazu simo kanahi habera zi. Saki no yo sira ruru koto nomi ohou habere ba, yorodu ni tuke te zo kanasiku haberu.

【6 A conclusion as service woman】

 Ohom-humi ni e kaki tuduke habera nu koto wo, yoki mo asiki mo, yo ni aru koto, mi no uhe no urehe ni te mo, nokora zu kikoye sase oka mahosiu haberu zo kasi. Kesikara nu hito wo omohi, kikoye sasu tote mo, kakaru bei koto yaha haberu? Saredo, turedure ni ohasimasu ram, mata turedure no kokoro wo goranze yo. Mata, obosa m koto no, ito kau yaku nasi goto ohokara zu tomo, kaka se tamahe. Mi tamahe m. Yume nite mo tiri habera ba ito imizi kara m. Mimi mo ohoku zo haberu. Kono-goro hongo mo mina yari yaki usinahi, hihina nado no yadukuri ni, kono haru si haberi ni si noti, hito no humi mo habera zu, kami ni ha wazato kaka zi to omohi haberu zo, ito yature taru. Koto waroki kata ni ha habera zu, kotosara ni yo! Goranzi te ha tou tamahara m. E yomi habera nu tokoro-dokoro, mozi otosi zo habera m. Sore ha nani-kaha, goranzi mo morasa se tamahe kasi. Kaku yo no hito-goto no uhe wo omohi-omohi, hate ni todime habere ba, mi wo omohi-sute nu kokoro no, samo hukau haberu beki kana! Nani se m to ni ka habera m?

3 Memos on service life of the Court
《1 22th May of Kanko 5 year, on Tsuchimikado mansion》

 Nizihuiti-niti no akatuki, midau he watara se tamahu. Mikuruma ni ha Tono-no-Uhe, hito-bito ha hune ni nori te sasi-watari keri. Sore ni ha okure te yousari mawiru. Kyouge okonahu tokoro, yama, tera no sahohu utusi te ohoi-zange su. Sirai-tau nado ohou we ni kai te, kyauzi asobi tamahu. Kamdatime ohoku ha makade tamahi te, sukosi zo tomari tamahe ru. Goya no ohom-dausi, kyouge-domo, setusau mina kokoro-gokoro, nizihu-nin nagara Miya no kakute ohasimasu yosi wo, kotikahikisina, kotoba taye te, waraha ruru koto mo amata ari.

 Koto hate te, Tenzyaubito hune ni nori te, mina kogi tuduki te asobu. Midau no himgasi no tuma, kita-muki ni osi-ake taru to no mahe, ike ni tukuri orosi taru hasi no kauran wo osahe te, Miya-no-Daibu ha wi tamahe ri. Tono akarasama ni mawira se tamahe ru hodo, Saisyau-no-Kimi nado monogatari si te, omahe nare ba, utitoke nu youi, uti mo to mo wokasiki hodo nari.

 Tuki oboro ni sasi-ide te, wakayaka naru Kimdati, imayau utahu mo, hune ni nori ohose taru wo, wakau wokasiku kikoyuru ni, Ohokurakyau no, ohona-ohona maziri te, sasuga ni kowe uti-sohe m mo tutumasiki ni ya, sinobiyaka ni te wi taru usirode no, wokasiu miyure ba, misu no uti no hito mo misokani warahu.

 "Hune no uti ni ya oyi wo ba kakotu ram?"

to, ihi taru wo kikituke tamahe ru ni ya, Daibu,

 "Zyohuku Bunsei kyautan ohosi."

to, utizyuzi tamahu kowe mo sama mo koyonau imamekasiku miyu.

 "Ike no ukikusa."

to utahi te, hue nado huki-ahase taru akatukigata no kaze kehahi sahe zo kokorokoto naru. Hakanai koto mo tokoro-kara wori-kara nari keri.

《2 Kanko 5 years, Exchange waka with Michinaga on his mansion》
【1 On Genji-monogatari】

 Genzi-no-monogatari, omahe ni aru wo, Tono no goranzi te, rei no suzurogoto-domo ideki taru tuide ni mume no sita ni sika re taru kami ni kaka se tamahe ru.

 "Sukimono to na ni si tate re ba miru hito no
 wora de suguru ha ara zi to zo omohu
"(15)

 Tamaha se tare ba,

 "Hito ni mada wora re nu mono wo tare ka kono
 sukimono zo to ha kuti narasi kem?
(16)
mezamasiu."

to kikoyu.

【2 One night at corridor room】

 Watadono ni ne taru yo, to wo tataku hito ari to kike do, osorosisa ni, oto mo se de akasi taru tutomete,

 Yomosugara kuhina yori keni naku-naku zo
 maki no toguti ni tataki wabi turu
(17)

 Kahesi,

 Tada nara zi to bakari tataku kuhina yuwe
 ake te ha ikani kuyasikara masi
(18)

《3 January Kanko 7 years, Rice-cake ceremony》
【1 Three days in the new year, Rice-cake ceremony for Princes】

 Kotosi syaugatu mi-ka made, Miya-tati no ohom-itadaki-motihi ni hi-bi ni mau-nobora se tamahu, ohom-tomo ni, mina zyaurohu mo mawiru. Sawemon-no-Kami idai tatematuri tamau te, Tono, motihi ha toritugi te, Uhe ni tatematura se tamahu. Hutama no himgasi no to ni mukahi te, Uhe no itadakase tatematura se tamahu nari. Ori nobora se tamahu gisiki, mimono nari. Ohomiya ha nobora se tamaha zu.

 Kotosi no tuitati, ohom-makanahi Saisyau-no-Kimi. Rei no mono no iroahi nado koto ni, ito wokasi. Kuraudo ha, Takumi, Hyaugo tukau maturu. Kami age taru katati nado koso, ohom-makanahi ha ito koto ni miye tamahe, warinasi ya! Kusuri-no-Nyoukan ni te, Humya-no-hakase sakasi-dati sahiraki wi tari. Tauyaku kubare ru rei no koto-domo nari.

【2 The first ne-no-hi】

 Hutu-ka, Miya no daikyau ha tomari te, rinzikyaku himgasi-omote tori-harahi te, rei no goto si tari. Kamdatime ha, Hu-Dainagon, U-Daisyau, Tyuuguu-Daibu, Sideu-Dainagon, Gon-Tyuunagon, Zizyuu-no-Tyuunagon, Sawemon-no-Kami, Arikuni-no-Saisyau, Ohokura-kyau, Sahyauwe-no-Kami, Gen-Saisyau, mukahi tutu wi tamahe ri. Gen-Tyuunagon, Uwemon-no-Kami, Sayuu no Saisyau-no-Tyuuzyau ha nagesi no simo ni, Tenzyaubito no za no kami ni tuki tamahe ri.

 Wakamiya idaki-ide tatematuri tamahi te, rei no koto-domo iha se tatematuri, utukusimi kikoye tamahi te, Uhe ni,

 "Ito Miya idaki tatematura m."

to, Tono no notamahu wo, ito netaki koto ni si tamahi te,

 "Aa!"

to sainamu wo, utukusigari kikoye tamahi te, mausi tamahe ba, U-Daisyau nado kyouzi kikoye tamahu.

 Uhe ni mawiri tamahi te, Uhe, tenzyau ni ide sase tamahi te, ohom-asobi ari keri. Tono, rei no weha se tamahe ri. Wazurahasi to omohi te, kakurohe wi taru ni,

 "Nazo, ohom-tete no omahe no ohom-asobi ni mesi turu ni, saburaha de isogi makade ni keru. Higami tari."

nado, mutukara se tamahu.

 "Yurusa ru bakari uta hitotu tukau-mature. Oya no kahari ni. Hatune no hi nari. Yome yome."

to seme sase tamahu. Uti-ide m ni, ito kataha nara m. Koyonakara nu ohom-wehi na-mere ba, itodo ohom-iroahi kiyoge ni, hokage hanayaka ni aramahosiku te,

 "Tosi-goro, Miya no susamazige ni te, hito-tokoro ohasimasu wo, sauzausiku mi tatematuri si ni, kaku mutukasiki made, sayuu ni mi tatematuru koso uresikere."

 to, ohotonogomori taru Miya-tati wo, hiki-ake tutu mi tatematuri tamahu.

 "Nobe ni komatu no nakari se ba."

to utizyuzi tamahu. Atarasikara m koto yori mo worihusi no hito no ohom-arisama, medetaku oboye sase tamahu.

 Mata-no-hi, yuhutukata, itusika to kasumi taru sora wo, tukuri tuduke taru noki no hima nasa ni te, tada watadono no uhe no hodo wo honoka ni mi te, Nakatukasa-no-Menoto to yobe no ohom-kutizusabi wo mede kikoyu. Kono Myaubu koso mono no kokoro e te, kadokadosiku ha haberu hito nare.

【3 The fifteth-day celebrations for Prince Atsunaga】

 Akarasama ni makade te, Ni-no-Miya no ohom-ika ha syaugatu zihugo-niti, sono akatuki ni mawiru ni, Ko-Seusyau-no-Kimi, ake-hate te hasitanaku nari ni taru ni mawiri tamahe ri. Rei no onazi tokoro ni wi tari. Hutari no tubone wo hitotu ni ahase te, katamini sato naru hodo mo sumu. Hitotabi mawiri te ha, kityau bakari wo hedate ni te ari. Tono zo waraha se tamahu.

 "Katamini sira nu hito mo kataraha ba."

nado kiki nikuku, saredo tare mo saru utoutosiki koto nakere ba, kokoro-yasuku te nam.

 Hi take te mau-noboru. Kano Kimi ha, sakura no orimono no utiki, aka-iro no karaginu, rei no surimo ki tamahe ri. Koubai ni moyegi, yanagi no karaginu, mo no surime nado imamekasikere ba, tori mo kahe tu beku zo, wakayaka naru. Uhebito-domo zihusiti-nin zo, Miya no ohom-kata ni mawiri taru. Ito Miya no ohom-makanahi ha Tatibana-no-Samwi. Toritugu hito, hasi ni ha Ko-Taihu, Gen-Sikibu, uti ni ha Ko-Seusyau.

 Mikado, Kisaki, mityau no uti ni ha huta-tokoro nagara ohasimasu. Asahi no ikari-ahi te, mabayuki made hadukasige naru omahe nari. Uhe ha ohom-nahosi, koguti tatematuri te, Miya ha rei no kurenawi no ohom-zo, koubai, moyegi, yanagi, yamabuki no ohom-zo, uhe ni ha ebi-zome no orimono no ohom-zo, yanagi no uheziro no ohom-koutiki, mon mo iro mo medurasiku imamekasiki, tatemature ri. Anata ha ito kesou nare ba, kono oku ni yawora suberi todomari te wi tari.

 Nakatukasa-no-Menoto, Miya idaki tatematuri te, mityau no hazama yori minami-zama ni wi te tatematuru. Komaka ni sobisobisiku nado mo ara nu katati no, tada yururuka ni, monomonosiki sama uti si te, saru kata ni hito wosihe tu beku, kadokadosiki kehahi zo si taru. Ebi-zome no orimono no utiki, mumon no awo-iro ni, sakura no karaginu ki tari.

 Sono hi no hito no sauzoku, idure to naku tukusi taru wo, sodeguti no ahahi warou kasane taru hito simo, omahe no mono tori-iru tote, sokora no Kamdatime, Tenzyaubito ni, sasi-ide te mabora re turu koto to zo, noti ni Saisyau-no-Kimi nado, kutiwosigari tamahu meri si. Saru ha asiku mo habera zari ki. Tada ahahi no same taru nari. Ko-Taihu ha kurenawi hito-kasane, uhe ni koubai no koki usuki itutu wo kasane tari. Karaginu, Sakura. Gen-Sikibu ha koki ni, mata koubai no aya zo ki te haberu meri si. Orimono nara nu wo warosi to ni ya? Sore anagati no koto. Kesou naru ni simo koso, tori-ayamati no hono-miye tara m sobame wo mo era se tamahu bekere, kinu no otori masari ha ihu beki koto nara zu.

 Motihi mawira se tamahu koto-domo hate te, midai nado makade te, hisasi no misu aguru kiha ni, Uhe-no-Nyoubau ha mityau no nisi-omote no hi-no-omasi ni, osikasane taru yau ni te nami wi tari. Samwi wo hazime te Naisi-no-Suke-tati mo amata mawire ri.

 Miya no hito-bito ha, wakaudo ha nagesi no simo, himgasi no hisasi no minami no sauzi hanati te, misu kake taru ni, zyaurohu ha wi tari. Mityau no himgasi no hazama, tada sukosi aru ni, Dainagon-no-Kimi, Ko-Seusyau-no-Kimi wi tamahe ru tokoro ni, tadune yuki te miru.

 Uhe ha, hirasiki no omasi ni omono mawiri suwe tari. Omahe no mono, si taru sama, ihi-tukusa m kata nasi. Sunoko ni kita-muki ni nisi wo kami ni te, Kamdatime. Hidari, Migi, Uti-no-Ohoidono, Touguu-no-Hu, Touguu-no-Daibu, Sideu-no-Dainagon, sore yori simo ha miye habera zari ki.

 Ohom-asobi ari. Tenzyaubito ha kono tai no tatumi ni atari taru rau ni saburahu. Dige ha sadamare ri. Kagemasa-no-Asom, Korekaze-no-Asom, Yukiyosi, Tohomasa nado yau no hito-bito. Uhe ni, Sideu-no-Dainagon hyausi tori, Tou-no-Ben, biwa, koto ha, □□, Hidari-no-Saisyau-no-Tyuuzyau, syau no hue to zo. Soudeu no kowe nite, Ana tahuto, tugi ni Musiroda Kono tono nado utahu. Goku no mono ha, tori no ha, kihu wo asobu. To no za ni mo teusi nado wo huku. Uta ni hyausi uti-tagahe te togame rare tari si ha, Ise-no-Kami ni zo ari si. Migi-no-Otodo,

 "Wagon, ito omosirosi!"

nado, kiki-hayasi tamahu. Zare tamahu meri si hate ni, imiziki ayamati no itohosiki koso, miru hito no mi sahe hiye haberi sika.

 Ohom-okurimono, hue ha hutatu, hako ni ire te to zo mi haberi si.

Kankou go-nen
 Sa-daizin Mitinaga U-daizin Akimitu Nai-daizin Kimsuwe
 Dainagon Mitituna Gon-Dainagon Sanesuke
 Dainagon Kanetada Gon-Tyuunagon Tadanobu
 Tyuunagon Kimtau Gon-Tyuunagon Takaie
 Gon-Tyuunagon Tosikata Tyuunagon Tokimitu
 Gon-Tyuunagon Tadasuke
 Samgi Arikuni Yukinari
  Tikahira Sukemasa
  Kanetaka Masamitu
  Tunehusa Sanenari
 Zen-Soti Koretika
 Syau zamwi Yorimiti
 Zyu samwi Kanesada
 Kuraudo-no-Kami Satyuuben Mitikata Satyuuzyau Yorisada
 Satyuuzyau Tunehusa Yoritika
 Seusyau Sigemasa Kanetuna
  Tadatune Yorimune
  Kimnobu Norimiti
  Minamoto-no-Masamiti Tadamasa
  Mitimasa

Kankou siti-nen zihuiti-gatu nizihu-hati-niti sinzou no Itideu-win ni sensu. Tyuuguu onaziku gyoukeisu.

 Kankou siti-nen
 Sa-daizin Mitinaga U-daizin Akimitu Nai-daizin Kimsuwe
 Zen-Nai-daizin Koretika
 Dainagon Mitituna Sanesuke Gon-no-Dainagon Tadanobu
 Kimtahu
 Gon-Tyuunagon Tosikata Tyuunagon Takaie
 Gon-Tyuunagon Yukinari Yorimiti
 Tyuunagon Tokimitu Gon-no-Tyuunagon Tadasuke
 Samgi Arikuni Kanehira
  Kanetaka Masamitu Tunehusa
  Sanenari Yorisada
 Satyuuzyau Tunehusa Kimnobu
   Norimiti
 Seusyau Tadamasa Kanetuna
  Tadatune Sadayori
  Asatahu
 Utyuuzyau Kanezumi Kimtahu Yorimune
  Tadamasa
 Seusyau Masamiti Mitimasa
  Yositika Sadayori
  Asatahu Tunetika